Năm 2017: Bưu điện Quảng Ngãi chuyển phát hơn 55.000 hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC

09:58 AM 01/02/2018 In bài viết

Năm 2017, thông qua chương trình phối hợp và kết nối với các cơ quan hành chính, quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh như Bảo hiểm xã hội (BHXH), Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Công an, Tư pháp, Giao thông và Vận tải,... Bưu điện tỉnh Quảng Ngãi đã tổ chức triển khai thành công các dịch vụ như: chi trả lương hưu, bảo trợ xã hội, trợ cấp thất nghiệp, thu hộ bảo hiểm y tế (BHYT) tự nguyện, nộp phạt vi phạm giao thông, đổi trả giấy phép lái xe, chuyển phát hồ sơ lý lịch tư pháp, chuyển phát hồ sơ BHYT, BHXH...

Khách hàng sử dụng dịch vụ tại Bưu cục Giao dịch Trung tâm thành phố Quảng Ngãi

Đối với một số dịch vụ như chi trả lương hưu, bảo trợ xã hội, ngoài các bưu cục, bưu điện văn hóa xã, Bưu điện tỉnh Quảng Ngãi đã mở 185 điểm chi trả ở tận thôn để phục vụ nhân dân tốt nhất, nhanh nhất. Trong năm 2017, Bưu điện tỉnh Quảng Ngãi đã thực hiện chi trả lương hưu cho 21.870 đối tượng/tháng với số tiền hơn 75 tỷ đồng/tháng; Chi hộ trợ cấp thất nghiệp cho 1.262 đối tượng/tháng với số tiền là 2,6 tỷ đồng/tháng; Thu hộ BHXH, BHYT tự nguyện đạt hơn 28 tỷ đồng. Đặc biệt, Bưu điện tỉnh thực hiện chuyển phát thành công hơn 55.000 hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính tới tận tay người dân và doanh nghiệp.

Được biết, trong năm 2017, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam và Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi đã tiến hành ký thỏa thuận hợp tác triển khai tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua Bưu điện trên địa bàn tỉnh. Đây là dấu mốc quan trọng, khẳng định Bưu điện Quảng Ngãi không chỉ là cánh tay nối dài, mà còn là bộ mặt, là người đại diện của các cơ quan quản lý Nhà nước trong việc giải quyết TTHC tại địa phương.

Lãnh đạo Tổng công ty BĐVN và UBND tỉnh Quảng Ngãi ký thỏa thuận hợp tác triển khai dịch vụ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC qua Bưu điện

Lợi thế lớn nhất của Bưu điện tỉnh Quảng Ngãi là mạng lưới 24 bưu cục, 154 điểm bưu điện văn hóa xã, trải rộng khắp trên toàn tỉnh. Đây chính là điểm kinh doanh đa dịch vụ từ tài chính bưu điện, chuyển phát tới phân phối - truyền thông. Khách hàng, đặc biệt là tại các khu vực vùng xa sẽ thuận tiện khi sử dụng dịch vụ chuyển phát, chuyển tiền, thu hộ - chi hộ tiền vay, nộp tiền bảo hiểm...

Bước vào năm 2018, với chủ đề “Tạo bước đột phá - Nâng tầm giá trị thương hiệu - Phát triển văn hóa doanh nghiệp”, Bưu điện tỉnh Quảng Ngãi xác định tiếp tục nỗ lực phát triển kinh doanh, quyết tâm thực hiện mục tiêu về đích sớm đối với việc thực hiện các mục tiêu kế hoạch giai đoạn 2016 - 2020, thực hiện thành công chiến lược phát triển đến năm 2020.

LP