Khơi dậy niềm yêu thích đọc sách, học tập cho cộng đồng

Vụ Thư viện (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) và Nhà xuất bản (NXB) Phụ nữ Việt Nam vừa ban hành Chương trình phối hợp công tác nhằm phát triển văn hóa đọc và học tập suốt đời cho phụ nữ, trẻ em, gia đình và cộng đồng.
17:49 PM 29/05/2020 In bài viết này

Mục tiêu chung của chương trình nhằm xây dựng và hình thành thói quen đọc sách, thúc đẩy nhu cầu và phát triển văn hóa đọc trong gia đình, cộng đồng, đặc biệt cho đối tượng giới nữ (bao gồm phụ nữ, trẻ em gái, học sinh, sinh viên nữ…).

Chương trình phối hợp để tăng cường nguồn tài liệu và các dịch vụ thư viện hình thành môi trường đọc thân thiện, góp phần nâng cao dân trí, đẩy mạnh xây dựng xã hội học tập, chú trọng người dân vùng nông thôn, miền núi, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn.

Bên cạnh đó, Chương trình còn tạo cơ hội và khả năng tiếp cận thông tin, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của phụ nữ, trẻ em nói riêng và nhân dân nói chung. Từ đó, nhằm thực hiện hiệu quả Đề án Phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng và đề án Đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời của người dân, góp phần thực hiện bình đẳng giới, xây dựng hạnh phúc gia đình.

Phát triển văn hóa đọc và học tập suốt đời cho phụ nữ - Ảnh 1.

Hình thành môi trường đọc thân thiện góp phần nâng cao dân trí. Ảnh minh họa

Hai đơn vị sẽ phối hợp công tác để tăng cường chất lượng các xuất bản phẩm và hỗ trợ các thư viện trong xây dựng vốn tài liệu và hoạt động phục vụ nhằm đáp ứng nhu cầu bạn đọc; phát triển văn hóa đọc trong giới nữ, gia đình, trẻ em và nhân dân ở vùng sâu, vùng xa, miền núi, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn thông qua các cấp hội phụ nữ, hệ thống thư viện công cộng.

Chương trình cũng hướng dẫn cha mẹ, phát huy vai trò của người phụ nữ trong gia đình nhằm khơi dậy niềm đam mê và lòng yêu đọc sách từ sớm của trẻ em; trang bị kỹ năng, phương pháp đọc cho trẻ em, học sinh, sinh viên, phụ nữ và người dân nói chung trong cộng đồng.

Trên cơ sở nắm bắt nhu cầu bạn đọc phối hợp cung cấp và hỗ trợ xây dựng thư viện, hai bên chú trọng phát triển nguồn tài nguyên thông tin (sách, báo, các ấn phẩm xuất bản khác) chất lượng, phong phú phục vụ việc đọc và học tập suốt đời của nhân dân, đặc biệt các đối tượng là phụ nữ và trẻ em; học sinh, sinh viên nữ; tăng cường công tác xuất bản góp phần giúp bạn đọc có kỹ năng tiếp nhận và sử dụng thông tin, tri thức, định hướng đọc lành mạnh, phù hợp nhu cầu và điều kiện của từng loại đối tượng.

Hai bên cũng sẽ huy động mọi nguồn lực xã hội để hỗ trợ xây dựng và phát triển các mô hình tủ sách, các loại thư viện phù hợp với điều kiện vùng, miền và phong tục tập quán địa phương để phụ nữ, trẻ em nói riêng và nhân dân nói chung được tiếp cận, sử dụng thông tin, tri thức tại các thư viện công cộng, trung tâm học tập cộng đồng, điểm bưu điện - văn hóa xã, tủ sách các cấp hội phụ nữ, cơ quan xuất bản và phát hành.

Đối tượng hưởng lợi từ chương trình này là phụ nữ, trẻ em, học sinh, sinh viên nữ và gia đình. Thông qua đó, khơi dậy niềm yêu thích đọc sách của trẻ em từ sớm, xây dựng và duy trì thói quen đọc sách của trẻ em và cha mẹ trong gia đình, của học sinh, sinh viên nữ trong nhà trường và của phụ nữ trong các cấp Hội phụ nữ.

Ngoài ra, chương trình phối hợp này sẽ thúc đẩy trình độ dân trí trong cộng đồng nâng lên, hiểu biết luật pháp được tăng lên, đời sống văn hóa, tinh thần được cải thiện, kinh tế - xã hội địa phương phát triển bền vững, an ninh chính trị được bảo đảm.

Minh Tuấn
Xem thêm