Phòng chống dịch COVID-19: Không được chủ quan, lơi lỏng

Phòng chống dịch COVID-19: Không được chủ quan, lơi lỏng

Các biện pháp ứng phó với dịch COVID-19 của Việt Nam đang cho thấy hiệu quả. Tuy nhiên, không được chủ quan, lơi lỏng. Nếu toàn dân đồng lòng, chống dịch thì nhất định chúng ta sẽ chiến thắng.
Quốc gia số
Bộ TTTT là cơ quan điều phối thống nhất toàn quốc về CPĐT

Bộ TTTT là cơ quan điều phối thống nhất toàn quốc về CPĐT

Văn phòng Chính phủ (VPCP) ngày 3/4/2020 đã ban hành Thông báo số 139/TB-VPCP thông báo Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị trực tuyến Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử (CPĐT) với các Ban Chỉ đạo xây dựng CPĐT, Chính quyền điện tử Bộ, ngành, địa phương ngày 12/02/2020."