CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN

13:33 16/01/2017
Bộ trưởng Bộ TT&TT Trương Minh Tuấn đã chỉ đạo các công tác trọng tâm của Ủy ban Tần số vô tuyến điện (VTĐ) trong năm 2017.

08:27 06/01/2017
Ngày 3/1/2017, Bộ trưởng Bộ TT&TT Trương Minh Tuấn đã ký ban hành Chỉ thị số 01/CT-BTTTT về công tác TT&TT năm 2017.

06:46 03/01/2017
Bộ trưởng Bộ TT&TT Trương Minh Tuấn nhấn mạnh: “Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đặc biệt quan trọng để tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng…”.

11:08 25/12/2016
Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đã chỉ đạo: “Ngành Thông tin và Truyền thông phải tiên phong các lĩnh vực ngành quản lý”.

10:06 25/12/2016
Bộ TT&TT đã phát động phong trào thi đua trong toàn Ngành và tổ chức trao các danh hiệu khen thưởng năm 2016 cho các đơn vị.

08:26 09/12/2016
Ngày 19/10/2016, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành quyết định số 45/2016/QĐ-TTg về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích.

18:08 08/12/2016
Để tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và nâng cao năng lực của cấp ủy, chất lượng của công tác xây dựng Đảng, sáng ngày 8/12/2016 Đảng ủy Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) đã tổ chức Hội nghị triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và tập huấn nghiệp vụ công tác Đảng năm 2016.

19:34 07/12/2016
Bộ trưởng Bộ TT&TT Trương Minh Tuấn nhấn mạnh: “Thông tin về lĩnh vực y tế đòi hỏi nhà truyền thông, đội ngũ phóng viên, báo chí phải có sự am hiểu về lĩnh vực y tế và có kỹ năng truyền thông phù hợp, phải có đạo đức và khả năng đánh giá được sự tác động của thông tin, tránh gây hiểu nhầm, tạo dư luận không tốt trong xã hội”.
[Trang sau]