Công bố Sách Trắng CNTT-TT 2017: Nguồn thông tin quan trọng về phát triển CNTT-TT Việt Nam

10:58 PM 20/09/2017 In bài viết

Chiều 19/9/2017, Bộ TTTT đã tổ chức Lễ công bố phát hành sách Trắng về CNTT-TT Việt Nam năm 2017. Bộ trưởng Bộ TTTT Trương Minh Tuấn đã đến dự Lễ phát hành.

Bộ trưởng Bộ TTTT Trương Minh Tuấn phát biểu tại Lễ công bố

Phát biểu tại buổi Lễ, Bộ trưởng Trương Minh Tuấn cho biết, trong thời gian qua Đảng và Chính phủ rất quan tâm đến sự phát triển của ngành CNTT, đặc biệt là trong bối cảnh trên thế giới xuất hiện nhiều xu hướng công nghệ tiên tiến. Ở nước ta, CNTT  được coi là hạ tầng của hạ tầng kinh tế - xã hội, là động lực để phát triển đất nước, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, góp phần đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa. CNTT cũng là lĩnh vực quản lý nhà nước được Bộ TTTT rất chú trọng trong giai đoạn hiện nay. Nhằm đáp ứng nhu cầu thông tin phục vụ cho công tác quản lý nhà nước, phát triển thị trường, thu hút đầu tư, hội nhập kinh tế thế giới trong lĩnh vực CNTT-TT,… từ năm 2009, Bộ TTTT đã tổ chức xây dựng Sách Trắng về CNTT-TT Việt Nam. “Đây là một ấn phẩm có uy tín, cung cấp số liệu thống kê chính thức về lĩnh vực do Bộ TTTT quản lý, phản ánh hiện trạng phát triển CNTT-TT của đất nước, được nhiều cơ quan, tổ chức trong nước và quốc tế sử dụng”, Bộ trưởng nhấn mạnh.

Trong năm 2016, ngành TTTT tiếp tục khẳng định vai trò, vị trí của mình trong sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Tổng doanh thu phát sinh toàn ngành ước đạt 1,64 triệu tỷ đồng (tương đương 72,7 tỷ USD), tốc độ tăng trưởng đạt 9,1% so với năm 2015, cao hơn 3% so với tăng trưởng GDP trung bình cả nước. Cũng theo số liệu thu thập được, năm 2016, ngành CNTT-TT Việt Nam đã đạt được những thành tựu quan trọng. Việt Nam đã có tên trên bản đồ CNTT thế giới, đặc biệt trong lĩnh vực dịch vụ CNTT, gia công phần mềm và quy trình nghiệp vụ; đứng trong tốp đầu trong khu vực ASEAN về chỉ số kinh tế ứng dụng di động. Năm 2016, chỉ số Chính phủ điện tử của Việt Nam được Liên Hợp Quốc xếp vào nhóm cao (thứ hai trong bốn mức phát triển), tăng 10 bậc so với năm 2015. Theo Báo cáo CNTT toàn cầu của Diễn đàn Kinh tế Thế giới, thứ hạng Chỉ số sẵn sàng kết nối của Việt Nam năm 2016 đạt 79/139 nước, tăng 6 bậc so với năm 2015. Cũng theo Báo cáo này, giá cước dịch vụ Internet băng rộng cố định tại Việt Nam đang ở mức thấp nhất thế giới. Những đánh giá trên là những ghi nhận khách quan của quốc tế về sự phát triển của ngành CNTT-TT Việt Nam trong giai đoạn qua.

Cũng theo Bộ trưởng, trước ngưỡng cửa của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, ngành CNTT - TT Việt Nam đang có tiềm năng phát triển to lớn thông qua việc khai thác, làm chủ các công nghệ mới như Internet vạn vật, điện toán đám mây, phân tích dữ liệu, hội tụ viễn thông - CNTT - phát thanh truyền hình, … Trong bối cảnh này, công cuộc đưa Việt Nam trở thành nước mạnh về CNTT và bằng CNTT đã được xác định bởi sự quyết tâm cao nhất của cả hệ thống chính trị và được định hướng bởi nhiều văn kiện trong đó quan trọng nhất là Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 01/7/2014 của Bộ Chính trị và các nghị quyết có liên quan của Chính phủ. Để tham mưu các chính sách hiệu quả cho Đảng và Nhà nước, việc thu thập, tổng hợp, phân tích số liệu thống kê về tình hình phát triển của ngành CNTT-TT ngày càng cần thiết.

