5 xu hướng phân tích dữ liệu năm 2019

06:44 PM 03/12/2018 In bài viết
Kết quả hình ảnh cho 5 data analytics trends in 2019
Hiện có quan điểm trí tuệ nhân tạo (AI) sẽ lấy đi việc làm của con người. Nhưng trên thực tế trong tương lai gần trí tuệ nhân tạo có thể tạo ra nhiều công ăn việc làm hơn. Tuy nhiên công việc sẽ không được thao tác thủ công. 
Vấn đề là khoảng cách giữa dữ liệu được tạo ra và khả năng xử lý. Ngoài ra còn có một khoảng cách giữa sự khả dụng của các công cụ phân tích và việc áp dụng chúng trong các tổ chức. Cần xóa bỏ những khoảng trống này và trao quyền cho con người.
Qua chuỗi giá trị thông tin từ việc đọc dữ liệu, phân tích đến trình bày kết quả, trí tuệ nhân tạo có thể giải quyết những khúc mắc mà người dùng thường gặp phải. Học máy và đo từ xa cũng có thể phát huy sức mạnh của tập thể để nâng cao trải nghiệm của người dùng.
Do đó, với sự trợ giúp của trí tuệ nhân tạo, dữ liệu và phân tích sẽ trở nên nhân bản hơn bao giờ hết. Thiết kế trí tuệ nhân tạo sẽ có nhiều tác động tích cực đến các tổ chức trong 5 năm tới thay vì loại bỏ vai trò của con người khỏi quá trình này.
Chuyển đặt dữ liệu tại một nơi sang một chế độ xem dữ liệu
Vào năm 2019, trọng tâm sẽ chuyển từ việc tập trung dữ liệu tại một nơi sang chế độ xem dữ liệu duy nhất. Nhu cầu có một cái nhìn duy nhất với tất cả các dữ liệu chưa bao giờ quan trọng như bây giờ. Dữ liệu đến từ tất cả các hướng, tốc độ và định dạng khác nhau và có thể kiểm soát đó sẽ là một trong những yếu tố quan trọng để trao quyền và thành công trong thời đại dữ liệu.
Theo số liệu lịch sử, vấn đề này sẽ rất mất nhiều thời gian. Những nỗ lực để tập trung dữ liệu vào một nơi (chẳng hạn như kho dữ liệu) chưa đạt được mục tiêu, và điều đó một lần nữa xảy ra với đám mây. Việc này dường như bất khả thi vì sẽ luôn có dữ liệu mới. Việc kết hợp và phân tích dữ liệu tại nguồn tạo sự năng động cần thiết trong một thế giới chuyển động nhanh. Điều này đã đặt ra vấn đề lưu trữ dữ liệu và quản trị.
Hai xu hướng lớn được hình thành để có được một cái nhìn duy nhất của tất cả các dữ liệu:
Đầu tiên, nhiều nhà cung cấp tập hợp lại để chuẩn hóa mô hình dữ liệu. Điều này có nghĩa là các nguồn dữ liệu dựa trên đám mây sẽ có các định dạng nhất quán hơn.
Thứ hai, và quan trọng hơn, là sự xuất hiện của danh mục dữ liệu doanh nghiệp. Khi truy cập một trung tâm dữ liệu, danh mục dữ liệu giúp bạn có thể kiểm tra toàn bộ dữ liệu mang lại trải nghiệm thú vị. Càng được nhiều người dùng chia sẻ, cộng tác và sử dụng, trung tâm dữ liệu sẽ càng trở nên có giá trị đối với doanh nghiệp. Hơn nữa, nó được liên kết với chiến lược phân tích với chiến lược quản lý dữ liệu doanh nghiệp.
Các nền tảng có thể xử lý cùng lúc đa đám mây, đám mây lai và điện toán ranh giới, chứ không phải là những nỗ lực riêng biệt.
Các doanh nghiệp đang dịch chuyển sang đám mây. Các lãnh đạo CNTT không chỉ di chuyển dữ liệu được tạo ra từ đám mây, mà còn là dữ liệu điều hành doanh nghiệp quan trọng. Khả năng đáp ứng yêu cầu, chi phí lưu trữ thấp và hệ sinh thái các công cụ phong phú. Tuy nhiên, việc di chuyển dữ liệu cũng nên được thực hiện cẩn thận. Việc tập trung quá nhiều dữ liệu tại một nơi có thể có nguy cơ bị khóa, hoặc các chi phí liên quan đến kết nối. 
Ngoài bảo vệ dữ liệu, quản lý dữ liệu trong đám mây có bộ quy tắc riêng và nếu không được thực hiện đúng có thể khiến chi phí, sự phức tạp và rủi ro tăng cao. Do đó, sự chuyển đổi từ kho dữ liệu vật lý và trung tâm dữ liệu lạc hậu cần được thực hiện phù hợp với đặc thù của doanh nghiệp. 
Ngoài ra, điện toán ranh giới có thể hỗ trợ cho đám mây cao cấp và các trung tâm dữ liệu lạc hậu, về độ trễ, quyền riêng tư và bảo mật. 
Sẽ có sự hội tụ giữa công nghệ trực quan, giao tiếp và thuyết trình, mang tính thuyết phục cao
Ngày nay, có các công các công cụ phân tích dữ liệu hiệu quả hơn thông qua hình ảnh và thiết kế đồ họa, nhưng sự tùy chỉnh chủ yếu do các nhà phân tích và/hoặc các nhà phát triển thực hiện.
Trong ba năm qua, kể chuyện bằng dữ liệu máy đã xuất hiện, cung cấp những lời tường thuật thông qua việc tạo ngôn ngữ tự nhiên. Phân tích cuộc hội thoại sẽ làm cho cách tiếp cận này tương tác và được chấp nhận nhiều hơn. Hai phương pháp tiếp cận này sẽ cần phải được tăng cường theo hướng thân thiện với người dùng hơn.
Các tổ chức lớn đánh giá kiến trúc các dịch vụ nhỏ và vùng chứa kiến ​​trúc quan trọng của các nền tảng trí tuệ doanh nghiệp và phân tích dữ liệu
Một trong những xu hướng thay đổi lớn nhất hiện nay là kiến trúc nhiều dịch vụ nhỏ và Kubernetes. Kiến trúc nhiều dịch vụ nhỏ là một cách tiếp cận mới trong đó một ứng dụng lớn được xây dựng thành nhiều thành phần hoặc dịch vụ mô-đun. Kubernetes là một sự đổi mới công nghệ cực kỳ có tác động có thể dàn xếp và phân phối các ứng dụng và khối lượng công việc được container hóa.

Hòa Đoàn