Tháo gỡ khó khăn cho địa phương, doanh nghiệp về tiêu chuẩn, chất lượng chuyên ngành TTTT

03:42 PM 23/05/2019 In bài viết

Hội nghị được Bộ TTTT tổ chức cho khu vực miền Nam hôm nay 23/5, tại An Giang, thu hút sự tham gia của gần 150 đại biểu đến từ các đơn vị thuộc Bộ, 18 Sở TTTT, và 9 doanh nghiệp ICT khu vực phía Nam

Để tăng cường công tác tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng trong lĩnh vực TTTT, góp phần đưa chính sách quản lý vào thực tiễn, từ năm 2012 đến nay, hàng năm Bộ TTTT  tổ chức hội nghị với  sự tham gia của các Sở TTTT và các doanh nghiệp.

Tại hội nghị lần này, các Sở TTTT rất quan tâm, có nhiều ý kiến trao đổi trong công tác quản lý và giải quyết các vướng mắc về áp dụng tiêu chuẩn, quản lý chất lượng sản phẩm, công trình, hạ tầng viễn thông thụ động tại địa phương.

Cụ thể, Hội nghị tập trung các nội dung bao gồm: (1) Phổ biến, quán triệt các quy định chung về công tác tiêu chuẩn đo lường, chất lượng, quản lý chất lượng dịch vụ, hạ tầng viễn thông thụ động; (2) Hướng dẫn áp dụng và thực hiện các quy chuẩn kỹ thuật về chất lượng dịch vụ viễn thông mới ban hành; (3) Làm rõ và tăng cường vai trò của các Sở TTTT đối với công tác quản lý chất lượng dịch vụ viễn thông, quản lý hạ tầng viễn thông thụ động, xây dựng trạm BTS tại địa phương.

Thứ trưởng Bộ TTTT Phạm Hồng Hải phát biểu

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ TTTT Phạm Hồng Hải nhấn mạnh: “Hội nghị tập trung vào các nội dung mà các doanh nghiệp viễn thông và các Sở TTTT ở địa phương còn gặp khó khăn và có nhiều đề xuất, kiến nghị”.

Những năm qua, Bộ đã triển khai thực hiện Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật; Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hoá, cũng như các văn bản chuyên ngành như: Luật Viễn thông, Luật Tần số vô tuyến điện và các Nghị định hướng dẫn của Chính phủ. Từ đó, công tác tiêu chuẩn, đo lường và quản lý chất lượng chuyên ngành TTTT đã được đẩy mạnh và ngày càng đi vào nề nếp.

Công tác tiêu chuẩn hoá của Bộ đã được triển khai tích cực, xây dựng bổ sung mới các tiêu chuẩn quốc gia, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia. Đến nay, Bộ đã xây dựng và ban hành 120 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, đề nghị Bộ Khoa học Công nghệ công bố 140 Tiêu chuẩn quốc gia bao trùm các lĩnh vực như: bưu chính, xuất bản, viễn thông, Internet, phát thanh truyền hình, CNTT, an toàn thông tin.

Đối với công tác quản lý chất lượng, Bộ TTTT cũng đã ban hành nhiều văn bản nhằm thực hiện công tác quản lý nhà nước đối với chất lượng sản phẩm, hàng hoá chuyên ngành; quy định quản lý chất lượng dịch vụ viễn thông, truyền hình...

Thứ trưởng Phạm Hồng Hải gợi ý những chủ đề về nâng cao vai trò quản lý của các Sở TTTT, thúc đẩy việc phối hợp quản lý chất lượng đồng bộ từ trung ương đến địa phương, đồng thời giúp các doanh nghiệp viễn thông chủ động, nâng cao trách nhiệm trong việc đảm bảo chất lượng dịch vụ và hạ tầng viễn thông.

Hội nghị cũng là dịp các đơn vị quản lý của Bộ cũng sẽ  lắng nghe các phản ánh thực tế công tác quản lý chất lượng của doanh nghiệp và ở địa phương để hoàn thiện các chính sách quản lý trong thời gian tới.

Quyền Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình phát biểu

Khẳng định tầm quan trọng của việc kiểm soát chất lượng sản phẩm, dịch vụ trên địa bàn các địa phương, Quyền Chủ tịch UBND tỉnh An Giang, Nguyễn Thanh Bình cho biết: “Quản lý nhà nước về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng là nhiệm vụ hết sức quan trọng, giúp kiểm soát, bảo đảm chất lượng, tiêu chuẩn và sự an toàn khi cung cấp sản phẩm, dịch vụ ra thị trường, đến tay người tiêu dùng.”

Các đại biểu tham dự Hội nghị

Cũng tại Hội nghị, đại diện các Sở TTTT các tỉnh, thành khu vực phía Nam đều có ý kiến: Để duy trì và phát triển bền vững trong thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0, thời gian qua Ngành TTTT các tỉnh, thành khu vực phía Nam đã đổi mới công nghệ, trang thiết bị hiện đại, hướng tới dịch vụ số, dịch vụ thông minh, xã hội thông minh.

Toàn cảnh Hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu từ các Sở, Ngành, Doanh nghiệp cũng  chia sẻ về tiêu chuẩn chất lượng của thiết bị, dịch vụ TTTT, an toàn an ninh thông tin,  việc ban hành và thực thi tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng tại địa phương, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm của địa phương trong thời gian tới.

Quang Hưng