Thông báo kết luận họp hội đồng tư vấn quốc gia về tem bưu chính phiên lần thứ nhất năm 2019

04:40 PM 19/07/2019 In bài viết

Sau khi nghe Tổ giúp việc Hội đồng giới thiệu ý tưởng sáng tác, thuyết minh nội dung thể hiện trên các mẫu thiết kế tem, đề xuất ý kiến thẩm định sơ bộ và ý kiến góp ý của các thành viên Hội đồng, Thứ trưởng Nguyễn Thành Hưng đã kết luận và có ý kiến chỉ đạo cụ thể.

Về những đánh giá chung đối với những bộ tem được trình lên Hội đồng, Thứ trưởng cho rằng tổng số lượng mẫu thiết kế trình Hội đồng tư vấn quốc gia về tem bưu chính Việt Nam phiên họp lần này gồm 06 bộ tem, trong đó có 02 bộ tem kỷ niệm và 04 bộ tem chuyên đề; số lượng mẫu thiết kế của các bộ tem trình Hội đồng tư vấn quốc gia về tem bưu chính Việt Nam đúng theo quy định hiện hành.

Thay mặt Hội đồng tư vấn quốc gia về tem bưu chính, Thứ trưởng cũng kết luận cụ thể các bộ mẫu thiết kế

Về những bộ tem kỷ niệm trong năm 2019

Bộ thứ 1, Bộ tem “Kỷ niệm 150 năm sinh V.I. Lê-nin (1870-1924)”, gồm 01 mẫu tem, có 03 phương án. Hội đồng thống nhất chọn mẫu thiết kế phương án C. Tuy nhiên, các mẫu thiết kế cần chỉnh sửa về khuôn mặt nhân vật đẹp và có chiều sâu hơn, đồng thời thu nhỏ nền màu cờ đỏ và bổ sung hình búa liềm bên trái. Bộ tem phải được xác nhận của Viện Sử học Việt Nam.

Bộ thứ 2, Bộ tem “Kỷ niệm 130 năm sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (1890-1969) và 50 năm thành lập Bảo tàng Hồ Chí Minh (1970-2010)”, gồm 01 mẫu tem, có 04 phương án. Thứ trưởng kết luận lựa chọn mẫu thiết kế phương án B. Tuy nhiên, mẫu tem phải thể hiện nổi bật hai nội dung: Kỷ niệm 130 năm sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và 50 năm thành lập Bảo tàng Hồ Chí Minh. Hình ảnh làm nền cần hài hòa (lược bớt hình hoa sen trên mẫu tem, bỏ hai lá cờ, bỏ số 1890 – 2020 bên trái và số 1970-2020 phía dưới hình ảnh Bảo tàng). Nghiên cứu sử dụng hình khối Bảo tàng to hơn, đưa ra phía sau hình ảnh Bác Hồ và chỉnh sửa khuôn mặt Bác Hồ chi tiết và đẹp hơn. Sau khi hoàn thiện, VNPost phải xin ý kiến xác nhận của bảo tàng Hồ Chí Minh và Viện Sử học.

Về những bộ tem chuyên đề trong năm 2019

Bộ thứ 1, Bộ tem “Tem Tình yêu”, gồm 01 mẫu tem, có 05 phương án. Hội đồng thống nhất chọn mẫu thiết kế phương án A. Tuy nhiên, cần chỉnh sửa cuống hoa mềm mại và tự nhiên hơn, màu nền cần mượt, đều; màu hoa tươi, sáng hơn. Sau khi hoàn chỉnh mẫu thiết kế, gửi xin ý kiến các thành viên Hội đồng và xác nhận bởi Hội Mỹ thuật Việt Nam.

Bộ thứ 2, Bộ tem “Biển, đảo Việt Nam (bộ 2): Tàu cảnh sát biển Việt Nam”, gồm 04 mẫu tem và 01 blốc, có 03 phương án. Hội đồng thống nhất chọn mẫu thiết kế phương án B. Nội dung chỉnh sửa: Thể hiện các mẫu tàu theo thứ tự B1, B3, A3, B4; nghiên cứu chỉnh sửa để hình ảnh tàu nổi bật; chỉnh sửa màu trời phù hợp với tính chất hoạt động của từng loại tàu;  chỉnh sửa hộc thả neo để tránh khi nhìn vào tạo cảm giác tàu bị thủng. Các mẫu thiết kế phải được xác nhận của Bộ Tư lệnh cảnh sát biển Việt Nam.

Bộ thứ 3, Bộ tem “Chim bói cá”, gồm 03 mẫu tem và 01 blốc, có 03 phương án. Hội đồng thống nhất chọn mẫu thiết kế phương án A. Nội dung chỉnh sửa là điều chỉnh giá mặt trong blốc; chỉnh sửa tên tiếng Việt, tên khoa học các loài cho chính xác và chỉnh sửa mắt, mỏ, đầu, chân rõ nét, màu lông tươi, sáng hơn. Cơ quan xác nhận của bộ tem là Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật.

Bộ thứ 4, Bộ tem “Trò chơi dân gian”, gồm 04 mẫu tem và 01 blốc, có 03 phương án. Hội đồng thống nhất chọn mẫu thiết kế phương án B. Mẫu tem cần được chỉnh sửa màu nền các mẫu tem để đồng nhất và nhạt hơn để làm nổi bật hình ảnh người chơi đồng thời thể hiện kỹ hình ảnh các nhân vật cho hồn nhiên, trẻ trung. Bộ tem cần được Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm Việt Nam xác nhận.

Hình ảnh các chuyên gia đánh giá và lựa chọn các mẫu tem tại cuộc họp Hội đồng ngày 19/4/2019

Hoàng Mạnh Linh (Vụ Bưu Chính)