Phối hợp với Uỷ ban TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để lan toả tiến trình chuyển đổi số quốc gia

Theo Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng, việc chuyển đổi số cần được lan toả, truyền cảm hứng đến từng người dân và toàn xã hội. Vì thế, một trong những nhiệm vụ chính của chương trình công tác giữa Ban thường trực Ủy ban TW MTTQ Việt Nam và Bộ TT&TT giai đoạn 2020-2025 là cùng nhau dẫn dắt, lan toả tiến trình chuyển đổi số quốc gia.
19:13 PM 19/10/2020 In bài viết này

Chiều ngày 19/10, Lễ ký kết Chương trình phối hợp công tác giữa Bộ TT&TT và Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam đã được tổ chức. Buổi lễ kí kết có sự tham gia của đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư TƯ Đảng, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng và các lãnh đạo Bộ TT&TT, Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

"Phối hợp với Uỷ ban TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để lan toả tiến trình chuyển đổi số quốc gia" - Ảnh 1.

Bộ TT&TT hỗ trợ MTTQ Việt Nam ứng dụng các giải pháp công nghệ mới phục vụ các hoạt động quản lý, điều hành, nâng cao hiệu quả triển khai công việc.

Hỗ trợ Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam ứng dụng các giải pháp công nghệ mới

Chương trình phối hợp công tác giữa Bộ TT&TT và Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam nhằm mục đích đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về đại đoàn kết toàn dân tộc; về vai trò, vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền và trách nhiệm của MTTQ Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Ngoài ra, chương trình cũng giúp nâng cao nhận thức về vai trò, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong việc tuân thủ chính sách, pháp luật, đảm bảo hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực thông tin và truyền thông; tuyên truyền, chuyển đổi nhận thức về chuyển đổi số và thúc đẩy chuyển đổi số trong toàn xã hội.

Chương trình giúp phát huy vai trò của MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên trong việc tuyên truyền, vận động đưa những chính sách pháp luật lĩnh vực TT&TT vào cuộc sống; thúc đẩy hoạt động giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng văn bản pháp luật trong lĩnh vực TT&TT; tăng cường công tác phối hợp giữa Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Bộ TT&TT nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của mỗi cơ quan.

Nội dung phối hợp giữa Bộ TT&TT và Ban Thường trực UBTW MTTQ Việt Nam bao gồm: phối hợp công tác thông tin, tuyên truyền, nắm tình hình nhân dân; phối hợp quản lý báo chí, tổ chức các giải báo chí của MTTQ Việt Nam; phối hợp triển khai các hoạt động giám sát và phản biện xã hội; phối hợp nâng cao năng lực quản lý, chuyển đổi số.

Trên cơ sở đó, Bộ TT&TT sẽ chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền trên báo chí và hệ thống thông tin cơ sở về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về đại đoàn kết toàn dân tộc, vai trò, vị trí, quyền, trách nhiệm và các hoạt động của MTTQ Việt Nam; phối hợp, định hướng các cơ quan thông tấn, báo chí tuyên truyền sâu rộng trên các phương tiện thông tin đại chúng về những sự kiện quan trọng, hoạt động lớn của MTTQ Việt Nam cũng như các cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam.

Đồng thời phối hợp tổ chức, tuyên truyền về Giải báo chí "Vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc" và Giải báo chí toàn quốc "Báo chí với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí".

Bên cạnh đó, Bộ TT&TT hỗ trợ Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam ứng dụng các giải pháp công nghệ mới phục vụ các hoạt động quản lý, điều hành, nâng cao hiệu quả triển khai công việc.

Bộ TT&TT đã giao Cục Tin học hóa - Bộ TT&TT phối hợp với Văn phòng cơ quan MTTQ Việt Nam triển khai chuyển đổi số tại Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và trong hệ thống Mặt trận; phối hợp với Ban Phong trào cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam thực hiện chuyển đổi số trong công tác đánh giá sự hài lòng của người dân đối với kết quả xây dựng nông thôn mới và kết quả thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước ở cơ sở.

Trên cơ sở của chương trình phối hợp, Bộ TT&TT chỉ đạo các đơn vị liên quan gửi văn bản, tài liệu và cung cấp thông tin để MTTQ Việt Nam góp ý, phản biện xã hội, góp phần hoàn thiện các văn bản pháp luật do Bộ TT&TT chủ trì xây dựng; chỉ đạo Sở TT&TT và các cơ quan báo chí ở địa phương phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương triển khai thực hiện có hiệu quả những nội dung của chương trình.

Chuyển đổi số để đổi mới cách thức thông tin truyền truyền

"Phối hợp với Uỷ ban TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để lan toả tiến trình chuyển đổi số quốc gia" - Ảnh 2.

Việc cùng nhau dẫn dắt, lan toả tiến trình chuyển đổi số quốc gia là một trong những nhiệm vụ chương trình công tác giữa Ban Thường trực UBTW MTTQ Việt Nam và Bộ TT&TT giai đoạn 2020-2025.

