miền núi

 • Hạnh phúc

  Hạnh phúc

  Tình yêu của người mẹ dành cho những đứa con của mình lúc nào cũng ngọt ngào, tha thiết. Hạnh phúc của người mẹ là được chăm chút cho con, là được nâng niu con trong vòng tay ấm áp, bao dung...
 • Nhân viên Bưu điện sẽ được cấp chứng chỉ hành chính công

  Nhân viên Bưu điện sẽ được cấp chứng chỉ hành chính công

  Trong năm 2020, gần 2.000 lãnh đạo các Bưu điện tỉnh, thành phố và lực lượng cán bộ công nhân viên trực tiếp tham gia thực hiện dịch vụ hành chính công của Bưu điện Việt Nam (BĐVN) sẽ được các giảng viên thuộc Học viện Hành chính quốc gia bồi dưỡng về lý luận, kĩ năng quan trọng nhất trong việc triển khai dịch vụ hành chính công vào cuộc sống.
 • Đảm bảo vệ sinh hộ gia đình: Hiệu quả từ lồng ghép các nguồn lực

  Đảm bảo vệ sinh hộ gia đình: Hiệu quả từ lồng ghép các nguồn lực

  Những năm qua trên địa bàn tỉnh Hòa Bình, tỷ lệ hộ dân có nhà tiêu hợp vệ sinh đã được bao phủ rộng khắp. Kết quả đó là sự nỗ lực của chính quyền và các ngành chức năng trong việc kết hợp triển khai các nguồn lực từ nhiều chương trình.
 • Xây nhà tiêu hợp vệ sinh tại khu vực miền núi, vùng DTTS

  Xây nhà tiêu hợp vệ sinh tại khu vực miền núi, vùng DTTS

  Tại khu vực miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS), để hoàn thành mục tiêu xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh thì vai trò của chính quyền và các tổ chức đoàn thể đóng vai trò quyết định.
 • Đảm bảo vệ sinh môi trường vùng DTTS và miền núi

  Đảm bảo vệ sinh môi trường vùng DTTS và miền núi

  Hiện nay, tình trạng ô nhiễm môi trường nông thôn tại các xã vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số đang ở mức báo động. Do đó, trong nỗ lực cải thiện vệ sinh môi trường, nâng cao ý thức của cộng đồng giữ gìn vệ sinh công cộng vùng dân tộc thiểu số và miền núi, công tác tuyên truyền luôn là một giải pháp quan trọng hàng đầu.
 • Ban hành Thông tư hướng dẫn sử dụng kinh phí cấp báo, tạp chí cho vùng dân tộc thiểu số, miền núi

  Ban hành Thông tư hướng dẫn sử dụng kinh phí cấp báo, tạp chí cho vùng dân tộc thiểu số, miền núi

  Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 73/2019/TT-BTC quy định về quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chính sách cấp một số ấn phẩm báo, tạp chí cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn giai đoạn 2019 - 2021 theo Quyết định số 45/QĐ-TTg ngày 09/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ.
 • Xây dựng và phát triển hệ thống thông tin hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số

  Xây dựng và phát triển hệ thống thông tin hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số

  Ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin (CNTT) trong phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm an ninh trật tự,góp phần thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các vùng DTTS với các địa bàn trong tỉnh, tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức cho đồng bào DTTS về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.