Viện Chiến lược TTTT: một năm nhiều dấu ấn

03:32 PM 04/01/2018 In bài viết

Ngày 04/01/2018, tại Hà Nội, Viện Chiến lược Thông tin và Truyền thông (TTTT), thuộc Bộ TTTT đã tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch công tác năm 2018 của Viện. Thứ trưởng Bộ TTTT Nguyễn Minh Hồng đã đến dự và chỉ đạo các công tác trọng tâm của Viện trong năm 2018.

Thứ trưởng Bộ TTTT Nguyễn Minh Hồng phát biểu tại Hội nghị

Đánh giá các công tác của Viện trong năm 2017, Thứ trưởng Nguyễn Minh Hồng đã nhấn mạnh Viện đã triển khai, hoàn thành một khối lượng công việc rất lớn được Bộ giao theo kế hoạch và các công việc đột xuất, đặc biệt là thực hiện 6 nhiệm vụ được Bộ TTTT giao trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, chiếm 1/4 các đề án mà Bộ trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, tiến độ, chất lượng công việc đòi hỏi ngày càng cao, nhưng Viện vẫn làm tốt các hoạt động hoạt động nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế, tư vấn, chuyển giao công nghệ, đào tạo… đóng góp vào việc hoàn thành các nhiệm vụ của Bộ TTTT.

Về công tác của Viện trong năm 2018, Thứ trưởng Nguyễn Minh Hồng đã nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm của Viện. Theo đó, Viện cần tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan để hoàn thành các đề án trình Chính phủ, đặc biệt là hoàn thiện Quy hoạch và Quản lý Báo chí toàn quốc đến năm 2025. Hiện nay nhiệm vụ Quy hoạch báo chí đã đưa vào trong Nghị quyết 01 của Chính phủ… Viện hết sức tập trung nghiên cứu, hoàn thiện Quy hoạch, báo cáo lãnh đạo Bộ trình Thủ tướng Chính phủ nhằm đáp ứng yêu cầu ban hành sớm để các cơ quan thực hiện theo Quy hoạch.

Thứ trưởng cũng đề nghị Viện quan tâm đến việc xây dựng các mức kinh tế kỹ thuật, tập trung cho các định mức sự nghiệp công thuộc thẩm quyền của Bộ, góp phần hoàn thiện hệ thống định mức của Ngành; nghiên cứu cơ sở dữ liệu của ngành về công tác thống kê đảm bảo các số liệu thống kê thống nhất; Quy hoạch phát triển Viễn thông - CNTT của các vùng; Luật quy hoạch để nắm rõ các quy định của Luật để đề xuất cho Bộ triển khai Luật Quy hoạch, đáp ứng được các yêu cầu quản lý của Bộ.

Thứ trưởng cũng lưu ý Viện cần nghiên cứu, đề xuất chiến lược, chính sách quản lý; nên xem xét tính dẫn dắt để các đơn vị làm quản lý, triển khai thực hiện dù đây là nội dung rất khó cần nhiều yếu tố, trong đó có cần có cả nguồn lực. Theo Thứ trưởng, công nghệ đã thay đổi nhiều nhưng quản lý ngành tồn tại nhiều nội dung còn chậm. Viện cần có nghiên cứu định hướng để có đóng góp vào thay đổi trong quản lý ngành.

Toàn cảnh Hội nghị

Tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng, ông Nguyễn Minh Sơn, Viện trưởng Viện Chiến lược TTTT cho biết ngay trong những ngày đầu năm 2018, Viện đang tập trung cho việc hoàn thiện Quy hoạch Phát triển và Quản lý báo chí Toàn quốc đến năm 2025. Về nghiên cứu đề xuất các chiến lược, chính sách quản lý, Viện sẽ kết hợp chặt chẽ với các đơn vị chức năng thuộc Bộ để xây dựng các nội dung mang tính dẫn dắt, sát thực tế.

Tại Hội nghị, các đơn vị như Vụ Tổ chức Cán bộ, Vụ Khoa học Công nghệ, Vụ Hợp tác quốc tế… đã đánh giá cao các hoạt động của Viện trong năm 2017. Viện đã thực hiện nhiều nhiệm vụ chuyên sâu, mang tính dài hạn giúp các đơn vị hoàn thành tốt các nhiệm vụ.

