TIN NỔI BẬT

06:26 06/07/2019
"Phát triển công nghệ và công nghiệp ICT góp phần đưa Việt Nam thành nước công nghiệp phát triển. Việt Nam không đi sau nữa mà sẽ đi đầu trong một số lĩnh vực” - Bộ trưởng Bộ TTTT Nguyễn Mạnh Hùng.

09:49 22/06/2019
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc mong muốn xây dựng đội ngũ những người làm báo vững vàng về bản lĩnh chính trị, tinh thông nghề nghiệp, bắt kịp công nghệ báo chí hiện đại, có đạo đức nghề nghiệp trong sáng và phải coi đây là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu.

09:26 20/06/2019
Thủ tướng đánh giá, báo chí đã đồng hành cùng đất nước, bám sát định hướng của Đảng trong tuyên truyền, đã tích cực đưa tin, phản ánh phong phú mọi mặt của đời sống kinh tế, văn hóa, xã hội của đất nước. Các nhà báo là những người đi đầu trên mặt trận phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí. Báo chí đã góp phần tích cực vào thắng lợi của năm 2018 và 6 tháng năm 2019 của đất nước.

16:13 12/06/2019
Đây là con số được báo cáo tại Hội nghị sơ kết hoạt động của Cổng thông tin điện tử nhân đạo quốc gia (Cổng 1400) giai đoạn 2015 – 2019 được Bộ TTTT tổ chức ngày 12/6/2019 tại Hà Nội.

16:25 11/06/2019
VCNET trước hết sẽ là hệ thống thông tin điện tử tuyên giáo, giúp quản lý điều hành tác nghiệp toàn bộ công tác của ngành Tuyên giáo toàn quốc.

15:57 07/06/2019
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã yêu cầu các đơn vị làm công tác thông tin đối ngoại (TTĐN) chú trọng đổi mới, tăng cường ứng dụng công nghệ cao trong công tác TTĐN.

10:10 02/06/2019
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ vui mừng về chặng đường 30 năm ra đời và phát triển của Viettel với những đột phá mạnh mẽ để trở thành một tập đoàn viễn thông và công nghệ thông tin (CNTT) lớn nhất Việt Nam, có tên tuổi trên trường quốc tế.

15:11 01/06/2019
Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành tiếp tục quyết liệt cắt giảm các thủ tục không cần thiết, công khai rõ ràng để người dân và doanh nghiệp biết.
[Trang sau]