CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN

15:32 22/03/2017
Bộ trưởng Bộ TT&TT Trương Minh Tuấn nhấn mạnh, các Đài Phát thanh Truyền hình (PTTH) cần phải xác định rằng sản xuất chương trình là vấn đề sống còn, cốt tử của Đài trong thời gian tới.

16:43 17/03/2017
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã nhấn mạnh các hoạt động báo chí phải giúp toàn xã hội nêu gương người tốt, việc tốt, đấu tranh chống lại các biểu hiện xấu, tiêu cực, tham những, đem lại lợi ích của đất nước, của nhân dân.

08:53 17/03/2017
Chung tay xây dựng môi trường Internet lành mạnh, an toàn cho mọi người sử dụng tại Việt Nam; tuân thủ quy định của pháp luật Việt Nam khi tiến hành hoạt động quảng cáo trên môi trường mạng.

09:53 08/03/2017
Bộ trưởng Bộ TT&TT Trương Minh Tuấn đã biểu dương các đơn vị TT&TT đều nỗ lực, bắt tay vào công việc ngày từ tháng đầu sau nghỉ Tết, thực hiện các nhiệm vụ rất tích cực.

11:35 01/03/2017
Thứ trưởng Bộ TT&TT Phan Tâm khẳng định: Việt Nam là thành viên tích cực của cộng đồng Internet khu vực và thế giới vì một môi trường Internet phát triển đa dạng, ổn định và an toàn.

09:50 21/02/2017
Phó Thủ tướng, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về ứng dụng CNTT Vũ Đức Đam đã chỉ đạo công tác của Hội Tin học Việt Nam trong nhiệm kỳ VIII phải đổi mới, đột phá.

23:07 29/01/2017
Hướng tập trung của Qualcomm tại Việt Nam trong 2017 là giúp Việt Nam triển khai thành công công nghệ 4G LTE và sản xuất thiết bị đáp ứng nhu cầu IoT

10:07 25/01/2017
Bộ trưởng Bộ TT&TT Trương Minh Tuấn chỉ đạo các đơn vị tiếp tục tích cực làm tốt hoạt động ngăn chặn SIM rác, đặc biệt dịp Tết Đinh Dậu 2017.
[Trang sau]