Nokia công bố cổng cho nhà phát triển dựa trên đám mây

05:17 AM 23/09/2017 In bài viết

Cổng này cho phép phát triển các ứng dụng số hóa sử dụng những sản phẩm cốt lõi thuần đám mây (cloud-native core) có tên là Nokia AirGile.

Cổng của nhà phát triển Nokia sẽ cho phép truy cập an toàn tới các sản phấm sử dụng các giao diện lập trình ứng dụng (Application Programming Interfaces - APIs), sẵn sàng cho các nhà phát triển của bên thứ 3 xây dựng và kiểm thử sự tương tác của các giải pháp với các sản phẩm cốt lõi thuần đám mây Nokia AirGile, nhằm đẩy nhành việc giới thiệu cổng trên mạng thương mại. Cổng của nhà phát triển này sẽ ra mắt vào cuối tháng 9.

Nokia đang tiến hành việc đảm bảo cho Lớp dữ liệu dùng chung (Shared Data Layer) luôn sẵn có trên cổng này. Sử dụng APIs, các nhà phát triển có thể sử dụng một cách an toàn những dữ liệu về đăng ký, chính sách và phí phải trả của thuê bao, kết hợp với các quy định của quốc gia và sự cho phép của khách hàng để phát triển và kiểm thử theo vị trí các ứng dụng về phân tích dữ liệu lớn và chẩn đoán mạng. Lớp dữ liệu dùng chung cũng cho phép tạo ra các chức năng mạng 5G được ảo hóa nhờ sử dụng cơ chế lưu dữ liệu với độ tin cậy và phục hồi cao.

Nokia tiếp tục thúc đẩy sự phát triển của một hệ sinh thái đám mây mạnh mẽ trên mạng lưới hệ sinh thái mở. Các cộng đồng mới của Lớp dữ liệu dùng chung và Máy chủ ứng dụng cho viễn thông (Telecom Application Server) đang được mở rộng và hệ sinh thái quản lý ứng dụng của CloudBand (CloudBand Application Manager) đang được tích hợp. Tất cả đang cung cấp một nền tảng trực tuyến cho các nhà khai thác, các doanh nghiệp và các nhà phát triển để cộng tác, thảo luận và phát triển những giải pháp mới thúc đẩy các sản phẩm này.

Nokia AirGile Cloud - native core là tên mới của một danh mục các sản phẩm mở rộng cho phép các nhà mạng triển khai khả năng linh hoạt, khả năng mở rộng, khả năng lập trình và độ tin cậy cao của đám mây vào mạng lưới của họ.

Linh Anh (https://www.networksasia.net)