Cách mạng công nghiệp lần thứ tư với sự phát triển bền vững ở Việt Nam

Cách mạng công nghiệp lần thứ tư với sự phát triển bền vững ở Việt Nam

Để tận dụng được những cơ hội của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư mang lại, chúng ta cần phải đánh giá những tác động, từ đó đưa ra giải pháp phát triển bền vững ở Việt Nam hiện nay.
Chuyển đổi số
Ngày không tiền mặt: Khuyến khích dùng thẻ chip nội địa

Ngày không tiền mặt: Khuyến khích dùng thẻ chip nội địa

Báo Tuổi trẻ phối hợp với Vụ Thanh toán Ngân hàng nhà nước (NHNN), Công ty CP Thanh toán Quốc gia Việt Nam (NAPAS), Hiệp hội thương mại điện tử (Vecom) đã công bố chương trình Ngày không tiền mặt năm 2020 vào ngày 26/5/2020 tại TP. Hồ Chí Minh. "
  • Trang
  • 1
  • 2