Tại sao chất lượng dữ liệu kém không làm ảnh hưởng đến khả năng sáng tạo trên IoT?

04:43 PM 03/07/2018 In bài viết

Kết quả hình ảnh cho IoT

Ảnh minh họa (Nguồn: Threatpost)

Johan Krebbers, Giám đốc CNTT tại Shell cho biết “Tự bản thân IoT là vô ích. Nó chỉ trở nên hữu ích khi chúng ta nhận dữ liệu, áp dụng học máy, số hóa nó, và giúp người ra quyết định."

Được thành lập vào năm 1907, Shell đã hoạt động trong lĩnh vực IoT trong nhiều năm. Một trong những kiến tạo lâu đời nhất của Shell chính  là việc cung cấp robot hoạt động dưới nước vào thập niên 1970.

Johan Krebbers cho biết: “Chỉ nói về bản thân IoT là một sự lãng phí thời gian. Bản thân IoT chỉ có thể thu thập dữ liệu trong khi người dùng cần tập hợp nhiều yếu tố để đưa ra quyết định”.

Tuy nhiên, tất cả chỉ là lý thuyết. Rất nhiều doanh nghiệp phải cố gắng nỗ lực để có thể thành công. Năm 2016, Maciej Kranz, phó chủ tịch Cisco, đã xuất bản cuốn “Xây dựng đế chế IoT” (Building the Internet of Things), hướng dẫn cho các doanh nghiệp bắt đầu hành trình IoT, phác thảo đề xuất giá trị kinh doanh, thay đổi tổ chức và văn hóa doanh nghiệp và tránh những sai lầm thường gặp phải.

Đầu năm nay, Kranz đã xuất bản một sách hướng dẫn bổ trợ. Theo phần đánh giá về sự sẵn sàng cho công nghệ, các doanh nghiệp phải trả lời câu hỏi liệu họ đã có thể kết nối và truy cập tất cả nguồn dữ liệu và đảm bảo dữ liệu được truyền đến tất cả các thiết bị hay chưa. Trích dẫn từ cuốn sách “IoT không đòi hỏi công nghệ mới nhất. Bạn có thể bắt đầu đơn giản bằng cách kết nối các hệ thống mà hiện có. Một mình điều đó thôi cũng sẽ tạo ra giá trị mới”.

Nhưng nếu chất lượng dữ liệu của bạn không tốt thì sao? Krebbers chắc chắn đó không phải là vấn đề. Ông khẳng định: "Tôi không mấy lo lắng về chất lượng dữ liệu bởi vì bạn không bao giờ có được dữ liệu có chất lượng tốt. Bạn phải sử dụng các dữ liệu bạn có ngày hôm nay, bắt đầu sử dụng nó, làm cho mọi người biết về nó, và sau đó bắt đầu cải thiện. Dù bạn có dữ liệu gì, hãy bắt đầu sử dụng nó ngay lập tức. Nếu không, bạn có thể dành phần còn lại của cuộc đời để cải thiện chất lượng dữ liệu ... chúng tôi đã làm điều đó trong 500 năm qua và chúng tôi đã không thành công”

Krebbers nói. “Nếu bạn lấy lý do chất lượng dữ liệu kém mà không sử dụng nó, đó là một lý do không thể chấp nhận”.

Thông điệp được đưa ra rất đơn giản: Không thể lẩn tránh khỏi các công nghệ mới này - bao gồm cả blockchain, thứ mà Krebbers cho biết sẽ có "tác động lớn" lên doanh nghiệp - mà thay vào đó hãy bắt đầu. Và kết quả có thể rất tuyệt vời - Shell Nigeria đã tiết kiệm được hơn 1 triệu USD bằng cách sử dụng cảm biến để theo dõi các mỏ dầu.

Hợp Trương