Một số hình ảnh lễ khai trương VPĐD VNPT-I tại Myanmar

Một số hình ảnh lễ khai trương VPĐD VNPT-I tại Myanmar
17:37 PM 19/10/2015 In bài viết này
Ban biên tập ((Tạp chí CNTT))