CHÍNH PHỦ ĐIỆN TỬ ( Trang 2 )

15:54 14/07/2017
Tại “Hội nghị Tin học Thống kê ngành Tài chính lần thứ V” do Bộ Tài chính tổ chức mới đây đã thống nhất quan điểm chỉ đạo và kế hoạch triển khai ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) và thống kê tài chính giai đoạn 2016-2020, góp phần xây dựng Bộ Tài chính điện tử được đồng bộ và thống nhất từ trung ương đến địa phương.

15:44 14/07/2017
Bộ trưởng Bộ TT&TT Trương Minh Tuấn đã chỉ đạo 16 công tác trọng tâm trong 6 tháng cuối năm 2017, trong đó nhấn mạnh thúc đẩy ứng dụng, phát triển CNTT đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế.

09:01 12/05/2017
Cục Tin học hóa, Bộ TT&TT vừa báo cáo đánh giá mức độ Công tác ứng dựng CNTT của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2016.

09:57 23/03/2017
Bộ Tài chính và thành phố Đà Nẵng dẫn đầu trong 20 Bộ ngành, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc chính phủ và tỉnh, thành phố về chỉ số sẵn sàng về phát triển và ứng dụng CNTT-TT Việt Nam năm 29016. Đây là năm thứ 3 liên tiếp, Bộ Tài chính, Đà Nẵng dẫn đầu kể từ năm 2014

14:57 01/03/2017
Cục CNTT, Bộ Tài Nguyên và Môi trường (TN&MT) và Microsoft Việt Nam vừa ký hợp tác đẩy ứng dụng CNTT trong Ngành TN&MT trên 5 lĩnh vực trong giai đoạn 2016 - 2020.

16:22 28/02/2017
Ngày 27-02-2017, Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hải Phòng đã chính thức khai trương hệ thống phần mềm điện tử một cửa tại Quận Đồ Sơn.

08:09 27/02/2017
Bộ trưởng Bộ TT&TT Trương Minh Tuấn và Quốc Vụ khanh phụ trách cải cách hành chính và đơn giản hóa thủ tục hành chính Pháp Jean-Vincent Palacé đã thống nhất hợp tác mạnh mẽ trong lĩnh vực chính phủ điện tử (CPĐT) và an toàn thông tin (ATTT) trong thời gian tới.

07:47 27/02/2017
Ngày 24/2/2017, Trung tâm Thông tin đã có buổi báo cáo Thứ trưởng Nguyễn Thành Hưng về tiến độ xây dựng Kiến trúc Bộ Thông tin và Truyền thông điện tử. Tham gia buổi báo cáo còn có đại diện lãnh đạo Cục Tin học hóa, Vụ Khoa học và Công nghệ, Viện chiến lược Thông tin và Truyền thông…
[Trang trước] [Trang sau]