Xây dựng phương án thúc đẩy hệ sinh thái nội dung Việt

04:28 PM 07/03/2018 In bài viết

Ngày 7/3/2018, Bộ TTTT đã tổ chức Hội nghị quản lý giao ban nhà nước tháng 2/2018. Bộ trưởng Bộ TTTT Trương Minh Tuấn đã chủ trì Hội nghị.

Bộ trưởng Bộ TTTT chỉ đạo các công tác trọng tâm tháng 3/2018

Tại Hội nghị, Bộ trưởng Trương Minh Tuấn đã đánh giá cao một số đơn vị của Bộ đã tích cực triển khai công việc dù tháng 2 có 1 tuần nghỉ Tết. Bộ trưởng đánh giá cao Trung tâm ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam (VNCERT), Cục An toàn thông tin, Cục Viễn thông… đã chủ động công việc, kịp thời giải quyết khó khăn  trong quá trình triển khai, thực hiện kết luận của Bộ TTTT tại giao ban quản lý nhà nước tháng 1/2018.

Bộ trưởng cũng thông báo cho biết tại phiên họp Chính phủ tháng 2, Thủ tướng Chính phủ ủng hộ chính sách đãi ngộ cho người làm CNTT tại hai đơn vị là VNCERT, Cục ATTT.

Cũng tại Hội nghị, Bộ trưởng Trương Minh Tuấn đã chỉ đạo các công tác trọng tâm trong tháng 3 và trong thời gian tới. Bộ trưởng đặc biệt lưu ý các đơn vị phải đảm bảo tiến độ về việc xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2018. Từ đầu năm Thủ tướng Chính phủ đã nhắc tiến độ xây dựng văn bản quy phạm pháp luật không được xin lui, xin hoãn.

“Các đơn vị cần tập trung bám sát Chương trình hành động của Bộ TTTT thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2018 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2018; Chỉ thị hành động của Bộ thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần 5 Ban chấp hànhTrung ương khóa XI. Văn phòng Bộ TTTT, Vụ Pháp chế đôn đốc đẩy nhanh tiến độ xây dựng các đề án, văn bản quy phạm pháp luật, phối hợp chặt chẽ công tác kiểm soát Thủ tục hành chính”, Bộ trưởng nhấn mạnh.

Về lĩnh vực CNTT, Bộ trưởng Trương Minh Tuấn đã giao Vụ CNTT chuẩn bị công bố Báo cáo 10 năm thi hành Luật CNTT và phương án sửa đổi luật trong tháng 4; chuẩn bị xuất bản Sách Trắng CNTT-TT năm 2018, công bố ICT Index 2018. Bộ trưởng nhấn mạnh Vụ CNTT phối hợp Cục Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử xây dựng phương án thúc đẩy hệ sinh thái nội dung Việt.

Toàn cảnh Hội nghị

Theo báo cáo của Bộ TTTT tháng 2/2018, về lĩnh vực CNTT, Bộ TTTT báo cáo Chính phủ về tổng kết 10 năm thực hiện Luật CNTT số 67/2006/QH11, phương án triển khai sửa đổi Luật CNTT. Kế hoạch xây dựng Báo cáo Việt Nam ICT Index và Sách Trắng 2018 đã được hoàn thiện. Một số văn bản hướng dẫn triển khai Quyết định số 80/2014/QĐ-TTg quy định thí điểm thuê dịch vụ CNTT trong cơ quan nhà nước được tiếp tục rà soát, hoàn thiện. các nhiệm vụ thúc đẩy, hỗ trợ ngành công nghiệp CNTT được thực hiện. Việc tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng CNTT được tổng hợp các báo cáo. Đề án nâng cao hiệu quả sử dụng dịch vụ công trực tuyến tại Việt Nam được xây dựng.

Triển khai thực hiện Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tại phiên họp toàn thể Ủy ban Quốc gia về ứng dụng CNTT cuối năm 2017, Bộ TTTT đã phối hợp với Văn phòng Chính phủ trong công tác triển khai xây dựng Chính phủ điện tử, thúc đẩy việc sử dụng văn bản điện tử và chỉ đạo điều hành trên mạng. Bộ TTTT đã xây dựng Đề án nâng cao hiệu quả sử dụng dịch vụ công trực tuyến tại Việt Nam; Tổng hợp số liệu đánh giá mức độ ứng dụng CNTT của các Bộ, ngành và địa phương năm 2017; Hoàn thiện báo cáo đánh giá mức độ ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước năm 2017.

