Thư mời viết bài cho Hội thảo Khoa học Giáo dục và Công nghệ CEST 2017

02:41 PM 20/03/2017 In bài viết

Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin Hữu nghị Việt - Hàn phối hợp với Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế và Trường Cao đẳng Sư phạm Thừa Thiên - Huế  dự kiến tổ chức Hội thảo Khoa học Giáo dục và Công nghệ lần thứ nhất vào năm 2017 (The 1st Conference on Education Sciences and Technologies – CEST 2017) tại Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin Hữu nghị Việt – Hàn, thành phố Đà Nẵng.

Đây là diễn đàn giao lưu, chia sẻ và thảo luận các vấn đề nghiên cứu có tính thời sự và công bố các công trình nghiên cứu của các giảng viên, nhà khoa học và sinh viên của các trường nhằm tạo tiền đề đẩy mạnh mối quan hệ hợp tác giữa ba trường trong công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học.

 1. CHỦ ĐỀ HỘI THẢO

Hội thảo có chủ đề “Quản trị trường học: truyền thống và hiện đại”, bao gồm không giới hạn các lĩnh vực như sau:

+ Lĩnh vực Khoa học giáo dục:

 • Quản lý nguồn nhân lực
 • Quản lý và đổi mới chương trình đào tạo
 • Quản lý công tác khảo thí, kiểm định và đảm bảo chất lượng đào tạo
 • Quản lý tài chính
 • Liên kết nhà trường và doanh nghiệp trong việc phát triển chương trình đào tạo

+ Lĩnh vực Khoa học công nghệ:

 • Công nghệ thông tin
 • Công nghệ điện, điện tử, viễn thông
 • Công nghệ cơ khí, cơ - điện tử
 • Công nghệ y - sinh, vi sinh
 • Công nghệ hóa - vật liệu
 • Công nghệ tự động
 1. THỂ LỆ VÀ QUYỀN LỢI ĐỚI VỚI NGƯỜI GỬI BÀI

Bài viết phải được trình bày bằng tiếng Việt dưới dạng file ‘Microsoft Word’, có độ dài không quá 08 trang A4 theo định dạng của bài báo IEEE đối với các bài thuộc lĩnh vực khoa học công nghệ hoặc theo định dạng của bài báo đại học Harvard đối với các bài viết thuộc lĩnh vực khoa học giáo dục và đào tạo (tham khảo file mẫu Paper_template_IEEE.doc và Paper_template_Havard.doc tại địa chỉ http://www.viethanit.edu.vn/cest-2017).  

Quyền lợi đối với người có bài viết được chấp nhận trình bày tại hội thảo như sau:

 • Tất cả các bài báo qua kiểm duyệt bởi Ban chương trình sẽ được đăng trong Kỷ yếu của Hội thảo;
 • Các bài xuất sắc và có khả năng phát triển trong lĩnh vực CNTT và truyền thông sẽ được chọn, mời viết bổ sung để đăng trên Chuyên san “Các công trình nghiên cứu, phát triển và ứng dụng CNTT và Truyền thông” (thuộc danh mục tạp chí được chấm điểm bởi Hội đồng chức danh giáo sư nhà nước) của Tạp chí CNTT&TT thuộc bộ Thông tin và Truyền thông;
 • Tác giả được tham dự tất cả các phiên của Hội thảo và các hoạt động giao lưu khác có liên quan đến Hội thảo.
 1. KẾ HOẠCH HỘI THẢO

Các mốc thời gian quan trọng của Hội thảo được dự kiến như sau:

 • Nhận bài: Đến hết ngày 10/06/2017
 • Thông báo kết quả nhận bài: Ngày 25/06/2017
 • Đăng ký tham dự hội thảo: Trước ngày 10/07/2017
 • Tổ chức Hội thảo: Các ngày 15 và 16/07/2017
 • Xuất bản kỷ yếu và tạp chí: Trước ngày 30/07/2017

Bài viết gửi về Phòng Hợp tác quốc tế và Khoa học công nghệ, Trường Cao đẳng CNTT Hữu nghị Việt – Hàn theo địa chỉ email: htqt@viethanit.edu.vn. Điện thoại liên lạc:

 • Cố định: 511 3962972;  
 • Di động: 91 3491655 (Ông Đào Ngọc Lâm)

Ban tổ chức Hội thảo trân trọng kính mời các học giả, các nhà khoa học, giảng viên, nghiên cứu sinh và sinh viên quan tâm tham gia viết bài và công bố kết quả nghiên cứu của mình tại Hội thảo.

CEST 2017

QH