Đoàn công tác của Bộ TT&TT làm việc với tỉnh Yên Bái về tình hình thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới

08:26 PM 14/12/2016 In bài viết

20161214-m21.jpg

Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Minh Hồng phát biểu tại buổi làm việc

Tham gia đoàn công tác của Bộ Thông tin và Truyền thông có các đồng chí đại diện Văn phòng điều phối Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới Trung ương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các đơn vị liên quan thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông.

Tiếp và làm việc với đoàn công tác có đồng chí Nguyễn Văn Khánh - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái; đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Yên Bái; các đồng chí là thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh Yên Bái; lãnh đạo và chuyên viên Văn phòng UBND tỉnh Yên Bái.

Thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, tỉnh Yên Bái đã xây dựng, kiện toàn bộ máy triển khai thực hiện chương trình theo 3 cấp. Cấp tỉnh có Ban Chỉ đạo, Văn phòng điều phối; cấp huyện có Ban Chỉ đạo, Tổ chuyên viên giúp việc; cấp xã có Ban Chỉ đạo, Ban quản lý chương trình. Trong năm 2016, tỉnh Yên Bái đã tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền về xây dựng nông thôn mới đến đông đảo người dân với nhiều hình thức phong phú. Công tác huy động các nguồn lực đầu tư cho chương trình được chú trọng. Trong năm 2016, tổng số vốn dự kiến huy động thực hiện đạt trên 1.000 tỷ đồng. Trong đó ngân sách Trung ương 141 tỷ đồng; ngân sách tỉnh 10 tỷ đồng; ngân sách huyện 17 tỷ đồng; nguồn nhân dân đóng góp và nguồn xã hội hóa đạt khoảng 100 tỷ đồng... Tỉnh đã xây dựng được hệ thống cơ chế, chính sách để triển khai chương trình và đạt được một số kết quả về xây dựng cơ sở hạ tầng và phát triển sản xuất. Tính đến hết tháng 11/2016, tỉnh Yên Bái đã hoàn thành việc kiên cố hóa mặt đường bê tông xi măng với tổng chiều dài đạt trên 650km, mở mới nền đường với chiều dài trên 1.300km. Sửa chữa, nâng cấp và làm mới 405 công trình thủy lợi, với tổng mức đầu tư là 835,4 tỷ đồng. Hệ thống điện nông thôn được đầu tư nâng cấp và mở rộng. Số hộ dân nông thôn được cung cấp nước hợp vệ sinh và có nhà tiêu hợp vệ sinh không ngừng tăng lên. Cơ cở hạ tầng công nghệ thông tin đã phát triển đến các xã vùng sâu, vùng xa. Internet tốc độ cao đã đến được hầu hết các điểm bưu điện văn hóa xã. Hầu hết người dân khu vực nông thôn được sử dụng các dịch vụ bưu chính, viễn thông phổ cập...

Về phát triển sản xuất, tỉnh đang tập trung thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, gắn với xây dựng nông thôn mới. Thông qua việc rà soát, xác định các cây trồng, vật nuôi, trên cơ sở tận dụng tối đa lợi thế về vùng, miền; tìm hiểu sức cạnh tranh, vấn đề đáp ứng nhu cầu thị trường để hình thành các vùng sản xuất hàng hóa chuyên canh, tập trung trên địa bàn tỉnh, tỉnh Yên Bái đã phê duyệt và ban hành chính sách thực hiện 08 đề án chi tiết tập trung vào các cây, con có lợi thế trên địa bàn tỉnh. Thông qua việc thực hiện những chủ trương chính sách, đời sống vật chất, tinh thần của hộ nông dân từng bước nâng cao; an ninh lương thực được đảm bảo; tỷ lệ hộ nghèo các năm đều giảm vượt kế hoạch đề ra; công tác đào tạo nghề cho người dân nông thôn được chú trọng; các hình thức sản xuất được quan tâm và phát triển mạnh mẽ... Công tác an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh được giữ vững. Số tiêu chí đạt thêm của các xã không ngừng được tăng lên. Đến nay, toàn tỉnh có 18 xã đạt chuẩn nông thôn mới, chỉ còn 11 xã đạt dưới 5 tiêu chí.

20161214-m22.jpg

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái Nguyễn Văn Khánh phát biểu tại buổi làm việc

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Văn Khánh - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã nhấn mạnh ngay từ đầu năm tỉnh Yên Bái đã rất chú trọng đến việc thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trên địa bàn. Trong đó xác định đây là 1 chương trình cần phải huy động toàn thể xã hội tham gia. Tỉnh cũng đặc biệt chú trọng đến việc phát triển sản xuất, nâng cao chất lượng các tiêu chí. Bên cạnh việc phấn đấu thêm các xã đạt chuẩn nông thôn mới, tỉnh cũng chú trọng đến việc giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí của các xã đã đạt chuẩn. Tỉnh phấn đấu đến năm 2020, tỉnh sẽ có 1 huyện và 64 xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã có một số kiến nghị, đề xuất với đoàn công tác như: đề nghị trung ương quan tâm, tạo điều kiện tăng cường nguồn lực đầu tư trên địa bàn để tỉnh tiếp tục thực hiện chương trình; đề nghị Trung ương xem xét nghiên cứu có chính sách đặc thù trong thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020 đối với các tỉnh miền núi phía Bắc.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Minh Hồng ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà tỉnh Yên Bái đã đạt được trong thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới. Để thực hiện tốt chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trong năm 2017, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Minh Hồng đề nghị tỉnh Yên Bái cần quán triệt những chỉ thị, nghị quyết của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng nông thôn mới; lồng ghép chương trình xây dựng nông thôn mới với các chương trình mục tiêu khác như giảm nghèo bền vững; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện chương trình, nắm bắt và kịp thời giải quyết những vướng mắc trong quá trình thực hiện; cụ thể hóa các mục tiêu cho từng tiêu chí, theo từng năm cho từng địa phương./.

Thu Nga (Cổng TTĐT tỉnh Yên Bái)