Phát triển IoT: Mở rộng quy mô để sánh với tham vọng

09:14 PM 20/09/2018 In bài viết

Kết quả hình ảnh cho IoT

Nhưng, khi việc triển khai IoT diễn ra với tốc độ ngày càng nhanh, các doanh nghiệp cần phải suy nghĩ cách quản lý thiết bị với số lượng ngày càng tăng để đảm bảo những lợi ích này.

Điều này rất quan trọng bởi vì việc quản lý một số lượng nhỏ các thiết bị được hỗ trợ IoT là một quá trình tương đối dễ dàng. Vấn đề phát sinh khi khi hàng nghìn thiết bị được kết nối. Chúng có thể là triển khai để theo dõi tài sản hoặc có các yêu cầu di chuyển hoặc chúng có thể được phân phối trên nhiều vị trí. Vì vậy, chúng ta có một số vấn đề cần xem xét:

• Quản lý số lượng thiết bị ngày càng tăng

• Giảm chi phí thêm thiết bị mới

• Đơn giản hóa việc bổ sung các thiết bị mới

• Giảm nguy cơ thất bại khi số lượng thiết bị tăng

Việc không chú ý đến những vấn đề này có thể làm tăng đáng kể chi phí hoạt động và có tác động tiêu cực đến các kế hoạch hỗ trợ IoT, loại bỏ nhiều lợi ích mà các doanh nghiệp mong đợi thu được từ các khoản đầu tư IoT của họ.

Các thiết bị IoT thường phụ thuộc vào SIM để giao tiếp với các quá trình hoạt động .Vì vậy, liên kết quan trọng trong chuỗi giá trị là đường dẫn liên lạc. Nó giúp các tổ chức có thể xác định trạng thái hoạt động của các thiết bị, cũng như để thu thập, nhận các dữ liệu và lệnh cần thiết. Khi thiết bị mới được thêm vào, chúng cần phải được thiết lập liên lạc với trung tâm điều khiển.

Tất cả điều này đòi hỏi phải quản lý. Để duy trì kết nối, để tạo thuận lợi cho việc bổ sung các thiết bị mới, để theo dõi tình trạng, và để đảm bảo việc truyền tải trơn tru của những khu vực thiết yếu và dữ liệu hoạt động, các doanh nghiệp cần phải chắc chắn rằng họ chăm sóc chu trình liên lạc đầu cuối của mình.

Tuy nhiên, điều đó không đủ để có được kết nối. Các doanh nghiệp cần phải có đối tác phù hợp để cung cấp kết nối IoT. Các khoản đầu tư IoT là dài hạn. Các doanh nghiệp cần phải biết rằng không những họ có thể thực hiện các bước đầu tiên dọc theo con đường để kích hoạt IoT mà còn phải tự tin để mở rộng quy mô khi doanh nghiệp phát triển và càng ngày càng nhiều thiết bị được triển khai.

Các doanh nghiệp cần phải hiểu các vấn đề có thể phải đối mặt để chọn ra đối tác phù hợp để giúp họ phát triển khi triển khai kế hoạch IoT và khi mở rộng quy mô thiết bị của mình. Quản lý hàng nghìn và hàng nghìn thiết bị không phải là việc thực hiện tầm thường, vì vậy điều quan trọng là phải lựa chọn đúng đắn ngay từ đầu.

Thùy Linh