Bên cạnh đó, Bộ TTTT cũng đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ sơ kết tình hình triển khai đến năm 2017 của Đề án Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực an toàn, an ninh thông tin đến năm 2020; Phối hợp với các đơn vị chức năng thực hiện đảm bảo ATTT trong dịp Tết Nguyên đán; Phê duyệt kế hoạch triển khai Quyết định số 1622/QĐ-TTg về đẩy mạnh hoạt động của mạng lưới ứng cứu sự cố, tăng cường năng lực cho các cán bộ, bộ phận chuyên trách ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng trên toàn quốc đến 2020, định hướng đến 2025; Triển khai Thông tư số 31/2017/TT-BTTTT quy định hoạt động giám sát an toàn hệ thống thông tin. phương án triển khai hệ thống phòng, chống, ngăn chặn thư và tin nhắn rác và thực hiện khai thác, vận hành hệ thống giám sát an toàn mạng quốc gia Tiếp tục nghiên cứu, xây dựng. Hệ thống cơ sở dữ liệu dùng chung về tin nhắn rác được triển khai thử nghiệm.

Trong tháng 2, giá cước và khuyến mại của các doanh nghiệp viễn thông được chỉ đạo triển khai, đảm bảo môi trường cạnh tranh lành mạnh. Dịch vụ chuyển mạng giữ nguyên số thuê bao, chuẩn bị kế hoạch phổ biến đối với Thông tư số 47/2017/TT-BTTTT và Thông tư số 48/2017/TT-BTTTT về hạn mức khuyến mại và giá cước kết nối tạo sự đồng thuận trong xã hội về những chính sách mới nhằm tăng cường quản lý thị trường viễn thông theo định hướng, chủ trương đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Danh mục mã, số viễn thông đấu giá; quy định nhắn tin cảnh báo về tình huống khẩn cấp cho người dân và người nước ngoài tại Việt Nam được xây dựng. Công tác quản lý SIM rác, tin nhắn rác, thuê bao kích hoạt sẵn; công tác quản lý về chất lượng dịch vụ và hạ tầng viễn thông thụ động tại địa phương; hướng dẫn địa phương triển khai điểm cung cấp dịch vụ viễn thông ủy quyền được tăng cường.

Vào dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 (tháng 2/2018), bưu phẩm được vận chuyển kịp thời, thông tin liên lạc thông suốt và an toàn. Các doanh nghiệp viễn thông đảm bảo tốt thông tin liên lạc phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của các cấp, các ngành và người dân, đặc biệt là trong dịp Tết Nguyên đán. Tình hình tin nhắn rác dịp Tết giảm rõ rệt so với các dịp khác trong năm do các doanh nghiệp đã tích cực thực hiện ngăn chặn theo chỉ đạo của Bộ TTTT. Số vụ phản ánh của người dùng khiếu nại về tin nhắn rác ghi nhận được đã giảm nhiều lần so với dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017 và không có trường hợp chặn nhầm dịch vụ của người sử dụng dẫn đến khiếu nại.

Trong tháng 2, mạng Internet được đảm bảo an toàn, thông suốt. Kế hoạch thúc đẩy phát triển IPv6 năm 2018 được ban hành. hệ thống quản lý và cung cấp dữ liệu thống kê về tài nguyên Internet cho cộng đồng. Hoàn thiện hệ thống giám sát nội dung các website có tên miền nhạy cảm được hoàn thiện nâng cấp và triển khai.

Đặc biệt, Bộ TTTT đã chỉ đạo công tác thông tin, tuyên truyền phản ánh toàn diện về không khí vui Xuân, đón Tết của nhân dân, về các lĩnh vực văn hóa, kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng của đất nước. Các cơ quan báo chí thông tin, định hướng dư luận xã hội bảo đảm khách quan, chính xác. Các thông tin người tốt, việc tốt; đấu tranh phản bác các thông tin sai trái; ngăn chặn, đẩy lùi thông tin xấu, độc hại được tăng cường cung cấp.

Lan Phương