Discovery tung phóng sự về VinFast - Hàng loạt BÍ MẬT lần đầu vén màn

Discovery tung phóng sự về VinFast - Hàng loạt BÍ MẬT lần đầu vén màn

Discovery tung phóng sự về VinFast - Hàng loạt BÍ MẬT lần đầu vén màn
  • Đẩy mạnh tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC qua bưu điện

    Trước tình hình diễn biến của dịch Covid19 đang diễn biến phức tạp, Bưu điện Việt Nam (VnPost) đã đẩy mạnh việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC qua hệ thống bưu điện, đảm bảo các thủ tục hành chính vẫn được triển khai một cách bình thường.
  • Giải pháp VNPT eCabinet

    Giải pháp phòng họp không giấy - VNPT eCabinet với nhiều tính năng ưu việt nhằm giảm văn bản, giấy tờ hành chính trong phòng họp.
  • Năm 2019: Những khởi tạo mới của Bộ TTTT

    Năm 2019, với mục tiêu “Nâng cao thứ hạng Việt Nam” và phương châm hành động “Làm gương, Kỷ cương, Trọng tâm, Bứt phá”, Bộ TTTT đã khẩn trương, quyết liệt, đổi mới cách nghĩ, cách làm, triển khai đồng bộ nhiều giải pháp và đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ đã đề ra, đóng góp tích cực vào thành tựu phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 của đất nước, góp phần xây dựng nước Việt Nam hùng cường.
Tin mới
Google khôi phục tính năng bảo mật của Chrome do Covid-19, Firefox sửa lỗi zero-day

Google khôi phục tính năng bảo mật của Chrome do Covid-19, Firefox sửa lỗi zero-day

Google và Firefox vừa có những động thái nhanh chóng về bảo mật. Theo đó, Google vô hiệu hóa hỗ trợ cookie SameSite để ngăn chặn bất kỳ sự cố nào xảy ra đối với các trang web trong thời gian dịch Covid-19 và Firefox sửa 2 lỗi zero-day."