Thủ tướng: Các ngành, các cấp cùng "xắn tay áo" xây dựng thành công Chính phủ điện tử

09:25 AM 21/09/2018 In bài viết

Ngày 20/9/2018, tại trụ sở Chính phủ, Ủy ban Quốc gia về CPĐT đã họp phiên đầu tiên dưới sự chủ trì của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Ủy ban. Cùng dự phiên họp có Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Phó Chủ tịch Ủy ban và lãnh đạo bộ, ngành, tập đoàn là thành viên của Ủy ban.

Chính phủ quyết tâm mạnh mẽ về xây dựng CPĐT

Mở đầu phiên họp, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ (VPCP) Mai Tiến Dũng, Ủy viên thường trực kiêm Tổng thư ký Ủy ban đã công bố Quyết định thành lập Ủy ban Quốc gia về CPĐT.

Phát biểu khai mạc phiên họp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết, theo đánh giá của Liên Hợp Quốc, Việt Nam xếp hạng 88/193 quốc gia, vùng lãnh thổ về CPĐT và đứng thứ 6 trong khu vực ASEAN, sau Singapore, Malaysia, Brunei, Thái Lan và Philippines. “Xếp hạng này còn thấp so với mong muốn và điều đó càng thúc đẩy quyết tâm mạnh mẽ hơn trong xây dựng CPĐT tại Việt Nam. Việc thành lập Ủy ban Quốc gia về CPĐT là một trong những nỗ lực trong việc thúc đẩy quá trình này”.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì phiên họp

Thủ tướng đề nghị, cần đánh giá mặt được, chưa được, nguyên nhân, nhất là nhiệm vụ, giải pháp từ nay đến 2025. Nêu cụ thể những rào cản, vướng mắc cần tập trung thảo luận, tháo gỡ trong triển khai CPĐT là gì? “Phải chăng rào cản đầu tiên hiện nay chính là từ những người làm việc tại cơ quan hành chính, thiếu quyết tâm của người đứng đầu, hay do ngại sử dụng CNTT, sự né tránh của cán bộ, công chức để không phải minh bạch, công khai công việc… hay thiếu về thể chế, chính sách, tồn tại những quy định bất hợp lý, gây khó khăn trong việc triển khai…”.

Các ủy viên Ủy ban tập trung thảo luận về cơ chế bảo đảm thực thi, một điểm yếu trong nhiều năm qua chưa được khắc phục. Các Bộ trưởng, thành viên Chính phủ phải vào cuộc, đổi mới cách làm, tạo đột phá trong triển khai xây dựng CPĐT; học hỏi mô hình hiệu quả của các nước tiên tiến, xây dựng bộ chỉ số đo lường đánh giá hiệu quả triển khai xây dựng CPĐT, có cơ chế kiểm tra, đôn đốc, thực thi…

Quyền Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông (TTTT) Nguyễn Mạnh Hùng đã trao đổi: “Đối với một dự án nền tảng cho CPĐT thì không nên “người người chỉ đạo, nhà nhà làm” như vừa qua mà nên một người chỉ đạo, một số ít các doanh nghiệp lớn làm thì mới nhanh, mới bảo đảm sự thống nhất, chuẩn hóa và chia sẻ thông tin”.

Thủ tướng chứng kiến ký kết thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực CPĐT giữa VPCP với Bộ TTTT.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng cho rằng, vấn đề quan trọng là thể chế, chính sách và đề nghị Bộ TTTT sớm giúp Thủ tướng để Chính phủ ban hành nghị định về chia sẻ dữ liệu. Bộ Nội vụ giúp Thủ tướng để ban hành nghị định về lưu giữ hồ sơ điện tử.

Theo Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, phát triển CPĐT cần tiếp cận theo hướng toàn diện, cả về dịch vụ công, nhân lực và hạ tầng. Cần đẩy mạnh việc xây dựng dữ liệu quốc gia, hiện đang chậm trễ, nhất là dữ liệu dân cư. Đây được xem là một trong những vướng mắc trong xây dựng CPĐT.

Các ngành, các cấp cùng "xắn tay áo" vào xây dựng thành công CPĐT

Kết luận phiên họp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, phải biết cách tổ chức, phân công công việc, đôn đốc triển khai một cách hợp lý và phải có "kỷ luật sắt" trong tổ chức thực hiện, không để kéo dài, “đổ qua, đổ lại một số công việc”, làm ảnh hưởng đến tiến độ, chất lượng trong xây dựng CPĐT.

Thủ tướng chứng kiến ký kết thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực CPĐT giữa VPCP với Ban Cơ yếu Chính phủ.

Thủ tướng giao Văn phòng Chính phủ, Bộ TTTT tiếp thu các ý kiến, rà soát, bổ sung những vấn đề mới, xác đáng để tạo nên sức sống, tính thực tiễn cao trong tổ chức thực hiện các giải pháp về phát triển CPĐT.

