Thúc đẩy ứng dụng CNTT để liên thông từ trung ương đến địa phương

05:19 PM 04/05/2018 In bài viết

Ngày 4/5/2018, Bộ TTTT đã tổ chức Hội nghị Gjao ban quản lý nhà nước tháng 4/2018. Bộ trưởng Bộ TTTT Trương Minh Tuấn đã chủ trì và chỉ đạo Hội nghị. Tham dự Hội nghị có các đơn vị thuộc Bộ và các doanh nghiệp TTTT.

Bộ trưởng Bộ TTTT Trương Minh Tuấn phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Bộ trưởng Trương Minh Tuấn chỉ đạo công tác xây dựng đề án chính sách trình các cơ quan cấp trên, cần khẩn trương, đảm bảo tiến độ, thời hạn, không được chậm trễ. Các văn bản quy phạm pháp luật lĩnh vực TTTT không còn phù hợp với thực tế hiện nay hoặc do sự thay đổi của các Luật, Nghị định mới ban hành cần tiếp tục thực hiện sửa đổi, thay thế, đồng thời rà soát cắt giảm các thủ tục hành chính gây cản trở cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp trong Ngành, cải thiện môi trường kinh doanh.

Công tác thông tin, tuyên truyền triển khai các Nghị quyết của Đại hội Đảng, Quốc hội; các chủ trương, chính sách của Nhà nước, giải pháp chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; vấn đề chủ quyền biển, đảo; công tác phòng, chống tham nhũng cần được chỉ đạo và định hướng tốt.

Về Bưu chính, cần triển khai Bộ Mã bưu chính quốc gia. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích và Quyết định số 55/2016/QĐ-TTg về mạng bưu chính phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước. Tổ chức tổng kết và trao giải Cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 47.

Về giá cước và khuyến mại của các doanh nghiệp viễn thông cần được chỉ đạo, định hướng để đảm bảo môi trường cạnh tranh lành mạnh; Nghiên cứu, xây dựng phương án tăng cường quản lý thẻ cào viễn thông; Tiếp tục triển khai các giải pháp xử lý tình trạng SIM kích hoạt sẵn và tin nhắn rác, cuộc gọi rác; Tập trung thực hiện giai đoạn III Đề án số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình Việt Nam đến năm 2020. Tăng cường phát triển IPv6.

Về công tác bảo đảm ATTT, cần phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chức năng của các bộ, ngành, địa phương tăng cường kiểm tra, rà soát, xử lý mã độc, sự cố mất ATTT.

Về ứng dụng CNTT, Bộ trưởng đã nhấn mạnh cần tập trung thúc đẩy công tác ứng dụng CNTT phục vụ liên thông kết nối giữa các Bộ ngành từ Trung ương đến địa phương; Triển khai đánh giá mức độ ứng dụng CNTT của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các tỉnh thành phố trước ngày 1/9. Về nội dung này, Thứ trưởng Nguyễn Thành Hưng sẽ tăng cường chỉ đạo, đôn đốc. Theo đó, cần thúc đẩy nâng cao chất lượng, hiệu quả dịch vụ công trực tuyến, hướng dẫn triển khai thực hiện Thông tư 32/2017 của Bộ TTTT quy định về việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến và bảo đảm khả năng truy cập thuận tiện đối với trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước và tập trung giải quyết dứt điểm các tồn tại của đề án 112.

Trước đó, Thứ trưởng Bộ TTTT Nguyễn Thành Hưng đã giao Trung tâm chứng thực điện tử quốc gia (NEAC) triển khai gấp công tác liên thông chữ ký số giữa Trung tâm và Ban Cơ yếu Chính phủ để đáp ứng triển khai chính phủ điện tử (CPĐT). Trung tâm cũng cần quan tâm đến công tác xác thực di động. Đây là vấn đề khó nhưng liên quan đến triển khai CPĐT nên phải quyết tâm, quyết liệt trong nghiên cứu ứng dụng.

Thứ trưởng cũng đề nghị các đơn vị thuộc Bộ thúc đẩy ứng dụng CNTT. Cục Tần số Vô tuyến điện, Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) đã làm tốt cung cấp dịch vụ công trực tuyến. Các Cục Xuất bản, In và Phát hành, Báo chí, Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử…tiếp tục tích cực, triển khai mạnh cung cấp các dịch vụ công trực tuyến, đảm bảo sự thuận lợi cho người dân và sự công khai minh bạch. Bên cạnh đó, cũng cần rà soát, ưu tiên, tập trung cho dịch vụ nào có tần suất sử dụng nhiều của người dân để triển khai trước. Trong 1 năm tới đây, công tác ứng dụng CNTT tại Bộ TTTT cũng cần đẩy mạnh hơn nữa.

