AI, cá nhân hóa và nền tảng đám mây là tương lai của thị trường kỹ thuật số

07:05 PM 03/12/2018 In bài viết

Khác biệt giữa mô hình kinh doanh từ doanh nghiệp đến doanh nghiệp và và cộng đồng từ những năm 90 thường có chi phí giao dịch cao, giao thức nhắn tin độc quyền và chức năng giới hạn, thị trường ngày nay đang chứng minh rằng khả năng mở rộng an toàn và đáng tin cậy có thể đạt được trên nền tảng đám mây chuẩn.

Bản chất của bất kỳ chiến lược chuyển đổi kỹ thuật số thành công là cá nhân hóa và trong phạm vi, bất kỳ tổ chức nào cũng có thể xác định lại mọi hệ thống, quy trình và sản phẩm cho mục tiêu đó là mức độ mà chúng sẽ phát triển. Thị trường kỹ thuật số đang mang lại cho doanh nghiệp lâu đời và khởi nghiệp một nền tảng đẩy nhanh nỗ lực chuyển đổi kỹ thuật số của họ bằng cách cung cấp cá nhân hóa trên quy mô lớn.

Cách tiếp cận của Kahuna giải quyết cá nhân hóa ở quy mô trên người mua và người bán trong khi tạo niềm tin trong mọi giao dịch phản ánh tương lai của các thị trường kỹ thuật số. Họ tích hợp thành công tính năng AI, học máy, kỹ thuật truy vấn nâng cao và nền tảng đám mây tự động cân đối để xử lý các lần tăng lưu lượng truy cập toàn cầu không mong muốn. Kahuna đã xây dựng nền tảng thị trường của mình trên Google App Engine, Google BigQuery và nền tảng đám mây của.

Kiến trúc của Kahuna về GCP  có thể mở rộng và tích hợp trên 80 triệu người dùng mỗi ngày mà không có bất kỳ hỗ trợ DevOps nào, một điều không thể thực hiện được với nền tảng trao đổi và cộng đồng của những năm 90. Bằng cách tích hợp các thuật toán học máy được thiết kế nâng cao khả năng của khách hàng với mục đích cá nhân hóa thông điệp tiếp thị với API học máy của Google làm thúc đẩy TensorFlow, Kahuna đã có thể cung cấp thời gian phản hồi nhanh cho các yêu cầu của khách hàng. Sản phẩm mới nhất của họ, Kahuna Subject Line Optimization, phân tích hàng tỷ email khách hàng sử dụng liên lạc với khách hàng để xem những gì đã và chưa hoạt động trong quá khứ.

Hiện tại và tương lai của thị trường kỹ thuật số

Thị trường kỹ thuật số đang nhanh chóng chuyển đổi từ các công cụ giao dịch sang nền tảng mang lại trải nghiệm cá nhân độc đáo, đáng nhớ và đáng tin cậy.

Bất cứ ai đã từng sử dụng OpenTable để đặt được chỗ vào phút chót với bạn bè tại nhà hàng đông đúc thì có thể cảm nhận được trải nghiệm mà thị trường kỹ thuật số mang lại.

39% các nhà quản lý tiếp thị cho rằng sự khác biệt với đối thủ cạnh tranh là thách thức lớn nhất, tiếp theo là việc giữ chân người mua (32%), giành được người mua (29%) và chiến dịch truyền thông xã hội hiệu quả (29%). Chỉ 22% số người được hỏi cho biết trải nghiệm của khách hàng là một thách thức.

Người bán không đáp ứng được nhu cầu của người tiêu dùng (53%) là lý do lớn nhất khiến người mua rời khỏi thị trường

Người mua từ bỏ thị trường do những thách thức về hậu cần bao gồm chi phí vận chuyển và phí thưởng cho người bán (49%) và khoảng cách địa lý lớn giữa người mua và người bán (39%). Những phát hiện này nhấn mạnh lý do tại sao các thị trường cần phải tạo ra các dịch vụ và kinh nghiệm giá trị gia tăng mới để giữ chân người mua.

Hồng Phương