Theo đó, Bộ trưởng đề nghị Vụ CNTT khẩn trương phối hợp với các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ tiếp tục: phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành, địa phương, các tổ chức, doanh nghiệp để hoàn thiện, đổi mới phương pháp phân tích, thống kê, nâng cao giá trị thông tin trong Sách Trắng, hỗ trợ hiệu quả cho các hoạt động đánh giá, hoạch định chủ trương, chính sách, chiến lược phát triển ngành Thông tin và Truyền thông cũng như cho mục tiêu khai thác của xã hội; Tiếp tục nghiên cứu nâng cao tính thống nhất, tính phù hợp của các tiêu chí trong Sách Trắng với các hệ thống chỉ tiêu thống kê của quốc gia cũng như quốc tế. Nghiên cứu các tiêu chí thống kê số liệu để từng bước phù hợp với bối cảnh của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 và nền kinh tế số.

Bộ trưởng cũng chỉ đạo đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền để khẳng định Sách Trắng là ấn phẩm hữu ích, quan trọng cung cấp thông tin số liệu chính thức của ngành TTTT làm cơ sở cho các cơ quan, tổ chức trong và ngoài nước tham khảo, sử dụng và đánh giá xếp hạng trong các báo cáo quốc tế. Đồng thời, thông tin số liệu trong Sách Trắng phải là nguồn thông tin quan trọng cho các tổ chức, doanh nghiệp tham khảo quyết định các hoạt động đầu tư kinh doanh, phục vụ cho các nhà đầu tư nước ngoài vào Việt Nam.

Toàn cảnh buổi Lễ công bố

Cũng tại buổi Lễ, đại diện Vụ CNTT, Bộ TTTT, đơn vị thường trực Ban Biên tập Sách Trắng CNTT-TT năm 2017 cho biết trong 2 năm 2015 và 2016, Bộ TTTT đã tập trung rà soát các hệ thống chỉ số về CNTT, nhằm hoàn thiện chỉ tiêu thống kê của ngành và lĩnh vực CNTT-TT nói chung và Sách Trắng CNTT-TT Việt Nam nói riêng cho phù hợp với tình hình phát triển thực tế và thông lệ quốc tế. Năm 2017, Bộ TTTT đã phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương và các tổ chức liên quan thu thập số liệu, phân tích, tổng hợp thông tin để xây dựng và phát hành Sách Trắng về CNTT-TT nhằm kịp thời cung cấp thông tin số liệu cho Lãnh đạo Đảng và Chính phủ, các Bộ, ngành, địa phương, các hiệp hội, doanh nghiệp trong nước và quốc tế.

Theo ông Nguyễn Thanh Tuyên, Phó Vụ trưởng Vụ CNTT, Sách Trắng về CNTT-TT Việt Nam năm 2017 tập trung vào việc cung cấp số liệu thống kê chủ chốt về tình hình hoạt động của ngành trong 2 năm 2015 và 2016 bao gồm 12 nội dung như: ứng dụng CNTT, công nghiệp CNTT, an toàn thông tin, viễn thông, Internet, phát thanh truyền hình, thông tin điện tử, bưu chính… So với các năm trước, Sách Trắng năm nay bổ sung một số chỉ tiêu phù hợp với thông lệ quốc tế, đáp ứng nhu cầu thông tin để quản lý và thúc đẩy phát triển CNTT-TT Việt Nam như: dịch vụ công trực tuyến, ứng dụng CNTT trong doanh nghiệp, chỉ số đo lường khán giả truyền hình, thông tin số liệu về tình hình phát triển lĩnh vực dịch vụ CNTT… Các nội dung, thông tin được công bố và phát hành trên các ấn phẩm khác như số liệu về các tổ chức, doanh nghiệp CNTT, các sự kiện về CNTT-TT tiêu biểu… đã được lược bớt.

Về hình thức, nhằm phục vụ cho tham khảo và sử dụng được thuận tiện, gọn nhẹ, Sách Trắng 2017 được in thành 02 phiên bản. Phiên bản tiếng Việt đã được in và phát hành trước, phiên bản tiếng Anh sẽ được hoàn thiện, in ấn và phát hành sau. Đồng thời, Bộ sẽ công bố tài liệu này dưới dạng điện tử trên cổng thông tin của Bộ để độc giá có thể tham khảo rộng rãi. Phiên bản tiếng Anh sẽ được công bố vào tháng 10/2017.

Sách Trắng CNTT-TT Việt Nam năm 2017 sẽ được phát hành đến các Bộ, ngành, địa phương; một số hiệp hội, doanh nghiệp, tổ chức nước ngoài hoạt động liên quan đến ngành CNTT-TT với Việt Nam.

Lan Phương