Bưu điện trả lương hưu, chế độ BHXH tại nhà phòng, chống Covid-19

Bưu điện trả lương hưu, chế độ BHXH tại nhà phòng, chống Covid-19

Để tránh tập trung đông người, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (BĐVN) sẽ tổ chức phục vụ việc lĩnh tiền lương hưu, các chế độ Bảo hiểm xã hội (BHXH) hàng tháng tại nhà người hưởng.
Quản trị
 Bài học kỹ thuật số từ e-Estonia và các ứng dụng cho quản trị toàn cầu

Bài học kỹ thuật số từ e-Estonia và các ứng dụng cho quản trị toàn cầu

Trong 20 năm qua, Estonia đã trở thành một trong những quốc gia kỹ thuật số nhất trên thế giới. Các tổ chức quản trị toàn cầu có thể học được những gì từ kinh nghiệm của quốc gia này? Ba trụ cột của “e-Estonia” đã trở thành sự phát triển của một bản sắc kỹ thuật số mạnh mẽ, hệ thống khả năng tương tác và một sự thay đổi quyết định. Chúng có thể đưa ra những con đường đầy hứa hẹn cho các hệ thống quản trị toàn cầu trở nên hiệu quả hơn. "