Bổ nhiệm lãnh đạo điều hành cho Trung tâm chứng thực điện tử quốc gia

Bổ nhiệm lãnh đạo điều hành cho Trung tâm chứng thực điện tử quốc gia

Bộ TT&TT đã công bố các quyết định bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo cho Vụ Kế hoạch Tài chính và Trung tâm chứng thực điện tử quốc gia (NEAC) thuộc Bộ TT&TT.
  • Phát triển nguồn nhân lực - Ưu tiên hàng đầu của Cộng đồng ASEAN

    Thế giới đã và đang trải qua những biến đổi to lớn, trong đó có chuyển đổi số, cách mạng công nghiệp (CMCN) 4.0, các vấn đề an ninh phi truyền thống, dịch bệnh. Nhiều ngành sản xuất, nhiều phương thức sản xuất sẽ được thay thế. Nhân công sẽ bị đào thải. Và những ngành nghề mới, phương thức mới, việc làm mới sẽ ra đời.
  • Ra mắt Hội đồng Học viện Công nghệ BCVT: Một bước tiến mới để đi đầu

    Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng mong muốn Học viện Công nghệ BCVT trở thành đơn vị Đại học đi đầu về chuyển đổi số tại Lễ công bố Quyết định thành lập Hội đồng Học viện nhiệm kỳ 2020 -2025 diễn ra chiều 16/9/2020.
  • Chuyển đổi số để xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo

    Thúc đẩy ứng dụng CNTT, chuyển đổi số để xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo đã được tập trung bàn thảo tại Hội nghị trực tuyến tổng kết thực hiện nội dung TT&TT thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 - 2020 do Bộ TT&TT tổ chức ngày 16/9.
Kinh tế số
Công ty khởi nghiệp fintech hỗ trợ các nữ doanh nhân tại ASEAN

Công ty khởi nghiệp fintech hỗ trợ các nữ doanh nhân tại ASEAN

Nữ doanh nhân là lực lượng xung kích và đóng góp quan trọng đối với mỗi quốc gia ASEAN, do đó cần tạo điều kiện thuận lợi, nâng cao quyền năng kinh tế và hỗ trợ phát triển nữ doanh nhân trong khu vực. "