Dịch vụ công nghiệp và cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4

04:04 PM 18/06/2019 In bài viết

Kết quả hình ảnh cho Industrial services coming of age in the Fourth Industrial Revolution

Bất kỳ doanh nghiệp công nghiệp nào cũng sẽ có kinh nghiệm về các dịch vụ công nghiệp, tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp vẫn sử dụng nguyên lý chuồng chim bồ câu đối với những dịch vụ này ở một số khía cạnh. Đây vẫn có thể là cách tiếp cận chính xác - có thể khi doanh nghiệp cần trợ giúp với một yếu tố cụ thể hoặc doanh nghiệp ưu tiên một số yếu tố cấp bách hơn (như bảo mật hoặc an toàn) so với các yếu tố khác.

Năm lĩnh vực cần lưu ý của dịch vụ

Lĩnh vực đầu tiên chính là lĩnh vực thuê ngoài đòi hỏi trình độ chuyên môn nên được coi là mối quan tâm về mạng và dịch vụ bảo mật. Việc bổ sung kết nối mà không có cách tiếp cận bảo mật mạnh mẽ là một rủi ro rất lớn. Các nhà quản lý công nghiệp không có các phương tiện để đánh giá đầy đủ, thiết kế, thực hiện, quản lý và giám sát mạng công nghiệp của mình, có thể được hưởng lợi từ việc thuê chuyên gia có đầy đủ kiến ​​thức và kỹ năng chuyên môn để làm việc đó. Với một doanh nghiệp được kết nối, giai đoạn cuối cùng - giám sát và quản lý - có thể là một dịch vụ liên tục sử dụng kết nối đó để cung cấp giám sát từ xa và sự an tâm.

Hỗ trợ vòng đời sản phẩm và ứng dụng là lĩnh vực thứ hai. Đây không phải là một yếu tố mới, mà đã bắt đầu bước vào giai đoạn già hóa. Các hợp đồng và dịch vụ cung cấp sự hỗ trợ trong việc sử dụng phần cứng, phần mềm và giải pháp, với khả năng xử lý sự cố hoạt động trên các giai đoạn thiết kế, tích hợp và chạy hệ thống hiện được hưởng lợi từ khả năng giám sát từ xa. Các doanh nghiệp cũng đang bắt đầu tận dụng các công nghệ kỹ thuật số song sinh (digital twin). Đó là một lĩnh vực của dịch vụ tự động hóa sẽ tiếp tục phát triển trong những năm tới khi các công nghệ phát triển trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4.

Lĩnh vực chuyên môn thứ ba chính là việc sử dụng dữ liệu đa dạng đang được tạo bởi doanh nghiệp ngày càng được kết nối, và tìm cách thu hẹp khoảng cách kỹ năng dữ liệu cần thiết để hưởng lợi từ nó. Đó là nơi mà các dịch vụ giám sát từ xa và phân tích đám mây mang lại lợi ích. Các giải pháp tự động hóa hiện đại là các hệ thống giám sát các tài sản thông minh, máy móc và doanh nghiệp để cung cấp các phân tích dự đoán và chủ động hơn nhiều - nhưng nếu doanh nghiệp chưa có các kỹ năng tại chỗ để biến dữ liệu thành thông tin có thể sử dụng, thì các tùy chọn dịch vụ có thể sẽ giúp ích.

Ngay cả các dịch vụ quản lý tài sản truyền thống - lĩnh vực thứ tư, đang bắt đầu tận dụng khả năng từ xa và dữ liệu thời gian thực trong các thỏa thuận bảo trì với các nhà cung cấp, dẫn đến giảm thời gian ngừng hoạt động theo kế hoạch và thời gian ngừng hoạt động bất ngờ.

Lĩnh vực thứ năm là một khu vực đang ngày càng trở nên quan trọng khi công nghệ chuyển sang 4IR (Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư): An toàn. Các dịch vụ xung quanh an toàn điện, khóa thẻ an toàn, an toàn máy và an toàn quá trình có thể được cung cấp ngoài doanh nghiệp. Chúng có thể là các đánh giá tư vấn, dịch vụ kỹ thuật và cũng như bốn lĩnh vực khác, đã đến giai đoạn già hóa với các hệ thống kiểm tra và theo dõi từ xa, có thể giúp liên tục theo dõi doanh nghiệp (từ xa) theo các quy trình an toàn cần thiết.

Và đây mới chỉ là sự khởi đầu - những gì mà ngay sau đó, chương trình tiếp theo có liên quan đến các dịch vụ di chuyển vào các khu vực như tăng cường.

Và đây mới chỉ là sự khởi đầu - những gì diễn ra tiếp theo liên quan đến các dịch vụ chuyển sang các lĩnh vực như thực tế tăng cường (với các ứng dụng được phục vụ từ xa như kỹ thuật số song sinh) và trí tuệ nhân tạo (dựa trên các dịch vụ từ xa và dữ liệu lớn để phân tích nâng cao).

Những lĩnh vực phát triển này rất hấp dẫn và được thiết lập để thay đổi đáng kể cách con người tương tác với các ứng dụng.

Hợp Trương, Trương Ngọc Huyền