Sẽ tham vấn doanh nghiệp về hồ sơ đấu giá băng tần 2,6 GHz

10:19 AM 10/05/2017 In bài viết

Ngày 9/5/2017, Hội đồng đấu giá quyền sử dụng tần số VTĐ băng tần 2,6 GHz đã có phiên họp tại Hà Nội. Thứ trưởng Bộ TT&TT Phan Tâm chủ trì cuộc họp. 

Trong suốt thời gian qua, Hội đồng đấu giá đã làm việc theo đúng các quy định của pháp luật và Quyết định 16/2012/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ về quy định đấu giá, chuyển nhượng quyền sử dụng tần số VTĐ để xây dựng Hồ sơ đấu giá.

Trên nguyên tắc công khai và minh bạch, Thứ trưởng chỉ đạo Hội đồng trong thời gian tới sẽ tham vấn các doanh nghiệp (DN) viễn thông thuộc diện có giấy phép, đủ điều kiện tham gia đấu giá theo Quyết định 16/2012/QĐ-TTg. Bên cạnh đó, Hội đồng có thể lấy ý kiến đối tượng tiềm năng khác có đủ điều kiện về giấy phép có thể tham gia đấu giá, nội dung lấy ý kiến tập trung vào các yêu cầu tham gia và phương thức đấu giá.

Theo dự thảo Hồ sơ mời đấu giá, băng tần 2500 – 2570 MHz và 2620 – 2690 MHz đã được Bộ TT&TT quy hoạch như sau:

Mỗi nhà khai thác hệ thống thông tin di động IMT theo phương thức song công phân chia theo tần số (FDD) được dành một khối A1-A1’; A2-A2’; B-B’; C-C’ theo quy định cụ thể trong giấy phép sử dụng băng tần. Các khối băng tần cụ thể như sau:

Khối băng tần A1-A1’: 2500 – 2510MHz/2620 – 2630 (tổng cộng 20 MHz)

Khối băng tần A2-A2’: 2510 – 2530 MHz/2630 – 2650 MHz (tổng cộng 40 MHz)

Khối băng tần B-B’: 2530 – 2550 MHz/2650 – 2670 MHz (tổng cộng 40 MHz)

Khối băng tần C-C’: 2550 – 2570 MHz/2670 – 2690 MHz (tổng cộng 40 MHz)

Các đoạn 2570 - 2575 MHz và 2615 - 2620 MHz dành làm băng tần bảo vệ giữa nhà khai thác sử dụng phương thức song công phân chia theo tần số (FDD) và nhà khai thác sử dụng phương thức song công phân chia theo thời gian (TDD). Bộ TT&TT thực hiện đấu giá 4 giấy phép tần số VTĐ tương ứng với 4 khối băng tần A1-A1’; A2-A2’; B-B’; C-C’.

DN trúng đấu giá quyền sử dụng tần số VTĐ được cấp giấy phép sử dụng băng tần với thời hạn 15 năm. DN trúng đấu giá, khi triển khai hệ thống thiết bị VTĐ phải tuân thủ điều kiện sử dụng băng tần: Tuân thủ quy chuẩn kỹ thuật QCVN 47:2015/BTTTT về phổ tần số và bức xạ VTĐ áp dụng cho các thiết bị thu phát VTĐ; Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về trạm gốc thông tin di động phần truy nhập vô tuyến liên quan tới công nghệ LTE/LTE-Advanced; các giới hạn phát xạ đối với khối băng tần được cấp phép theo quy định tại phụ lục của Hồ sơ mời đấu giá.

Yêu cầu tối thiểu để tham gia đấu giá phải là DN cung cấp dịch vụ viễn thông có hạ tầng mạng theo quy định của pháp luật về viễn thông. Trường hợp 2 DN cùng đăng ký tham gia đấu giá nhưng sở hữu chéo giữa 2 DN này trên 20% vốn điều lệ hoặc cổ phần thì chỉ 1 trong 2 DN được phép tham gia đấu giá. DN tham gia đấu giá phải đáp ứng các yêu cầu về năng lực tài chính, đầu tư, năng lực kỹ thuật, nghiệp vụ và nguồn nhân lực. Căn cứ theo điều kiện và chiến lược kinh doanh, phương án triển khai cung cấp dịch vụ trên nền công nghệ 4G/LTE DN đề xuất cam kết tổng số eNode B triển khai, công nghệ triển khai, tỷ lệ truy nhập thành công dịch vụ,...

Ông Đoàn Quang Hoan, Cục trưởng Cục Tần số VTĐ, Chủ tịch Hội đồng đấu giá cho biết DN viễn thông cũng sẽ được tham vấn hai phương án đấu giá là: đấu giá trực tiếp bằng bỏ phiếu kín, kết thúc đấu giá sau 1 vòng với 2 phiên (phiên đấu giá trước và đồng thời cho 3 khối băng tần loại 2x20 MHz và phiên đấu giá 1 khối băng tần loại 2x10MHz) và đấu giá trực tiếp bằng bỏ phiếu kín nhiều vòng, kết thúc đấu giá khi không còn DN đấu giá.

Việc  tổ chức đấu giá, cấp phép băng tần 2,6 GHz cho DN là hình thức tốt nhất, đảm bảo tính công khai, minh bạch, áp dụng cơ chế thị trường để cấp phép những băng tần có giá trị thương mại cao. Hoạt động đấu giá tần số VTĐ cần được xây dựng theo hướng lựa chọn được DN đủ năng lực, có khả năng sớm đưa băng tần vào sử dụng hiệu quả; thúc đẩy cạnh tranh, không để xảy ra tình trạng tích tụ tài nguyên tần số vào một DN, bảo đảm phát triển thị trường viễn thông bền vững.

Lan Phương