Tăng cường rà soát, bảo đảm ATTT từ nay đến dịp Tết Nguyên đán

05:33 PM 04/12/2017 In bài viết

Ngày 04/12/2017, Bộ TTTT đã tổ chức Hội nghị Giao ban Quản lý Nhà nước tháng 11 năm 2017. Bộ trưởng Bộ TTTT Trương Minh Tuấn đã chủ trì Hội nghị.

Bộ trưởng Bộ TTTT Trương Minh Tuấn chủ trì Hội nghị

Trong tháng 11/2017, Bộ TTTT đã hoàn thành nhiều nhiệm vụ quan trọng với các hoạt động, sự kiện nổi bật. Bộ TTTT đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ liên quan đến công tác phục vụ Tuần lễ Cấp cao APEC 2017 tại Đà Nẵng. Bộ trưởng Bộ TTTT đã trực tiếp trả lời chất vấn của Quốc hội về một số lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ tại Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV. Bộ TTTT đã chuẩn bị tốt để làm việc với Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ kiểm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao .

Bộ TTTT đã tổ chức nhiều đoàn thanh tra, kiểm tra một số Văn phòng đại diện các cơ quan báo chí tại một số địa phương, quyết liệt xử lý sai phạm trong báo chí. Bộ cũng đã tổ chức thành công Hội nghị toàn quốc Tổng kết 10 năm thi hành Luật CNTT năm 2006.

Về lĩnh vực ATTT, Bộ đã tổ chức Hội nghị về sản phẩm, dịch vụ ATTT mạng nội địa và đánh giá tình hình lây nhiễm phần mềm độc hại tại Việt Nam. Cảnh báo về việc phát hiện, ngăn chặn mã độc “đào” tiền ảo bất hợp pháp tới các thành viên mạng lưới và các tổ chức tài chính, ngân hàng, bảo hiểm…

Tại Hội nghị, ông Nguyễn Khắc Lịch, Phó Giám đốc Trung tâm Ứng cứu sự cố máy tính Việt Nam (VNCERT) đã báo cáo cho biết trong tháng 11 đã ghi nhận 597 sự cố tấn công mạng vào các website tại Việt Nam, trong đó 248 sự cố các website lừa đảo (phishing), 117 sự cố phát tán mã độc (malware), 232 sự cố website bị tấn công thay đổi giao diện (deface)... Các đơn vị đều đã được gửi cảnh báo. Trong số đó không có trang nào của Chính phủ (.gov.vn) bị tấn công.

Trong khi đó, ông Nguyễn Huy Dũng, Phó Cục trưởng Cục ATTT cho biết trong tháng 11, Cục ATTT, cùng với VNCERT, phối hợp của các đơn vị và các doanh nghiệp (DN) TTTT đã hoàn thành nhiệm đảm bảo ATTT cho các sự kiện lớn của đất nước, đặc biệt là Tuần lễ cấp cao APEC. Trong tháng 11, Cục cũng đã phát hành hơn 20 cảnh báo các loại bằng văn bản, thư điện tử cho các chủ quản hệ thống thông tin về các nguy cơ, lỗ hổng đáng chú ý.

Trong thời gian qua, Cục ATTT đã phối hợp với Hiệp hội ATTT Việt Nam (VNISA) xây dựng và thực hiện Chỉ số ATTT cho khối DN và cơ quan nhà nước. Vừa qua, giai đoạn 1 của việc xây dựng chỉ số đánh giá mức độ đảm bảo ATTT cho khối DN đã hoàn thành và đã được công bố vào ngày 01/12/2017. Khối DN tài chính ngân hàng có mức độ đảm bảo ATTT cao hơn (59,9%) so với khối DN nói chung. Trong thời gian qua,  Cục đã phối hợp với VNCERT và các đơn vị chức năng kiểm tra, đánh giá ATTT với lĩnh vực Công thương, tập trung vào Điện lực, Ngân hàng, Giao thông Vận tải. Tháng 11, Diễn tập đảm bảo ATTT với ngành Y tế đã được triển khai. Trong thời gian tới, Cục sẽ phối hợp với các đơn vị chức năng của Bộ tổ chức diễn tập với hạ tầng thông tin thuộc quản lý của Bộ.

