Tăng cường hướng dẫn địa phương xây dựng chính quyền điện tử

10:19 AM 06/02/2018 In bài viết

Toàn cảnh Hội nghị Giao ban quản lý nhà nước ngành TTTT tháng 01/2018

Tại Hội nghị giao ban quản lý nhà nước ngành TTTT tháng 01/2018 được tổ chức ngày 05/02/2018, Bộ trưởng Trương Minh Tuấn đã yêu cầu Cục Tin học hóa phối hợp với các đơn vị liên quan để hoàn thiện và tham mưu trình Chính phủ ban hành Nghị định quản lý đầu tư ứng dụng CNTT sử dụng nguồn vốn nhà nước; Đề án mô hình hoạt động của cơ quan chuyên trách CNTT của các Bộ, cơ quan ngang Bộ; Đề án tăng cường quản lý nhà nước về cơ sở dữ liệu (CSDL) quốc gia tạo nền tảng phát triển chính phủ điện tử (CPĐT).

Bộ trưởng cũng chỉ đạo cần tập trung, tăng cường hướng dẫn về xây dựng CPĐT, chính quyền điện tử ở các địa phương, thúc đẩy nâng cao hiệu quả, chất lượng của dịch vụ công trực tuyến và đảm bảo truy cập của các Cổng thông tin điện tử, trang thông tin điện tử của các cơ quan nhà nước (CQNN).

Bên cạnh đó, cần nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung đối với Luật CNTT; Thực hiện hiệu quả quy định thí điểm về thuê dịch vụ CNTT trong CQNN, chính sách ưu đãi thuế thúc đẩy việc phát triển và ứng dụng CNTT tại Việt Nam, các quy định về khu CNTT tập trung và ứng dụng CNTT trong CQNN, xây dựng CPĐT.

Theo báo cáo của Bộ TTTT tháng 1/2018 về lĩnh vực CNTT, Vụ CNTT đang xây dựng Báo cáo Chính phủ về tổng kết 10 năm thực hiện Luật CNTT số 67/2006/QH11, xây dựng Báo cáo Việt Nam ICT Index và Sách Trắng 2018.

Ngoài ra, các công tác khác về lĩnh vực này có thể kể đến như nghiên cứu, rà soát hoàn thiện một số văn bản hướng dẫn triển khai Quyết định số 80/2014/QĐ-TTg quy định thí điểm thuê dịch vụ CNTT trong CQNN được tiếp tục; Xây dựng, hoàn thiện kế hoạch triển khai Thông tư số 44/2017/TT-BTTTT về công nhận chứng chỉ CNTT; Thực hiện các nhiệm vụ thúc đẩy, hỗ trợ ngành công nghiệp CNTT; Xây dựng Đề án nâng cao hiệu quả sử dụng dịch vụ công trực tuyến tại Việt Nam. Triển khai thực hiện Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tại phiên họp toàn thể Ủy ban Quốc gia về ứng dụng CNTT; Phối hợp với Văn phòng Chính phủ về việc triển khai xây dựng CPĐT, thúc đẩy việc sử dụng văn bản điện tử và chỉ đạo điều hành trên mạng; Tổng hợp số liệu xây dựng báo cáo đánh giá mức độ ứng dụng CNTT trong hoạt động của CQNN năm 2017.

Trong tháng 1/2018, Bộ TTTT đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác triển khai IPv6 năm 2017 và định hướng kế hoạch 2018 của Ban Công tác thúc đẩy phát triển IPv6 quốc gia. Việc nâng cấp và triển khai hệ thống quản lý và cung cấp dữ liệu thống kê về tài nguyên Internet cho cộng đồng, hệ thống giám sát nội dung các website có tên miền nhạy cảm được hoàn thiện.

Cũng trong tháng, Bộ TTTT đã chỉ đạo thực hiện các Nghị định số 85/2016/NĐ-CP, 108/2016/NĐ-CP và xây dựng kế hoạch triển khai các Quyết định số 632/QĐ-TTg, 99/QĐ-TTg, 898/QĐ-TTg về bảo đảm ATTT mạng trong năm 2018; Xây dựng và hoàn thiện nội dung dự thảo của 02 dự án “Xây dựng hệ thống chia sẻ thông tin các cuộc tấn công mạng, mối đe dọa, nguy cơ về ATTT trên mạng” và “Xây dựng hệ thống xử lý tấn công mạng Internet Việt Nam - giai đoạn 2”.

Ngoài ra, phương án triển khai hệ thống phòng, chống, ngăn chặn thư và tin nhắn rác đang được nghiên cứu, xây dựng; Hội thảo ATTT 4.0 - Thực trạng và sáng kiến đã được tổ chức. Việc khai thác, vận hành hệ thống giám sát an toàn mạng quốc gia tiếp tục được triển khai; Nhiều cảnh báo về sự cố mất ATTT trong đó có việc lộ 1,4 tỷ tài khoản và mật khẩu từ các trang mạng xã hội, dịch vụ trực tuyến tới các thành viên mạng lưới và các tổ chức tài chính, ngân hàng, bảo hiểm… được thực hiện.

Lan Phương