Thứ trưởng cũng giao Cục Tin học hóa phối hợp với Văn phòng Chính phủ triển khai CPĐT. Cục Tin học hóa có nhiệm vụ xây dựng các tiêu chuẩn kỹ thuật, hướng dẫn về hồ sơ điện tử, cổng dịch vụ công để kết nối liên thông từ Trung ương đến địa phương.

Toàn cảnh Hội nghị

Theo báo cáo của Bộ TTTT, tính đến 02/5/2018, Bộ TTTT đã phối hợp với Google ngăn chặn và gỡ bỏ 6546/7496 video clip khỏi YouTube, ngoài ra có 06 kênh Youtube bị chặn hoàn toàn; Facebook đã ngăn chặn, gỡ bỏ 920/5383 đường link có nội dung vi phạm pháp luật Việt Nam.

Cũng trong tháng 4, Bộ TTTT có một số hoạt động nổi bật như: Bộ TTTT đứng thứ 2/19 Bảng xếp hạng chỉ số cải cách hành chính năm 2017 của các Bộ, cơ quan ngang Bộ năm 2017. Bộ TTTT đã tổ chức các hoạt động chào mừng Ngày Sách Việt Nam lần thứ 5 và phối hợp tổ chức trao Giải thưởng Sách Quốc gia lần thứ nhất. Bộ đã chỉ đạo các doanh nghiệp viễn thông tập trung thực hiện việc bổ sung đăng ký thông tin cá nhân thuê bao di động trả trước nhằm đảm bảo thị trường viễn thông phát triển lành mạnh, hạn chế tình trạng SIM rác, tin nhắn rác. Bộ TTTT đã ký Bản Ghi nhớ về hợp tác trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông với Bộ Truyền thông Cuba trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước đến Cộng hòa Cuba của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; ký thỏa thuận với Bộ Thông tin Myanmar về hợp tác trong lĩnh vực thông tin; hợp tác trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông và CNTT với Bộ Giao thông và Truyền thông Myanmar.

Về lĩnh vực CNTT, trong tháng 4, Bộ đã triển khai nhiều công tác: báo cáo Chính phủ về tổng kết 10 năm thực hiện Luật CNTT số 67/2006/QH11; Chỉ đạo về phương án triển khai sửa đổi Luật CNTT; Xây dựng Báo cáo Việt Nam ICT Index, Sách Trắng về CNTT-TT năm 2018; Nghiên cứu về hệ sinh thái nội dung số và phát triển lĩnh vực công nghiệp nội dung số; Tiếp tục rà soát, hoàn thiện một số văn bản hướng dẫn triển khai Quyết định số 80/2014/QĐ-TTg quy định thí điểm thuê dịch vụ CNTT trong cơ quan nhà nước; Thực hiện các nhiệm vụ thúc đẩy, hỗ trợ ngành công nghiệp CNTT; Tổng hợp các báo cáo về tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng CNTT; Triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu về CNTT; Xây dựng Đề án nâng cao hiệu quả sử dụng dịch vụ công trực tuyến tại Việt Nam; Đẩy nhanh tiến độ xây dựng văn bản quy định quản lý đầu tư, mua sắm, thuê sản phẩm dịch vụ CNTT dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước. Tiếp tục triển khai Chương trình quốc gia về ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2016-2020; Hoàn thiện Báo cáo đánh giá mức độ ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước năm 2017.

Bộ cũng đã đôn đốc xây dựng, tổ chức triển khai kiến trúc CPĐT tại các Bộ, ngành, địa phương; Hoàn thiện Báo cáo quý I/2018 về việc nâng cao chỉ số phát triển Chính phủ điện tử theo đánh giá của Liên Hiệp Quốc; Thẩm định đề án Thành phố thông minh của Quảng Ninh và Thừa Thiên Huế; Tiếp tục chỉ đạo xử lý các tồn tại của Đề án 112; Phối hợp với Bộ Quốc phòng, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội để hoàn thiện Trang thông tin điện tử quản lý thông tin liệt sỹ, mộ liệt sỹ.

Trong tháng, Bộ cũng đã tổ chức Hội nghị Bảo đảm an toàn thông tin phục vụ phát triển CPĐT và Chính quyền điện tử các cấp khu vực Đồng bằng sông Hồng; Hội thảo Chính sách và giải pháp chứng thực chữ ký số trên thiết bị di động tại Việt Nam; Hội thảo tập huấn cho các bộ, ngành và các tỉnh khu vực phía Bắc về thu thập số liệu Báo cáo Vietnam ICT Index 2018.

Lan Phương