Biểu dương một số bộ, ngành, địa phương về xử lý hồ sơ công việc qua môi trường mạng, cung cấp dịch vụ công thiết yếu cho người dân, triển khai một cửa điện tử… Tuy nhiên, Thủ tướng cho rằng, kết quả còn khiêm tốn, chưa đạt kỳ vọng mong muốn. Những tồn tại, bất cập hiện nay có nguyên nhân là chưa phát huy vai trò người đứng đầu trong chỉ đạo thực hiện. Cơ chế bảo đảm thực thi chưa đủ mạnh. Nhiều cơ quan, địa phương còn coi nhẹ ứng dụng CNTT vào quản lý, điều hành. Việc triển khai mang nặng tính hình thức, thói quen giấy tờ chưa được khắc phục.

Thủ tướng nhấn mạnh, Bộ trưởng, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố chịu trách nhiệm triển khai CPĐT ở phạm vi bộ, ngành, địa phương mình quản lý. “Phải có đầu mối, một người chỉ huy thống nhất, không để nhà nhà, người người, ngành ngành làm dự án đầu tư CNTT, cơ sở dữ liệu khác nhau”.

Thủ tướng cũng nêu rõ tinh thần tiết kiệm, tránh lãng phí, dàn trải và phải kế thừa, phát triển các chương trình ứng dụng CNTT, xây dựng CPĐT theo chỉ đạo của Bộ Chính trị, của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quyết liệt hơn, liên tục hơn. Xác định ứng dụng CNTT là công cụ hữu hiệu hỗ trợ cải cách hành chính, trong đó, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm.

Thủ tướng chứng kiến ký kết thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực CPĐT giữa VPCP với Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam.

Thủ tướng yêu cầu, trong tháng 10/2018, Bộ TTTT chủ trì phối hợp với Văn phòng Chính phủ khẩn trương xây dựng khung kiến trúc CPĐT Việt Nam phiên bản 2.0, phù hợp với xu hướng phát triển CPĐT trên thế giới và bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0, trình Thủ tướng xem xét, ban hành.

Văn phòng Chính phủ cần khẩn trương xây dựng, phát triển trục liên thông văn bản quốc gia theo công nghệ tiên tiến của thế giới làm nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu được Chính phủ giao triển khai, trước hết là phục vụ gửi, nhận văn bản điện tử theo lộ trình quy định, hoàn thành thử nghiệm trong năm 2018; Đẩy mạnh triển khai giải pháp xác thực tập trung cho người dân, doanh nghiệp để tích hợp trên Cổng dịch vụ công quốc gia và Cổng dịch vụ công, hệ thống thông tin một cửa điện tử của các bộ, ngành, địa phương.

Thủ tướng chứng kiến ký kết thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực CPĐT giữa VPCP với Bộ Ngoại giao và Thương mại Australia

Bộ chủ quản cơ sở dữ liệu quốc gia đẩy nhanh tiến độ xây dựng, hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, bảo hiểm, tài chính, đất đai quốc gia, đăng ký doanh nghiệp và công bố các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật để tích hợp, chia sẻ dữ liệu với các hệ thống thông tin cơ sở dữ liệu của các bộ, ngành, địa phương, trước mắt, tập trung ưu tiên hoàn thành cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Bộ TTTT chủ trì, khẩn trương đề xuất sửa đổi Nghị định 102 và Quyết định số 80 của Thủ tướng, hoàn thành trong tháng 11/2018, trường hợp cần thiết, tham mưu, đề xuất Thủ tướng trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho phép thí điểm cơ chế đầu tư ứng dụng CNTT để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai.

Thủ tướng nhất trí việc tổ chức tổ công tác giúp việc Chủ tịch Ủy ban thành 4 nhóm công tác về: Thể chế và cải cách hành chính; nguồn lực và bảo đảm thực thi; giải pháp công nghệ và an ninh, an toàn thông tin; truyền thông.

Thủ tướng nhấn mạnh, Văn phòng Chính phủ là cơ quan thường trực, thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra tình hình thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về xây dựng CPĐT, tránh để tình trạng “đưa chủ trương sớm nhưng mãi không thực hiện được do ách tắc chuyện này, chuyện kia”. Các ngành, các cấp cùng "xắn tay áo" vào xây dựng thành công CPĐT, chứ không phải "mạnh ai nấy làm".

Tại Phiên họp, Thủ tướng chứng kiến ký kết các thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực CPĐT giữa Văn phòng Chính phủ với Bộ Ngoại giao và Thương mại Australia, Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam; Quy chế phối hợp giữa Văn phòng Chính phủ với Bộ TTTT và Ban Cơ yếu Chính phủ.

PV