Đại diện của Cục ATTT cũng cho biết, việc gắn kết đảm bảo ATTT với ứng dụng CNTT, phát triển chính phủ điện tử đã được đẩy mạnh. Tuy nhiên, Cục cũng nhận thấy một trong những khó khăn, vướng mắc lớn nhất của các Bộ, ngành địa phương trong việc xác định cấp độ ATTT, đảm bảo ATTT là thiếu nguồn lực chi thường xuyên để thực hiện nhiệm vụ này.

Toàn cảnh Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, Bộ trưởng Bộ TTTT Trương Minh Tuấn đánh giá cao sự cố gắng của các đơn vị thuộc Bộ, nỗ lực để thực hiện, hoàn thành nhiệm vụ của mình. Các đơn vị đã phối hợp với các Bộ, ngành liên quan để tổ chức tốt việc phục vụ Năm APEC 2017, nhất là Tuần lễ cấp cao APEC. Các đơn vị như Cục Bưu điện Trung ương, Cục Báo chí, Vụ Hợp tác quốc tế Cục Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử, Cục Viễn thông, Cục Tần số Vô tuyến điện, Cục ATTT, đã có nhiều nỗ lực vào cuộc quyết liệt để phục vụ APEC với chất lượng tốt nhất, bảo đảm an toàn nhất. Vụ Thi đua và Khen thưởng cần kịp thời đề nghị khen thưởng đột xuất các đơn vị, cá nhân đã có nhiều cố gắng.

Trong tháng 11, các đơn vị cũng đã hoàn thiện và trình ban hành các văn bản quy phạm pháp luật đảm bảo tiến độ được giao.

Về một số công tác trọng tâm trong tháng 12/2017, Bộ trưởng Bộ TTTT Trương Minh Tuấn chỉ đạo tập trung xây dựng, hoàn thiện và trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ các đề án còn lại trong Chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ năm 2017; Hoàn thiện Chương trình công tác của Bộ đăng ký trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong năm 2018; Hoàn thiện và ban hành Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ năm 2018 đảm bảo chất lượng và khả thi.

Công tác thông tin, tuyên truyền triển khai các Nghị quyết của Đại hội Đảng, Quốc hội; Các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, giải pháp chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; chủ quyền biển, đảo; Cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng... cần được đẩy mạnh. Công tác đẩy lùi thông tin xấu, độc hại, thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm trong lĩnh vực báo chí phải được tăng cường.

Bộ TTTT cũng sẽ chỉ đạo các nhà xuất bản kiểm soát chặt chẽ nội dung các xuất bản phẩm; tăng cường rà soát, phòng, chống in lậu, đẩy mạnh kiểm tra, thu hồi, xử lý xuất bản phẩm có nội dung vi phạm Luật Xuất bản và các quy định về hoạt động xuất bản, in, phát hành.

Về bưu chính, chuẩn bị tốt sơ kết 01 năm triển khai Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích, thực hiện Quyết định số 55/2016/QĐ-TTg về mạng bưu chính phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước và ban hành Bộ Mã bưu chính quốc gia.

Các giải pháp để xử lý triệt để tình trạng SIM kích hoạt sẵn và tin nhắn rác, cuộc gọi rác cần được các nhà mạng và cơ quan quản lý cùng họp và nghiên cứu, đề xuất. 

Công tác ứng dụng CNTT trong cơ quan nhà nước, xây dựng Chính phủ điện tử cần được thực hiện hiệu quả.

Về ATTT, Bộ trưởng chỉ đạo cần có phương án, giải pháp bảo đảm an ninh, an toàn hệ thống thông tin phù hợp, tăng cường kiểm tra, rà soát, xử lý mã độc, sự cố mất ATTT...

Bộ trưởng cũng giao Cục ATTT phối hợp với Hiệp hội ATTT (VNISA) xây dựng Chỉ số đánh giá ATTT đối với từng Bộ, ngành, địa phương. Cục ATTT cũng khẩn trương triển khai chuyên trang ATTT trên cổng thông tin điện tử của Bộ cả tiếng Anh, tiếng Việt; rà soát triển khai các đề án đào tạo, tuyên truyền về ATTT. VNCERT sẵn sàng các phương án ứng cứu khẩn cấp máy tính, tăng cường các hoạt động rà soát, cảnh báo ATTT và phối hợp xử lý tin rác, SIM rác, tin nhắn rác từ nay đến dịp Tết nguyên đán.

Lan Phương