quan hệ đối tác

  • Vì một Mê Công – Lan Thương hòa bình, thịnh vượng và phát triển bền vững

    Vì một Mê Công – Lan Thương hòa bình, thịnh vượng và phát triển bền vững

    Sáng ngày 24/8/2020 tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế, Hà Nội đã diễn ra Hội nghị Cấp cao (HNCC) Hợp tác Mê Công - Lan Thương (MLC) lần thứ ba theo hình thức trực tuyến.
  • Covid-19 - Cơ hội cho chính phủ số

    Covid-19 - Cơ hội cho chính phủ số

    Sự bùng nổ dịch bệnh COVID-19 trong mấy tháng qua đã ảnh hưởng tới hơn 210 quốc gia, và tác động đến mọi mặt đời sống, kinh tế, thói quen sinh hoạt… của mọi người. Cho đến thời điểm tháng 5, chúng ta vẫn chưa tìm ra được vắc– xin để chữa trị loại đại dịch này.