Sẽ kiểm tra, đánh giá việc gắn kết ứng dụng CNTT với CCHC tại các cơ quan nhà nước

03:09 PM 10/08/2017 In bài viết

Ngày 09/8/2017, tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Thành Hưng và Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Trọng Thừa đã chủ trì phiên họp bàn về chương trình phối hợp giữa hai Bộ nhằm thúc đẩy gắn kết CNTT với CCHC giai đoạn 2017 - 2020.

 

Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Thành Hưng phát biểu tại phiên họp

Tại phiên họp, đánh giá kết quả thực hiện Chương trình phối hợp số 2782/CTPH-BTTTT-BNV ngày 16/10/2012 của Bộ TT&TT và Bộ Nội vụ về thúc đẩy gắn kết ứng dụng CNTT với CCHC giai đoạn 2011-2015, đại diện Cục Tin học hoá - Bộ TT&TT đã nhấn mạnh hai Bộ đã xây dựng và thực hiện các giải pháp nhằm kết hợp chặt chẽ việc triển khai Chương trình quốc gia về ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước (CQNN) giai đoạn 2011-2015 với Chương trình tổng thể về CCHC nhà nước giai đoạn 2011 - 2020. Hai Bộ cũng đã phối hợp cùng xây dựng, ban hành quy định về quy trình trao đổi, lưu trữ, xử lý văn bản điện tử trên toàn quốc và các chuẩn trao đổi dữ liệu điện tử giữa các CQNN.

Các văn bản quy phạm pháp luật do hai Bộ ban hành đã góp phần nâng cao giá trị pháp lý của văn bản điện tử và góp phần đưa CNTT thực sự trở thành công cụ thúc đẩy cải cách hành chính. Đặc biệt, lãnh đạo các Sở TT&TT đánh giá rất cao chương trình phối hợp giữa Bộ TT&TT và Bộ Nội vụ vì đây là cơ sở để Sở TT&TT và Sở Nội vụ ở các địa phương thực hiện các chương trình phối hợp tương tự để gắn kết thực sự CNTT với cải cách hành chính.

Bộ TT&TT và Bộ Nội vụ cũng đã chỉ đạo đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về ứng dụng CNTT phục vụ hiện đại hóa hành chính, thúc đẩy gắn kết chặt chẽ hoạt động ứng dụng CNTT với công tác cải cách hành chính của các CQNN.

Hai Bộ cũng chỉ đạo ứng dụng CNTT để nâng cao chất lượng công tác tuyển dụng, nâng ngạch công chức, viên chức. Việc ứng dụng CNTT trong thi tuyển công chức được Bộ Nội vụ chỉ đạo thực hiện, xây dựng và áp dụng phần mềm thi trực tuyến công chức trong kỳ thi tuyển dụng công chức của cơ quan Bộ Nội vụ, góp phần thực hiện triệt để nguyên tắc khách quan, công bằng và bảo đảm lựa chọn được người có đủ phẩm chất, trình độ, năng lực tuyển dụng vào công chức, được dư luận xã hội ủng hộ và đánh giá cao. Trong những năm qua, đã có nhiều bộ, ngành địa phương chủ động phối hợp với Bộ Nội vụ ứng dụng phần mềm trực tuyến thi công chức, như: Bộ Tài chính, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, các thành phố Hà Nội, Hải Phòng, tỉnh Khánh Hòa, Thái Bình, Bắc Giang…

Hai Bộ đã phối hợp xây dựng Bộ Chỉ số CCHC (PAR Index). Các đơn vị chuyên môn của hai bộ thường xuyên phối hợp chấm điểm Chỉ số CCHC của các Bộ, ngành, địa phương từ năm 2012 đến nay.

