Các sáng kiến kinh doanh dựa trên dữ liệu đang thất bại

09:00 PM 23/04/2019 In bài viết

Data-driven business initiatives are failing image

Tất cả dữ liệu đều rất quan trọng trong việc cung cấp năng lượng cho các công nghệ mới. Thú vị nhất trong việc cung cấp là những hiểu biết có thể hành động và có thể giúp xoay chuyển vận may của tổ chức.

Tuy nhiên, có một nghiên cứu mới từ Exasol, nhà cung cấp cơ sở dữ liệu phân tích đã phát hiện ra rằng hơn một nửa các sáng kiến kinh doanh dựa trên định hướng dữ liệu đang thất bại trong các tổ chức và doanh nghiệp. Con số này tăng lên hơn 60% trong thành phần kinh tế nhà nước, dịch vụ tài chính và các công ty năng lượng và tiện ích.

Nguyên nhân dẫn đến thất bại

Một trong những lý do phổ biến nhất khiến các sáng kiến kinh doanh dựa trên định hướng dữ liệu thất bại là do nhân viên thiếu các kỹ năng với sự khác biệt rõ rệt giữa các ngành: 40% dịch vụ tài chính và bán lẻ cho biết thất bại là do sự thiếu hụt về kỹ năng.

Theo nghiên cứu khác, các sáng kiến kinh doanh dựa trên dữ liệu thất bại là do hợp nhất dữ liệu (29%), di chuyển dữ liệu (28%) và GDPR (20%).

Các dịch vụ tài chính và các tổ chức (CNTT và viễn thông) là tồi tệ nhất đối với thất bại GDPR ở mức 31% và 30%. Các dự án học máy và IoT trong các tổ chức doanh nghiệp dựa trên định hướng dữ liệu cũng đều thất bại.

Một trong bốn sáng kiến định hướng dữ liệu không đem lại giá trị và thời gian như mong đợi.

Những lý do chứng minh cho sự thất bại của các sáng kiến dữ liệu bao gồm:

• Vấn đề bảo mật dữ liệu (29%)

• Chất lượng dữ liệu kém (28%)

• Thiếu kỹ năng nhân viên (27%)

• Dữ liệu riêng biệt (25%)

• Không cung cấp tiết kiệm thời gian và chi phí dự kiến (24%)

• Không thể thu thập dữ liệu trong thời gian thực (22%)

Sam Sibley, người quản lý đối tác chiến lược và liên minh tại Exasol, nhận xét: Các doanh nghiệp có quyền yêu cầu dữ liệu làm việc cho họ nhờ sự phát triển thuật toán kiểm soát trong học máy (ML). Đầu tư vào lĩnh vực này đang tăng nhanh, một cuộc khảo sát gần đây nhấn mạnh rằng 57% doanh nghiệp đang tăng chi tiêu cho công nghệ. Nói chung, công nghệ này không còn được coi là một chi phí, mà là một cơ hội và một trình điều khiển doanh thu. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều việc phải làm để đảm bảo các sáng kiến dựa trên định hướng dữ liệu thành công và được hiểu ở tất cả các cấp độ của doanh nghiệp.

Các doanh nghiệp thành công nhất sẽ là những doanh nghiệp đầu tư vào công nghệ và các kỹ năng nhằm làm cho các khoản đầu tư đó hoạt động hiệu quả.

Ngọc Phượng