Tập huấn xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật chuyên ngành TTTT

11:40 AM 20/12/2017 In bài viết

Sáng ngày 19/12, tại Hà Nội, Vụ Khoa học và Công nghệ, Bộ TTTT đã tổ chức Hội nghị Tập huấn về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quy trình đánh giá sự phù hợp và công cụ cải tiến năng suất chất lượng chuyên ngành TTTT cho các cán bộ đang làm công tác tiêu chuẩn, quy chuẩn và đánh giá sự phù hợp chuyên ngành TTTT.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, ông Lê Xuân Công, Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ cho biết: "Năm 2017, Bộ TTTT đã tập trung hoàn thiện hệ thống quy chuẩn, tiêu chuẩn và xem xét hệ thống đánh giá sự phù hợp. Về công cụ cải tiến năng suất chất lượng chuyên ngành TTTT thì do đặc thù của ngành TTTT nên công cụ này triển khai khó... Chúng ta cần tập trung hỗ trợ các doanh nghiệp sản xuất vừa và nhỏ, bởi đây là những đối tượng rất cần sự trợ giúp của các công cụ để tăng năng suất, chất lượng và tính cạnh tranh của sản phẩm".

Cũng theo ông Công, thông qua Hội nghị này, Vụ Khoa học và Công nghệ muốn lắng nghe ý kiến cũng như kinh nghiệm của các đại biểu trong thực tiễn tham gia xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn và đặc biệt là trong việc áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn.

Ông Lê Xuân Công, Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ phát biểu tại Hội nghị.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe các báo cáo viên của Vụ Khoa học và Công nghệ trình bày về: Xây dựng và công bố Tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) trong lĩnh vực TTTT; Xây dựng và ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (QCVN) trong lĩnh vực TTTT; Đánh giá sự phù hợp và công cụ cải tiến năng suất chất lượng chuyên ngành TTTT; TCVN 1-2:2008, Xây dựng tiêu chuẩn - Phần 2: Quy định về trình bày và thể hiện nội dung tiêu chuẩn quốc gia. Trong đó, cơ sở pháp lý của hoạt động tiêu chuẩn là các luật chuyên ngành như: Luật Bưu chính (2010), Luật Viễn thông (2009), Luật Tần số vô tuyến điện (2009), Luật Công nghệ thông tin (2006); các nghị định và Thông tư số  03/2011/TT-BTTTT ngày 4/1/2011 quy định hoạt động xây dựng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và tiêu chuẩn quốc gia thuộc Bộ TTTT.

Đặc biệt, báo cáo đã nhấn mạnh đến đối tượng tiêu chuẩn hóa ngành TTTT gồm: Thiết bị viễn thông; Kết nối viễn thông; Công trình viễn thông/Đài VTĐ; Chất lượng mạng và dịch vụ VT; Dịch vụ BCCI, chuyển phát; Thiết bị, sản phẩm, dịch vụ CNTT và Xuất bản. Ngoài ra, quyền của các tổ chức, cá nhân tham gia xây dựng TCVN cũng cần được lưu tâm.

Các đại biểu thảo luận tại Hội nghị

Việc xây dựng Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (QCVN) nhằm mục tiêu bảo đảm an toàn cho con người và môi trường; bảo vệ chất lượng sản phẩm hàng hóa (sản phẩm, thiết bị, mạng, hệ thống); bảo đảm khả  năng hoạt động liên thông (giữa thiết bị - mạng; mạng - mạng); bảo đảm sự phát triển bền vững của toàn bộ mạng, hệ thống và đáp ứng các mục tiêu; và bảo đảm quyền lợi hợp pháp của người sử dụng dịch vụ.

Xuân Tuấn