Những dấu ấn trong hoạt động của Viện năm 2017

Năm 2017, Viện Chiến lược TTTT đã triển khai thực hiện tốt tất cả các chương trình, nhiệm vụ công tác của Viện theo kế hoạch đề ra. Viện đã được Bộ TTTT giao các nhiệm vụ trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt các đề án, đáng chú ý như Quy hoạch Phát triển và Quản lý Báo chí toàn quốc đến năm 2025; Quy hoạch phát triển hệ thống thông tin đối ngoại cửa khẩu quốc tế phục vụ nhiệm vụ thông tin đối ngoại đến năm 2020, định hướng đến năm 2030; Chương trình Truyền thông về phát triển bền vững và Nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia đến năm 2020…

Triển khai thực hiện các nhiệm vụ trình Bộ phê duyệt, Viện đã thực hiện các định mức bảo dưỡng công trình viễn thông; Định mức kiểm định thiết bị viễn thông và đài vô tuyến điện; Định mức kinh tế - kỹ thuật truyền dẫn phát sóng kênh truyền hình trên hạ tầng vệ tinh….

Viện cũng đã thực hiện 3 đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ gồm: Nghiên cứu xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp trong lĩnh vực TTTT; Nghiên cứu xây dựng chiến lược phát triển đô thị thông minh bền vững ở Việt Nam; Nghiên cứu xây dựng giải pháp, phương pháp đánh giá và nâng cao chất lượng dịch vụ PTTH trên mạng Internet phục vụ người Việt Nam ở nước ngoài. Viện phối hợp với Viện Chiến lược và Chính sách khoa học công nghệ (KHCN), Bộ KHCN nghiên cứu đề tài “Xu hướng phát triển, triển vọng ứng dụng và các khuyến nghị chính sách phát triển IoT ở Việt Nam cho giai đoạn đến năm 2025”.

Trong năm 2017, hoạt động hợp tác quốc tế cũng được đẩy mạnh. Viện đã được ASEAN giao thực hiện 2 hội thảo quốc tế; Tiếp nhận 2 chuyên gia từ tổ chức KOICA (Hàn Quốc) sang làm việc tại Viện để nghiên cứu xu thế quản lý đón đầu các vấn đề thuộc các lĩnh vực được quan tâm hiện nay như điện toán đám mây và dữ liệu lớn, mạng xã hội và các vấn đề liên quan; Tham gia đề xuất dự án trong chương trình hoạt động của Liên minh Viễn thông châu Á - Thái Bình Dương; Tham gia Ban Tổ chức, Hội đồng xét tuyển đề cử giải thưởng ASEAN ICT Awards 2017.

Viện Chiến lược cũng đã đẩy mạnh hợp tác với các tổ chức, doanh nghiệp và với các địa phương trong cả nước để triển khai cung cấp các dịch vụ tư vấn trong các lĩnh vực BCVT, CNTT, báo chí, xuất bản, cũng như những vấn đề mới như: cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4, đô thị thông minh (ĐTTM), an toàn thông tin (ATTT), hệ sinh thái khởi nghiệp TTTT, IoT.

Xu hướng xây dựng ĐTTM hiện đang được nhiều tỉnh, thành phố quan tâm. Để định hướng cho các địa phương trong công tác xây dựng ĐTTM nằm trong tổng thể quy hoạch đô thị phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương, tránh triển khai theo phong trào, Viện tích cực phối hợp với các đơn vị của Bộ hỗ trợ các địa phương trong việc lập đề án xây dựng ĐTTM cho các địa phương đảm bảo nguyên tắc: Phát huy nội lực tạo điều kiện phát triển công nghiệp CNTT trong nước; Bảo đảm tính kế thừa với các dự án CNTT-TT đã được đầu tư; Bảo đảm nằm trong định hướng phát triển đô thị bền vững quốc gia và triển khai theo lộ trình có trọng tâm, trọng điểm.

Xác định lĩnh vực ATTT hiện nay đang là vấn đề rất “nóng” đối với các hệ thống thông tin, Viện phối hợp với Trung tâm Internet Việt Nam, Viện ATTT thuộc VNISA triển khai tư vấn cho Tập đoàn Điện lực Việt Nam về bảo đảm ATTT cho các hệ thống thông tin trọng yếu bảo đảm an toàn nguồn năng lượng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và tham gia thành công vào cuộc cách mạng 4.0.

Viện cũng đã thực hiện công tác chuyển giao công nghệ mới trong lĩnh vực CNTT-TT như triển khai và khai thác hiệu quả cho tập đoàn taxi Mai Linh theo xu hướng ứng dụng CNTT-TT phục vụ quản lý điều hành hệ thống taxi Mai Linh tại 63 tỉnh và thành phố trực thuộc Trung ương, tiết kiệm cho tập đoàn này hàng chục tỷ đồng.

Lan Phương