thiết bị cầm tay

  • Lê Anh Đạt và một lối đi riêng

    Lê Anh Đạt và một lối đi riêng

    Với lối viết sâu sắc, triết lý và đầy tình cảm, những cuốn sách của nhà báo Lê Anh Đạt luôn gây được hiệu ứng mạnh từ bạn đọc và có đời sống sau xuất bản rất phong phú. Chúng tôi đã có cuộc trò chuyện với anh về công việc viết sách, về những lối đi riêng trong nghề viết.
  • Phát hiện hơn 12.000 ứng dụng Android có chứa "cửa hậu" ẩn

    Phát hiện hơn 12.000 ứng dụng Android có chứa "cửa hậu" ẩn

    Các nhà nghiên cứu đã phát hiện hành vi giống như "cửa hậu" ẩn trong 6.800 ứng dụng Play Store, 1.000 ứng dụng từ cửa hàng ứng dụng của bên thứ ba và gần 4.800 ứng dụng được cài đặt sẵn trên thiết bị người dùng.