Phát biểu tại buổi lễ kí kết, Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng cho biết, từ trước đến nay, Bộ TT&TT đã phối hợp chặt chẽ và có nhiều chương trình hợp tác với các thành viên của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên Bộ TT&TT chính thức có chương trình phối hợp công tác toàn diện với Ban Thường trực UBTW MTTQ Việt Nam giai đoạn 2020-2025.

Cũng theo Bộ trưởng Bộ TT&TT, cuộc sống của người dân Việt Nam đang ngày càng trở nên trực tuyến, nhất là trong giai đoạn Covid-19 vừa qua. Thời gian trực tuyến trung bình của mỗi người là hơn 6 giờ mỗi ngày, trong đó hơn 2 giờ là hoạt động mạng xã hội. "Như vậy, nhiệm vụ của 2 cơ quan liên quan đến công tác thông tin, tuyên truyền, nắm bắt dư luận, tăng cường đồng thuận xã hội... là bắt buộc phải đổi mới, phù hợp yêu cầu đặt ra. Đây chính là lý do chương trình phối hợp công tác ngày hôm nay", Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng chia sẻ.

Năm 2020 là năm đặc biệt khi dịch Covid-19 tác động rất lớn đến Việt Nam, gây ra những tổn thất nặng nề. Năm 2020 cũng là năm bắt đầu thực hiện chuyển đổi số quốc gia, xác định lấy người dân là trung tâm, nhận thức đóng vai trò quyết định của chuyển đổi số. Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng cho rằng, công cuộc chuyển đổi số cần được lan toả, truyền cảm hứng đến từng người dân và toàn xã hội. "Sự vào cuộc của toàn thể hệ thống chính trị, hành động đồng bộ ở tất cả các cấp. Sự tham gia của toàn dân là yếu tố đảm bảo sự thành công của công cuộc chuyển đổi số", Bộ trưởng Bộ TT&TT nhấn mạnh.

Chính vì vậy, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng khẳng định, một trong những mục tiêu đặt ra trong chương trình phối hợp là hai cơ quan cùng thực hiện việc tuyên truyền chuyển đổi nhận thức trong toàn xã hội về chuyển đổi số; cùng nhau dẫn dắt, lan toả, thúc đẩy quá trình chuyển đổi số. Chuyển đổi số để đổi mới cách thức thông tin truyền truyền, nắm thông tin và hỗ trợ tập hợp, phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc. "Chuyển đổi số ứng dụng công nghệ để tăng cường giám sát, cùng nhau dẫn dắt lan toả tiến trình chuyển đổi số quốc gia là một trong những nhiệm vụ chính của chương trình công tác giữa Ban thường trực Ủy ban trung ương MTTQ Việt Nam và Bộ TT&TT giai đoạn 2020-2025".

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn cho biết, buổi lễ kí kết nhằm tăng cường, thúc đẩy sự hợp tác chặt chẽ hơn nữa giữa hai cơ quan trong thời gian tới. "Trong những năm gần đây, Bộ TT&TT đã có nhiều đổi mới toàn diện, triển khai đồng bộ nhiều giải pháp mới, ứng dụng công nghệ phổ biến, phát triển công nghệ viễn thông, nâng cao hiệu quả quản lý của ngành, hỗ trợ nhiều cơ quan, đơn vị khác.

"Phối hợp với Uỷ ban TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để lan toả tiến trình chuyển đổi số quốc gia" - Ảnh 3.

Chủ tịch Ủy ban trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn đề nghị Bộ TT&TT hỗ trợ kịp thời nắm bắt, phản ánh tình hình nhân dân, dư luận xã hội trên báo chí, mạng Internet, các trang mạng xã hội.

Năm 2019, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng đã giúp Ban thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam xây dựng mạng truyền hình trực tuyến. Mạng truyền hình trực tuyến này hoạt động rất hiệu quả trong việc tuyên truyền đường lối, chính sách của Đảng, các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, nhất là việc vận động nhân dân phòng chống Covid-19 vừa qua...

Để nâng cao hiệu quả, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn cũng đề nghị hai cơ quan cần thường xuyên phối hợp, MTTQ Việt Nam sẽ chủ động cung cấp thông tin để Bộ TT&TT tuyên truyền trên các hệ thống thông tin, phương tiện báo đài; phối hợp hỗ trợ trực tiếp MTTQ Việt Nam trong việc kịp thời nắm bắt, phản ánh tình hình nhân dân, dư luận xã hội trên báo chí, mạng Internet, các trang mạng xã hội thông qua một đường dây giữa hai cơ quan hàng ngày.

Phối hợp triển khai, giám sát các hoạt động do MTTQ Việt Nam chủ trì, nhất là các lĩnh vực được báo chí, dư luận xã hội quan tâm; phối hợp tuyên truyền nhận thức của các cá nhân đảm bảo hiệu quả việc thực thi nhà nước trong lĩnh vực TT&TT; tham gia các giải báo chí do MTTQ Việt Nam tổ chức; tham gia các đợt vận động nhắn tin ủng hộ người nghèo, khắc phục thiên tai, dịch bệnh...

NK