Thư mời viết bài chuyên đề về nâng cao năng suất, chất lượng trong lĩnh vực thông tin và truyền thông

04:16 PM 28/07/2017 In bài viết

Dự án “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của ngành Thông tin và Truyền thông” nằm trong Chương trình quốc gia “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hoá của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020” được bàn hành theo Quyết định số 712/QĐ-TTg ngày 21/5/2010 của Thủ tướng Chính phủ đã chỉ rõ các giải pháp phù  hợp  với  đặc  thù  của  ngành, doanh nghiệp cần thực hiện là: “tăng cường năng lực thử nghiệm chất lượng thiết bị thông tin và truyền thông; nâng cao năng lực nghiên cứu và phát triển, ứng dụng và đổi mới công nghệ để nâng cao chất lượng sản phẩm tổng đài, thiết bị đầu cuối đạt tiêu chuẩn quốc gia, tiêu chuẩn quốc tế và tiêu chuẩn của thị trường xuất khẩu.”

Trong khuôn khổ của dự án, Tạp chí Thông tin và Truyền thông trân trọng kính mời các đơn vị, các nhà khoa học, nhà quản lý, doanh nghiệp, chuyên gia, giảng viên và chuyên viên trong lĩnh vực tiêu chuẩn chất lượng sàn phẩm, dịch vụ, đo kiểm, nghiên cứu phát triển công nghệ mới tham gia viết bài cho số tạp chí chuyên đề nâng cao năng suất, chất lượng (dự kiến phát hành vào tháng 9/2017) với các chủ đề chính như sau: (không hạn chế)

  • Thử nghiệm chất lượng thiết bị, sản phẩm, dịch vụ thông tin và truyền thông;
  • Nghiên cứu, phát triển công nghệ mới và ứng dụng để nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, dịch vụ; Giới thiệu sản phẩm, dịch vụ được áp dụng công nghệ mới, mang lại hiệu quả cao.
  • Tiêu chuẩn, chất lượng sản phẩm, dịch vụ;
  • Áp dụng các quy trình quản lý, ứng dụng Công nghệ thông tin để nâng cao hiệu quả cung cấp dịch vụ hành chính hoặc dịch vụ của doanh nghiệp.

Bài viết có độ dài khoảng 5-10 trang giấy A4, bản mềm xin gửi về hộp thư điện tử nguyenquanghung@mic.gov.vn trước ngày 16/8/2017 để Tạp chí tổng hợp, lựa chọn biên tập, in số Tạp chí chuyên đề. Các bài viết cũng có thể được lựa chọn để đăng trên trang thông tin điện tử của tạp chí (ictvietnam.vn)

Chi tiết xin liên hệ: Ông Nguyễn Quang Hưng, Ban Thư ký – Tạp chí Thông tin và Truyền thông, ĐT: 094.9790.117.

QH