Khi nào một mạng có thể được gọi là 5G?

02:11 PM 13/04/2016 In bài viết

Không ai đợi đến tận hội nghị WRC-19 để có được khái niệm rõ ràng về mạng 5G. Nhiều nhà khai thác đã thực hiện bằng cách triển khai rất nhiều các yếu tố cốt lõi của 5G, chẳng hạn như nền tảng IOT, ảo hóa phần tử mạng NFV, Wi-Fi mức-sóng mang và tập hợp sóng mang choLTE-A, v.v.. Đó giai đoạn đầu, nhưng nền móng cho 5G đã được thiết lập, cho dù hầu hết các nhà khai thác không nghĩ đây là 5G. Trong khi đó, có một vài nhà khai thác di động đã tích cực cam kết lộ trình và thử nghiệm 5G. Ở châu Á, các nhà khai thác này bao gồm tất cả các nhà khai thác Hàn Quốc (KT, LG U + và SK Telecom), China Mobile, NTT DoCoMo, Singtel, Softbank, Telstra và Vodafone Australia. 

Có lẽ tất nhiên là sẽ có một số tranh luận về việc có bao nhiêu tiêu chí một nhà khai thác cần đạt được trước khi họ có thể chính thức tuyên bố mạng hoặc dịch vụ của họ là "5G". 

Điều này một phần là do các thông số ITU chỉ hướng dẫn chứ không tạo ra một quy tắc cứng. Tiêu chuẩn chính thức 5G sẽ chưa thể có trong một vài năm tới, và các cơ quan tiêu chuẩn vấn đang tiếp tục làm việc - gồm có ITU, 3GPP và IEEE, tất cả đều có giai đoạn triển khai chồng lấn lẫn nhau (xem Hình vẽ). 

Kế hoạch tiêu chuẩn hóa 5G (nguồn GSA)

Công nghệ 5G sẽ không được triển khai đồng đều ở mọi nơi. Các mạng 3G và 4G vẫn sẽ tồn tại; 4G sẽ tiếp tục phát triển tới mức có thể đáp ứng một số tiêu chí của 5G. Đến năm 2020, những triển khai 5G ban đầu sẽ chủ yếu nhắm mục tiêu vào các khu vực với những ứng dụng cụ thể. 

Đáp án cho câu hỏi khi nào một mạng được coi là 5G rất khác nhau và tùy thuộc vào đối tượng được phỏng vấn. Một cuộc khảo sát tháng 11 năm 2015 của GSA đưa ra một danh sách các tiêu chí 5G cho các nhà khai thác, nhà cung cấp, nhà quản lý, nhà phân tích và chuyên gia tư vấn và đặt câu hỏi bao nhiêu tiêu chí nhà khai thác cần phải đáp ứng để được coi là mạng 5G? Hơn 40% các nhà khai thác trả lời phải đáp ứng tất cả các tiêu chí, nhưng một số cho rằng chỉ cần đáp ứng "một vài" tiêu chí, còn một tỷ lệ nhỏ trả lời chỉ cần một tiêu chí. Các nhà sản xuất còn đánh giá những gì sẽ được tính là 5G dễ dãi hơn nhiều, với gần 25% cho rằng chỉ cần một vài tiêu chí được đáp ứng là mạng đó đã có thể được coi là 5G. 

Theo ghi nhận thì lập trường của GSA về điều kiện gọi là "5G" bao gồm hai đặc tính rõ nhất mạng phải có là: (1) có một giao diện vô tuyến mới bên cạnh giao diện hiện có; và (2) các khả năng chia nhỏ một mạng phức tạp bằng các công nghệ thiết lập mạng được điều khiển bằng phần mềm (SDN - software-defined networking) và áo hóa chức năng mạng (NFV - network function vỉtualization) để gắn kết phù hợp một cách thông mình giữa tài nguyên với ứng dụng.

Dự báo của GSA về triển khai 5G là xét đến các tiêu chí trên. Theo đó, GSA cho rằng chúng ta sẽ chỉ thấy khoảng từ 10 đến 15 khởi đầu thương mại của “5G sơ khai” - nghĩa là mạng 5G đáp ứng một số chứ không phải tất cả các tiêu chí 5G. 

Các nhóm sản xuất công nghiệp dự đoán rằng việc triển khai thương mại sẽ bắt đầu một cách nghiêm túc sau khi quá trình tiêu chuẩn hóa được hoàn thành vào năm 2020, với hơn 270 nhà khai thác đã giới thiệu dịch vụ 5G thương mại vào năm 2025. Tuy nhiên, báo cáo cho biết, "điều này không khẳng định là các mạng đó sẽ được mở rộng." 

GSA dự báo vùng phủ ban đầu gần như chỉ được hạn chế ở các khu vực đô thị mật độ cao, với những nhà khai thác di động "sử dụng bất cứ tần số, phương thức và công nghệ cho phép nhà khai thác cung cấp vùng phủ sóng ở bất kỳ vị trí nào, trong nhà và ngoài trời, nhất là tại các điểm nóng, nơi dung lượng bắt đầu thiếu hụt. Chúng tôi không dự đoán có nhiều triển khai mạng 5G rộng rãi trong thời gian dự báo."

Tổng hợp theo Telecomasia 

Minh Chung