TIÊU ĐIỂM

16:05 24/04/2018
Ngày 24/4/2018, tại Hà Nội, Bộ TTTT đã chủ trì tổ chức Hội nghị phiên họp lần thứ nhất năm 2018 của Ban Điều hành 898, nhằm tổng kết hoạt động năm 2017 và kế hoạch triển khai năm 2018.

17:46 21/04/2018
Thứ trưởng Bộ TTTT Nguyễn Minh Hồng nhấn mạnh Sao Khuê đã có bước tiến cả về lượng và chất, thu hút sự tham gia ngày càng đông đảo của cộng đồng doanh nghiệp (DN) CNTT cả nước. Sản phẩm và dịch vụ CNTT ngày càng đa dạng, phong phú, bắt kịp với xu hướng phát triển chung của thế giới.

15:40 19/04/2018
Giải thưởng Sách quốc gia lần thứ Nhất đã vinh danh 35 tác phẩm có giá trị nổi bật về nội dung tư tưởng, tri thức, thẩm mỹ; có tác động mạnh mẽ đến cộng đồng.

17:06 18/04/2018
Bộ trưởng Bộ TTTT Trương Minh Tuấn nhấn mạnh việc tổ chức Ngày Sách Việt Nam lần thứ 5 nhằm tôn vinh giá trị của sách, phát triển phong trào đọc sách, thực hiện mục tiêu xây dựng nền tảng tri thức trong mỗi con người, mỗi gia đình và toàn xã hội.

17:08 13/04/2018
Thứ trưởng Bộ TTTT Nguyễn Thành Hưng đã nhấn mạnh công tác thống kê, số liệu cho Sách Trắng CNTT-TT năm 2018 phải luôn cập nhật chính xác, đáp ứng quản lý nhà nước về ngành và các tiêu chuẩn quốc tế.

11:56 13/04/2018
Thứ trưởng Bộ TTTT Nguyễn Thành Hưng nhấn mạnh công tác thu thập số liệu kịp thời, đầy đủ và chính xác của Vietnam ICT Index giúp Chính phủ, Bộ ngành, địa phương nắm được tình hình phát triển và ứng dụng CNTT kịp thời để có kế hoạch phù hợp.

14:17 12/04/2018
Các giao dịch điện tử thông qua thiết bị di động của các tổ chức, người dân ngày càng gia tăng. Sử dụng chữ ký số di động sẽ giúp đảm bảo ATTT cho người dùng khi thực hiện những giao dịch này

14:57 11/04/2018
Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương Trần Thị Hà đã nhấn mạnh trong thời đại cách mạng công nghiệp 4.0 công tác thi đua, khen thưởng phải theo kịp thời đại.
[Trang sau]