TIÊU ĐIỂM

19:11 19/08/2019
Thứ trưởng Bộ TTTT Hoàng Vĩnh Bảo đã đề nghị các cơ quan báo chí tích cực hưởng ứng Giải báo chí về chủ đề “Văn hoá ứng xử” để lan toả những ứng xử văn hoá tốt đẹp của Việt Nam.

21:10 16/08/2019
5,7% công dân ASEAN đã mất việc do kỹ năng không còn phù hợp hoặc bị thay thế bởi công nghệ.

16:29 16/08/2019
Thứ trưởng Bộ TTTT Phạm Hồng Hải nhấn mạnh: “5G có vai trò đặc biệt trong việc kết nối cơ sở hạ tầng và là yếu tố không thể thiếu trong việc hiện thực hóa mục tiêu xây dựng ASEAN số”.

15:14 16/08/2019
"Phát huy mạnh mẽ vai trò và trách nhiệm của báo chí, coi trọng tính khách quan, chân thực, tính chuyên nghiệp trong khai thác và xử lý thông tin về tham nhũng, lãng phí. Chú trọng phát hiện những sơ hở về thể chế pháp luật, cơ chế chính sách có thể tạo môi trường cho tham nhũng, tiêu cực và lạm dụng chức quyền".

15:41 14/08/2019
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa ký Quyết định số 999/QĐ-TTg phê duyệt Đề án thúc đẩy mô hình kinh tế chia sẻ.

14:19 09/08/2019
Trung tâm Bồi dưỡng Nghiệp vụ báo chí, Hội nhà báo Việt Nam không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo, thường xuyên cập nhật các kiến thức, kỹ năng và xu hướng báo chí mới.

21:32 08/08/2019
Công cuộc chuyển đổi số quốc gia vì một Việt Nam hùng cường sẽ là một đột phá trong Chiến lược phát triển kinh tế xã hội 2021-2030.
[Trang sau]