Ứng dụng CNTT trong cơ quan nhà nước: Các cập nhật mới tại Tiền Giang

09:15 AM 09/11/2019 In bài viết

Để đảm bảo sự phát triển ngành liên tục và kế thừa, phù hợp với thực tiễn và xu thế phát triển, Tiền Giang cho rằng cần thiết phải rà soát, điều chỉnh nội dung quy hoạch đã ban hành nhằm vạch ra các định hướng, lộ trình, giải pháp phù hợp với tình hình phát triển của Tỉnh và phù hợp với quy định của Chính phủ. Dưới đây là các cập nhật quan trọng trong Quy hoạch tổng thể Phát triển Công nghệ Thông tin tỉnh Tiền Giang đến năm 2020 (điều chỉnh).

Ứng dụng công nghệ thông tin trong giao thông

Triển khai thí điểm xây dựng hệ thống giao thông thông minh tại thành phố Mỹ Tho, thị xã Gò Công và thị xã Cai Lậy. Mở rộng triển khai hệ thống giao thông thông minh đối với hệ thống đường tỉnh trên địa bàn Tỉnh, góp phần nâng cao quản lý.

Xây dựng trung tâm kiểm soát giao thông thông minh trên cơ sở ứng dụng tối đa công nghệ tiên tiến, hiện đại về hệ thống giao thông thông minh. Xây dựng bản đồ số thời gian thực, cung cấp thông tin hiện trạng giao thông trong thời gian thực.

Ứng dụng công nghệ thông tin trong nông nghiệp

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong việc theo dõi sự biến đổi khí hậu, môi trường và các tác động ảnh hưởng đến quá trình sản xuất nông, lâm nghiệp. Xây dựng các cơ sở dữ liệu quản lý nông nghiệp và nông thôn góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước. Phát triển thương mại điện tử trong nông nghiệp nhằm quảng bá, giới thiệu sản phẩm và tăng lượng tiêu thụ sản phẩm.

Ứng dụng công nghệ thông tin trong văn hóa du lịch

Đẩy mạnh việc xây dựng website quảng bá và kinh doanh du lịch; triển khai các dịch vụ tài chính ngân hàng điện tử, các hoạt động thanh toán trực tuyến để đặt phòng, mua bán tour du lịch; ứng dụng các phần mềm quản lý tài chính, quản lý nhân sự, quản lý các tour du lịch, quản lý đặt phòng, quản lý dịch vụ, quản lý và chăm sóc khách hàng tại các khách sạn, công ty du lịch trên địa bàn Tỉnh nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh, đẩy mạnh phát triển thương mại điện tử và tăng tính thuận lợi cho du khách.

Xây dựng và nâng cấp các hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu quản lý các tài nguyên du lịch của tỉnh, bao gồm các khu di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh, các lễ hội, phong tục tập quán, văn hoá phi vật thể của tỉnh Tiền Giang nhằm làm cơ sở nền tảng cho việc xây dựng, triển khai các mạng thông tin quản lý văn hóa, du lịch của Tỉnh.

Xây dựng bản đồ du lịch điện tử tỉnh Tiền Giang nhằm cung cấp cho khách du lịch, các doanh nghiệp trong và ngoài nước kênh thông tin chuẩn xác về các dịch vụ du lịch, địa điểm du lịch, địa điểm nghỉ ngơi, các điểm đến: ăn uống, vui chơi giải trí, văn hóa, lịch sử... trong Tỉnh, các địa điểm tổ chức sự kiện, hội nghị, họp báo....

Ứng dụng công nghệ thông tin trong tài nguyên và môi trường

Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin nâng cao năng lực hoạt động xử lý môi trường, thu gom vận chuyển chất thải trên địa bàn Tỉnh; quản lý nước, khí tượng thủy văn, ứng phó biến đổi khí hậu, đo đạc bản đồ và viễn thám. Tiếp tục nâng cấp, xây dựng và vận hành cơ sở dữ liệu, hệ thống thông tin ngành tài nguyên và môi trường. Triển khai thuê dịch vụ công nghệ thông tin trong ngành nhằm giảm đầu tư ngân sách, huy động các nguồn lực của xã hội trong đầu tư ban đầu và trong quá trình khai thác, vận hành.

Triển khai đồng bộ từ Trung ương đến địa phương hệ thống quản lý đất đai, xây dựng; hệ thống đăng ký quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất đảm bảo được tính liên thông, chia sẻ cơ sở dữ liệu phục vụ quản lý và điều hành.

Ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết việc làm

Xây dựng trang thông tin điện tử về lao động – đào tạo – việc làm do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, với các thông tin việc làm cho doanh nghiệp và người lao động, các văn bản của Chính phủ và các cơ quan quản lý nhà nước các cấp về chính sách trợ giúp những đối tượng cần ưu đãi và trợ cấp; trao đổi trực tuyến về các vấn đề xã hội, lao động, việc làm giữa người dân, doanh nghiệp và các cấp chính quyền của Tỉnh.

