Phát triển nguồn nhân lực trong kỷ nguyên số - Điểm nhấn của APEC 2017

03:57 PM 05/05/2017 In bài viết

Ngày 5/5, tại Hà Nội, Ban Thư ký Quốc gia APEC 2017 phối hợp với Bộ Tài chính và Bộ Lao động - Thương Binh và Xã hội tổ chức thông báo một số nội dung về Hội nghị quan chức cao cấp APEC lần thứ hai (SOM 2), Hội nghị các Bộ trưởng phụ trách Thương mại lần thứ 23 (MRT23), Đối thoại chính sách cao cấp về phát triển nguồn nhân lực trong kỷ nguyên kỹ thuật số và một số hội nghị liên quan.

Toàn cảnh buổi Họp báo

Cụ thể, từ ngày 09 - 21/5/2017 sẽ diễn ra các loạt Hội nghị sau:

- Từ ngày 9 - 18/5/2017: Hội nghị Quan chức Cao cấp lần 2 (SOM 2) APEC 2017 và các cuộc họp liên quan diễn ra tại Hà Nội.

- Từ ngày 11 - 15/5/2017: Đối thoại chính sách cao cấp về phát triển nguồn nhân lực trong kỷ nguyên kỹ thuật số và các cuộc họp liên quan diễn ra tại Hà Nội.

- Từ ngày 18 - 19/5/2017: Hội nghị các Quan chức Cao cấp Tài chính và các cuộc họp liên quan diễn ra tại tỉnh Ninh Bình.

- Từ ngày 19 – 21/5/2017: Hội nghị các Bộ trưởng phụ trách Thương mại lần thứ 23 (MRT 23) diễn ra tại Hà Nội.

Đây là đợt Hội nghị lớn thứ hai của Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) do Việt Nam đăng cai tổ chức trong năm 2017. Trong đó, SOM 2 bao gồm 49 cuộc họp, hội thảo, đối thoại… của các ủy ban, nhóm công tác APEC trên nhiều lĩnh vực khác nhau, bao gồm: Tự do hóa thương mại và đầu tư, thuận lợi hóa kinh doanh, phát triển nguồn nhân lực, giáo dục, kinh tế mạng, phụ nữ và kinh tế, an toàn thực phẩm, khoa học, công nghệ và sáng tạo, khai khoáng, công nghiệp ô tô, đô thị hóa… Trong dịp này, các đại biểu APEC sẽ tiếp tục thúc đẩy triển khai các chương trình, kế hoạch hợp tác dài hạn trên các lĩnh vực then chốt, đồng thời thống nhất hướng các văn kiện trình các Bộ trưởng thông qua, tạo cơ sở để chuẩn bị nội dung, văn kiện của Hội nghị Cấp cao và Hội nghị liên Bộ trưởng Ngoại giao – Kinh tế vào tháng 11/2017 tại thành phố Đà Nẵng.

Chủ tịch SOM APEC 2017, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Việt Nam Bùi Thanh Sơn sẽ chủ trì cuộc họp SOM 2, cuộc họp Nhóm bạn của Chủ tịch về đô thị hóa, phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị toàn thể Hội đồng hợp tác kinh tế Thái Bình Dương PECC và phát biểu chỉ đạo Hội nghị Mạng lưới các Trung tâm nghiên cứu APEC. Bên cạnh đó, năm bộ, cơ quan Việt Nam cũng sẽ trực tiếp chủ trì hoặc đảm nhiệm vai trò Chủ tịch, Phó Chủ tịch các ủy ban, nhóm công tác của APEC trong các hội nghị, cuộc họp riêng biệt.

Đặc biệt, Đối thoại chính sách cao cấp về phát triển nguồn nhân lực trong kỷ nguyên kỹ thuật số sẽ tập trung vào 3 lĩnh vực: Thứ nhất, tương lai việc làm, thị trường lao động trong kỷ nguyên số những vấn đề đặt ra đối với các nền kinh tế APEC; thứ hai, trong bối cảnh kỷ nguyên số và cách mạng công nghiệp lần thứ 4 thì vấn đề đặt ra đối với đào tạo nghề như thế nào về mặt chính sách, tổ chức thực hiện và mô hình; và thứ ba là vấn đề về an sinh xã hội (những chính sách cần can thiệp và những nội dung cần điều chỉnh). Đây là 3 nội dung xuyên suốt trong đối thoại cao cấp này. Qua đó đưa ra khuôn khổ về hợp tác, thúc đẩy trong 3 lĩnh vực tương lai việc làm, đào tạo nghề và an sinh xã hội.

Cũng trong dịp này, Hội nghị các quan chức cao cấp tài chính (SFOM) và các cuộc họp liên quan cũng sẽ diễn ra tại Ninh Bình từ ngày 18 - 19/5. Đây là Hội nghị có ý nghĩa quan trọng, đánh giá tiến độ triển khai sáng kiến và các ưu tiên. Dự kiến các kết quả báo cáo sẽ đưa lên Hội nghị Bộ trưởng vào tháng 10. Tham dự Hội nghị lần này, ngoài các quan chức tài chính cao cấp của 21 nền kinh tế còn có đại diện của các tổ chức quốc tế lớn như World Bank, ADB, OECD và các đối tác tài chính khác trong kênh hợp tác tài chính APEC. Bên lề Hội nghị SFOM, sẽ có hai hội thảo kỹ thuật “Đầu tư dài hạn cho cơ sở hạ tầng” và “Thúc đẩy trao đổi thông tin tín dụng qua biên giới”, kết quả hội thảo này sẽ định hình nên các báo cáo dự kiến được đưa ra tại Hội nghị Bộ trưởng.

Cuối cùng là Hội nghị các Bộ trưởng phụ trách thương mại (MRT 23) diễn ra từ 20 – 21/5. Hội nghị lần này có sự hiện diện của Tổng giám đốc Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) ông Roberto Azevêdo. Trong bối cảnh nền kinh tế thế giới có nhiều khó khăn, các bộ trưởng sẽ trao đổi về triển vọng nền kinh tế, các trào lưu hiện nay cũng như các thách thức, trên cơ sở đó thảo luận APEC phải làm gì để có thể giải quyết các thách thức đó, đồng thời rà soát toàn bộ các hoạt động, sáng kiến liên quan đến các lĩnh vực của nền kinh tế APEC gồm thương mại, đầu tư, dịch vụ, chuỗi cung ứng, công nghiệp hỗ trợ... Bên cạnh đó, Hội nghị sẽ chỉ đạo một số sáng kiến chủ chốt đưa ra trong năm nay bao gồm các sáng kiến của nước chủ nhà Việt Nam, bao gồm các sáng kiến liên quan đến tăng trưởng bền vững, sáng tạo, các sáng kiến hỗ trợ doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa trong kỷ nguyên số, phát triển nguồn nhân lực và các sáng kiến liên quan tới an ninh lương thực, nông nghiệp bền vững.

Bùi Huyền