CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN

09:50 21/02/2017
Phó Thủ tướng, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về ứng dụng CNTT Vũ Đức Đam đã chỉ đạo công tác của Hội Tin học Việt Nam trong nhiệm kỳ VIII phải đổi mới, đột phá.

23:07 29/01/2017
Hướng tập trung của Qualcomm tại Việt Nam trong 2017 là giúp Việt Nam triển khai thành công công nghệ 4G LTE và sản xuất thiết bị đáp ứng nhu cầu IoT

10:07 25/01/2017
Bộ trưởng Bộ TT&TT Trương Minh Tuấn chỉ đạo các đơn vị tiếp tục tích cực làm tốt hoạt động ngăn chặn SIM rác, đặc biệt dịp Tết Đinh Dậu 2017.

13:33 16/01/2017
Bộ trưởng Bộ TT&TT Trương Minh Tuấn đã chỉ đạo các công tác trọng tâm của Ủy ban Tần số vô tuyến điện (VTĐ) trong năm 2017.

08:27 06/01/2017
Ngày 3/1/2017, Bộ trưởng Bộ TT&TT Trương Minh Tuấn đã ký ban hành Chỉ thị số 01/CT-BTTTT về công tác TT&TT năm 2017.

06:46 03/01/2017
Bộ trưởng Bộ TT&TT Trương Minh Tuấn nhấn mạnh: “Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đặc biệt quan trọng để tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng…”.

11:08 25/12/2016
Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đã chỉ đạo: “Ngành Thông tin và Truyền thông phải tiên phong các lĩnh vực ngành quản lý”.

10:06 25/12/2016
Bộ TT&TT đã phát động phong trào thi đua trong toàn Ngành và tổ chức trao các danh hiệu khen thưởng năm 2016 cho các đơn vị.
[Trang sau]