khủng hoảng thông tin

  • Covid-19 - Cơ hội cho chính phủ số

    Covid-19 - Cơ hội cho chính phủ số

    Sự bùng nổ dịch bệnh COVID-19 trong mấy tháng qua đã ảnh hưởng tới hơn 210 quốc gia, và tác động đến mọi mặt đời sống, kinh tế, thói quen sinh hoạt… của mọi người. Cho đến thời điểm tháng 5, chúng ta vẫn chưa tìm ra được vắc– xin để chữa trị loại đại dịch này.
  • Covid-19 đã khiến mạng xã hội khủng hoảng thông tin

    Covid-19 đã khiến mạng xã hội khủng hoảng thông tin

    Covid-19 bùng phát cùng vấn nạn tin giả hoành hành đã trở thành cơn khủng hoảng thông tin của truyền thông xã hội.