Tuy nhiên, theo Cục Tin học hóa, vẫn còn những tồn tại, hạn chế trong việc thực hiện chương trình phối hợp giữa hai Bộ giai đoạn 2011 - 2015. Cụ thể, chương trình phối hợp giữa hai Bộ chưa thực sự gắn kết, hàng năm không tiến hành tổng kết bổ sung những nội dung cần phối hợp kịp thời. Do đó việc thực hiện còn rời rạc. Hai Bộ chưa phối hợp tốt để giải quyết kịp thời các kiến nghị của các Bộ, ngành, địa phương liên quan đến ứng dụng CNTT trong CCHC.

Theo đó, chương trình phối hợp thúc đẩy ứng dụng CNTT với CCHC giai đoạn 2017 – 2020 có yêu cầu là phải được cụ thể hóa bằng kế hoạch và chỉ đạo thực hiện thường xuyên, đảm bảo thiết thực, hiệu quả; Định kỳ kiểm tra, sơ kết, tổng kết việc thực hiện chương trình, kịp thời đề ra phương hướng, nhiệm vụ phù hợp với yêu cầu thực tiễn.

Hai Bộ sẽ cùng phối hợp xây dựng các văn bản pháp luật nhằm nâng cao ứng dụng CNTT, hiện đại hóa hành chính trong CQNN như: Thông tư quy định về sử dụng chữ ký số cho văn bản điện tử trong cơ quan nhà nước; Thông tư quy định quản lý văn bản đi, văn bản đến và lập hồ sơ, tài liệu điện tử; Thông tư quy định tiêu chuẩn dữ liệu đầu vào của tài liệu lưu trữ điện tử.

Hai Bộ cũng sẽ phối hợp chỉ đạo, hướng dẫn Sở TT&TT, Sở Nội vụ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương gắn kết chặt chẽ ứng dụng CNTT với hoạt động CCHC, tăng cường phối hợp triển khai Kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động của CQNN và Kế hoạch CCHC hàng năm. Đồng thời, hai Bộ sẽ cùng phối hợp chỉ đạo đẩy mạnh triển khai Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích.

Liên quan đến việc triển khai Quyết định số 45, đại diện Vụ Bưu chính - Bộ TT&TT cho biết, tính đến 10/8/2017, đã có 13/22 Bộ, ngành và 48/63 tỉnh/thành công bố Danh mục thủ tục hành chính được thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích. Tổng cộng có 153 thủ tục hành chính được triển khai, cung ứng qua dịch vụ bưu chính công ích, chủ yếu là của Bộ Công an và Bộ Giao thông vận tải.

Toàn cảnh phiên họp

Phát biểu tại phiên họp, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Trọng Thừa đề nghị Vụ CCHC - Bộ Nội vụ cần phối hợp với Vụ Bưu chính - Bộ TT&TT tổ chức đánh giá về sự hài lòng của người dân đối với chính quyền các cấp thông qua dịch vụ bưu chính công ích. Đồng thời, Thứ trưởng Nguyễn Trọng Thừa cũng đề nghị Bộ TT&TT hỗ trợ Bộ Nội vụ xây dựng Bộ điện tử nhằm tăng cường ứng dụng CNTT vào hoạt động quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ.

Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Thành Hưng và Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Trọng Thừa đã cùng nhất trí cao 6 nội dung trọng tâm của Chương trình phối hợp gồm: Xây dựng văn bản pháp luật nhằm nâng cao hiệu quả ứng dụng CNTT, hiện đại hóa hành chính trong cơ quan nhà nước; Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về ứng dụng CNTT phục vụ hiện đại hóa hành chính, thúc đẩy gắn kết chặt chẽ hoạt động ứng dụng CNTT với CCHC trong các CQNN; Phối hợp chấm điểm Chỉ số CCHC hàng năm của các Bộ, ngành, địa phương; Đẩy mạnh triển khai Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg; Xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức và Phối hợp hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các CQNN thực hiện gắn kết ứng dụng CNTT với công tác CCHC.

Dự kiến, Hai Bộ sẽ ký kết Chương trình phối hợp tại trụ sở Bộ TT&TT trong thời gian tới.

 

 

Lan Phương