Công bố sản phẩm ATTT chất lượng cao, dịch vụ ATTT tiêu biểu 2017

05:51 PM 01/12/2017 In bài viết

Ông Đặng Vũ Sơn, Trưởng Ban cơ yếu Chính phủ và ông Vũ Quốc Thành, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hiệp hội VNISA trao cúp và cờ cho các đơn vị có sản phẩm ATTT chất lượng cao, dịch vụ ATTT tiêu biểu 2017

Các sản phẩm và dịch vụ ATTT được thực hiện bình chọn thông qua Chương trình bình chọn “Sản phẩm ATTT chất lượng cao” và “Dịch vụ ATTT tiêu biểu” năm 2017 do VNISA triển khai dưới sự bảo trợ của Bộ TTTT.

Hội đồng bình chọn năm nay gồm các cán bộ quản lý, chuyên gia có uy tín trong lĩnh vực ATTT thuộc các cơ quan nhà nước và tổ chức, doanh nghiệp trong lĩnh vực ATTT tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh, do ông Lê Nam Thắng – nguyên Thứ trưởng Bộ TTTT là Chủ tịch Hội đồng. Hai Phó Chủ tịch Hội đồng là các ông Vũ Quốc Khánh, Ủy viên Ban chấp hành VNISA và Vũ Văn Xứng, Cục trưởng Cục Quản lý mật mã dân sự và Kiểm định sản phẩm mật mã (Ban Cơ yếu Chính phủ).

Ông Nguyễn Trường Sơn, Thư ký Hội đồng bình chọn cho biết quá trình bình chọn, các sản phẩm được phân loại thành 3 nhóm: Giám sát, kiểm tra, bảo vệ website (3 sản phẩm); Bảo vệ hạ tầng, hệ thống thông tin và công nghệ đám mây (3 sản phẩm); Phòng, chống mã độc (4 sản phẩm).

Điểm mới năm nay là lần đầu tiên tổ chức bình chọn các dịch vụ ATTT tiêu biểu. Bộ tiêu chí bình chọn nhấn mạnh đến vấn đề trình độ nhân lực và quy trình, tiêu chuẩn áp dụng của dịch vụ.

Trước khi trình ra Họp Hội đồng bình xét, các sản phẩm, dịch vụ ATTT được phân tích, đánh giá sâu về tính năng, công nghệ, chất lượng tại các Nhóm kỹ thuật thuộc 04 Tiểu ban bình xét (03 tiểu ban ở Hà Nội và 01 tiểu ban tại TP. Hồ Chí Minh). Năm nay, nhóm chuyên gia kỹ thuật hỗ trợ cho quá trình bình chọn với lực lượng chủ chốt từ VNCERT, BKAV và Phòng thí nghiệm trọng điểm ATTT- Bộ Quốc phòng.

Ngày 25/11, cuộc họp của Hội đồng bình xét được tổ chức tại Hà Nội, có nối cầu truyền hình với các thành viên Hội đồng và Tiểu ban bình chọn tại TP. Hồ Chí Minh. Tại cuộc họp, trưởng các Tiểu ban và nhóm kỹ thuật đã trình bày chi tiết về việc thẩm định, đánh giá các sản phẩm, dịch vụ ATTT.

Kết quả, năm 2017, trong tổng số 10 sản phẩm và 03 dịch vụ được đưa vào bình xét chung khảo, có 06 sản phẩm và 02 dịch vụ ATTT đã được bình chọn đạt danh hiệu, cụ thể như sau:

Cụ thể, sản phẩm ATTT chất lượng cao năm 2017, gồm:

1. Giải pháp phòng, chống mã độc cho doanh nghiệp: CMC InternetSecurity Enterprise (CISE) của Công ty CP An ninh An toàn CMC - CMC InfoSec.

2. Giải pháp giám sát website tập trung - VNCS Web Monitoring của Công ty CP Công nghệ an ninh không gian mạng Việt Nam – VNCS.

3. Sản phẩm SecurityBox 4Website của Công ty CP ATTT MVS.

4. Sản phẩm SecurityBox 4Network của Công ty CP ATTT MVS.

5. Sản phẩm CyRadar Internet Shield của Công ty CyRadar.

6. Hệ thống giám sát, chống thất thoát dữ liệu và diệt phần mềm gián điệp dựa trên truy vấn tên miền độc hại MiAV-DLP của Phòng thí nghiệm trọng điểm ATTT- BQP.

Hai dịch vụ ATTT tiêu biểu năm 2017, gồm:

1. Dịch vụ kiểm thử xâm nhập chuyên nghiệp của Công ty CP dịch vụ Công nghệ Tin học HPT.

2. Dịch vụ kiểm tra đánh giá ATTT Mạng của Công ty CP Phát triển phần mềm và Hỗ trợ công nghệ (Misoft).

 

HH