Phát triển các dịch vụ hỗ trợ giải quyết việc làm và tư vấn các vấn đề xã hội qua mạng. Đồng thời, tăng cường sự liên kết giữa các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh để giải quyết việc làm cho người lao động.

Phát triển hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin

Phát triển, hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin hiện đại và đồng bộ, bảo đảm ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước các cấp. Bao gồm: đầu tư nâng cấp, bổ sung máy tính, máy in, thiết bị mạng, thiết bị điện tử... Nâng cao chất lượng mạng truyền số liệu chuyên dùng trong các cơ quan Đảng và Nhà nước các cấp, đảm bảo đường truyền tốc độ cao, an toàn, an ninh thông tin và kết nối thông suốt phục vụ phát triển các hệ thống ứng dụng điều hành, tác nghiệp và hoạt động giao dịch trực tuyến...

Nâng cấp Trung tâm Tích hợp dữ liệu theo mô hình điện toán đám mây, với tiêu chuẩn hiện đại, hạ tầng mạng và bảo mật cao, nhằm đảm bảo là nơi tập trung, tích hợp an toàn các dữ liệu dùng chung, chuyên ngành, các hệ thống thông tin quan trọng của các cơ quan nhà nước trên địa bàn Tỉnh.

Phát triển và hoàn thiện hệ thống hội nghị trực tuyến tại các điểm cầu của các cơ quan khối Đảng, các sở, ngành, Ủy ban nhân dân các cấp và liên thông với hệ thống hội nghị trực tuyến của các địa phương và Chính phủ phục vụ hoạt động chỉ đạo, điều hành.

Nâng cấp, phát triển hạ tầng công nghệ thông tin trong trường học đáp ứng nhu cầu dạy và học trên địa bàn tỉnh. Đầu tư trang bị máy tính, nâng cấp, kết nối Internet cho tất cả các bệnh viện tuyến tỉnh, huyện và các cơ sở y tế cấp xã phục vụ cho việc ứng dụng công nghệ thông tin và triển khai các chương trình phát triển y tế từ xa.

Triển khai các giải pháp an toàn bảo mật thông tin, tích hợp chữ ký số chuyên dụng vào hệ thống công nghệ thông tin dùng chung của Tỉnh như: Cổng thông tin điện tử, phần mềm quản lý văn bản điều hành, một cửa điện tử.

Xây dựng và áp dụng quy trình và quy định đảm bảo an toàn, an ninh thông tin; kiểm tra, đánh giá mức độ an toàn, an ninh thông tin và có biện pháp khắc phục, phòng ngừa hiệu quả; triển khai các giải pháp bảo đảm chống virus, mã độc hại cho máy tính cá nhân; triển khai giải pháp lưu nhật ký đối với các hệ thống thông tin quan trọng, các cổng, trang thông tin điện tử.

Nhân lực công nghệ thông tin

Tập trung đào tạo, bồi dưỡng, phổ cập kiến thức, kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin cho các cán bộ, công chức trong toàn Tỉnh. Đẩy mạnh tổ chức các lớp đào tạo tin học, bổ sung, chuẩn hóa kiến thức và kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản cho các đối tượng xã hội theo Thông tư 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Xây dựng kế hoạch tuyển dụng, thu hút nguồn nhân lực công nghệ thông tin. Nâng cao chất lượng nhân lực phụ trách quản lý, vận hành hệ thống hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin; nhân lực phụ trách về an toàn an ninh thông tin trong các cơ quan, đơn vị. Xây dựng và triển khai thực hiện dự án đào tạo tập huấn hội nghị 1 năm/ lần cho các cán bộ lãnh đạo phụ trách công nghệ thông tin cấp sở, ban, ngành, huyện.

Công nghiệp công nghệ thông tin

Thu hút, kêu gọi các dự án đầu tư xây dựng, phát triển dịch vụ phần cứng. Hỗ trợ phát triển, nâng cao năng lực cạnh tranh cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ; xây dựng và đào tạo đội ngũ nghiên cứu thiết kế, phát triển các sản phẩm công nghệ cao, có hàm lượng trí tuệ cao. Thu hút các doanh nghiệp trong và ngoài nước đầu tư phát triển thị trường công nghiệp phần mềm, đặc biệt là thị trường nội địa. Đẩy mạnh số hoá, cung cấp nội dung thông tin số trong cơ quan nhà nước khai thác khả năng ứng dụng dịch vụ nội dung số vào các dự án cung cấp dịch vụ công trên mạng của cơ quan nhà nước.

Từng bước hình thành Khu công nghiệp công nghệ thông tin tập trung, công viên phần mềm tại tỉnh Tiền Giang, vườn ươm doanh nghiệp và các trung tâm cung cấp dịch vụ công nghệ thông tin cho thị trường trong nước.
 

Tân Sơn