Trao danh hiệu cho 25 sản phẩm, dịch vụ ATTT chất lượng cao, tiêu biểu 2019

06:02 PM 29/11/2019 In bài viết

Thứ trưởng Bộ TTTT, Chủ tịch VNISA Nguyễn Thành Hưng trao các danh hiệu cho các đơn vị có sản phẩm, dịch vụ đạt danh hiệu năm 2019

Đây là lần thứ tư Chương trình bình chọn sản phẩm, dịch vụ ATTT chất lượng cao được Hiệp hội ATTT Việt Nam (VNISA) triển khai cùng chuỗi sự kiện Ngày ATTT, dưới sự bảo trợ của Bộ TTTT và sự phối hợp của Cục ATTT (Bộ TTTT). Chương trình được triển khai cả ở Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh.

Năm nay, Danh hiệu do Chương trình trao tặng cho sản phẩm, dịch vụ ATTT bao gồm: “Sản phẩm ATTT chất lượng cao”; “Sản phẩm ATTT mới xuất sắc”, “Dịch vụ ATTT tiêu biểu”.

Các danh hiệu này được coi là chứng chỉ chuyên ngành tin cậy, khẳng định và tôn vinh chất lượng, tính ưu việt, tính hiệu quả của sản phẩm, dịch vụ ATTT của tổ chức, doanh nghiệp Việt Nam.

Trên cơ sở kết quả bình chọn của chương trình, Bộ TTTT sẽ lựa chọn các sản phẩm, dịch vụ để đưa vào danh mục các sản phẩm, giải pháp, dịch vụ ATTT mạng nội địa ưu tiên sử dụng trong các hệ thống thông tin cấp độ 3 trở lên và các hệ thống thông tin phục vụ Chính phủ điện tử theo Chỉ thị 14/CT-TTg ngày 07/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường đảm bảo an toàn, an ninh mạng nhằm cải thiện chỉ số xếp hạng của Việt Nam.

Quá trình đánh giá, kiểm định các sản phẩm, dịch vụ ATTT có sự tham gia của các phòng thí nghiệm, phòng nghiên cứu của các tổ chức như Cục Quản lý Mật mã Dân sự và Kiểm định sản phẩm mật mã (Ban Cơ yếu Chính phủ), Trung tâm ứng cứu khẩn cấp không gian mạng Việt Nam (Bộ TTTT), Viện 10 (Bộ Tư lệnh 86, Bộ Quốc Phòng), Đội Chuyên gia Chi hội VNISA Phía Nam.

Lễ vinh danh các sản phẩm, dịch vụ ATTT Việt Nam được bình chọn năm 2019, với 03 danh hiệu: “Sản phẩm ATTT chất lượng cao”, “Sản phẩm ATTT mới xuất sắc” và “Dịch vụ ATTT tiêu biểu” diễn ra trong Phiên toàn thể của Hội thảo, sáng 29/11.

Năm 2019, đã có 25 sản phẩm, dịch vụ của 12 tổ chức, doanh nghiệp được VNISA vinh danh trong số 30 sản phẩm, dịch vụ của 15 tổ chức, doanh nghiệp vào vòng Chung tuyển.

Cụ thể, danh sách sản phẩm, dịch vụ ATTT đạt danh hiệu năm 2019 gồm:

Danh hiệu "Sản phẩm ATTT chất lượng cao" gồm 8 sản phẩm:

- Giải pháp giám sát an ninh mạng Viettel của Công ty An ninh mạng Viettel

- Giải pháp kiểm soát truy cập Web Viettel của Công ty An ninh mạng Viettel

- Giải pháp quản lý truy cập thiết bị Viettel của Công ty An ninh mạng Viettel

- Giải pháp giám sát lớp mạng Viettel của Công ty An ninh mạng Viettel

- Giải pháp tường lửa ứng dụng Web Viettel của Công ty An ninh mạng Viettel

- Bkav IPS Next Generation Firewall của Công ty CP BKAV

- Giải pháp Phòng chống mã độc và quản trị tập trung cho Doanh nghiệp CMC của Công ty TNHH An ninh An toàn Thông tin CMC

- Giải pháp xác thực bảo mật bằng mật khẩu một lần KeyPass của Công ty CP Tập đoàn MK

Danh hiệu "Sản phẩm ATTT mới xuất sắc" được trao cho 7 sản phẩm:

- VNPT DNS Protection của Công ty CNTT VNPT

- Giải pháp giám sát bất thường trên máy trạm Viettel của Công ty An ninh mạng Viettel

- Giải pháp Cập nhật tri thức an ninh mạng Viettel của Công ty An ninh mạng Viettel

- BOT tự động phát hiện và ngăn chặn hành vi vi phạm hệ thống mạng của Công ty TNHH Hệ thống thông tin FPT

- CMC CryptoSHIELD của Công ty TNHH An ninh An toàn Thông tin CMC

- VSEC Anomaly Detection and Response - VADAR của Công ty CP An ninh mạng Việt Nam

- Datadiode - Thiết bị sao chép dữ liệu an toàn một chiều tốc độ cao của Phòng Thí nghiệm trọng điểm về ATTT - Bộ Tư lệnh 86

Danh hiệu "Dịch vụ ATTT tiêu biểu" được trao cho 10 dịch vụ:

- Dịch vụ bảo vệ Website trên nền Cloud Viettel của Công ty An ninh mạng Viettel

- Dịch vụ Kiểm tra đánh giá An toàn thông tin mạng Viettel của Công ty An ninh mạng Viettel

- Dịch vụ Kiểm tra đánh giá An toàn thông tin mạng Viettel của Công ty An ninh mạng Viettel

- Dịch vụ tư vấn Phân loại dữ liệu Mi2 của Công ty CP tin học Mi Mi

- Dịch vụ tư vấn Phân loại dữ liệu Mi2 của Công ty CP tin học Mi Mi

- Dịch vụ giám sát ATTT FPT EagleEye mSOC của Công ty TNHH Hệ thống thông tin FPT

- Dịch vụ kiểm thử an toàn thông tin – FPT EagleEye PT của Công ty TNHH Hệ thống thông tin FPT

- Dịch vụ kiểm tra, đánh giá ATTT mạng Misoft của Công ty CP Phát triển phần mềm và Hỗ trợ công nghệ

- Trung tâm điều hành An ninh mạng CMC của Công ty TNHH An ninh ATTT CMC

- Dịch vụ giám sát an toàn thông tin HPT của của Công ty Cổ phần Dịch vụ Công nghệ Tin học HPT

- Dịch vụ đánh giá ATTT - VNCS Pentest của Công ty Không gian an ninh mạng Việt Nam (VNCS)

Lan Phương