Đẩy mạnh xây dựng Chính phủ hành động, điện tử

09:50 AM 03/07/2018 In bài viết

Tại Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương, ngày 2/7, Chính phủ đã có báo cáo kiểm điểm công tác chỉ  đạo, điều hành 6 tháng đầu năm 2018; phương hướng chỉ đạo, điều hành 6 tháng cuối năm.

Trình bày báo cáo tại Hội nghị, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng nêu rõ, tiếp tục kế thừa kết quả đạt được năm 2017 và phát huy kinh nghiệm trong chỉ đạo, điều hành từ đầu nhiệm kỳ, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo sát sao, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong quản lý, chỉ đạo, điều hành, đặc biệt là sâu sát công việc, thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, khắc phục tình trạng trì trệ trong thực hiện nhiệm vụ; đổi mới, sáng tạo, quyết liệt hành động, tập trung giải quyết những vấn đề trọng tâm, kịp thời xử lý những vấn đề đột xuất, phát sinh; thúc đẩy phát triển mạnh mẽ các lĩnh vực còn dư địa; tích cực tháo gỡ các vướng mắc, bất cập của cơ chế, chính sách, pháp luật liên quan đến thực hiện quyền của người dân, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, tạo chuyển biến tích cực trên hầu hết các ngành, lĩnh vực, đã củng cố vững chắc niềm tin của nhân dân, doanh nghiệp và các nhà đầu tư trong nước và nước ngoài, được các tổ chức quốc tế đánh giá cao; một số lĩnh vực đã ghi dấu ấn tích cực.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng trình bày báo cáo tại Hội nghị. (Ảnh: Quang Hiếu/VGP).

Cụ thể, đã dự báo sớm, xây dựng kịch bản tăng trưởng của từng ngành, từng lĩnh vực; phát huy mạnh mẽ vai trò của các vùng kinh tế trọng điểm, các trung tâm kinh tế, các thành phố lớn, thúc đẩy các lĩnh vực còn dư địa. Lựa chọn các vấn đề trọng tâm để tập trung chỉ đạo, nhất là về công nghiệp hỗ trợ, nông nghiệp nông thôn, xuất khẩu. Xây dựng kịch bản điều hành giá một số mặt hàng và dịch vụ có ảnh hưởng lớn đến chỉ số giá tiêu dùng. Tổ chức kiểm tra việc thực hiện kế hoạch đầu tư công, đôn đốc giải ngân và các nhiệm vụ tác động tăng trưởng, góp phần tích cực thúc đẩy tăng trưởng 6 tháng tăng cao nhất từ 2011 đến nay (7,08%).

Rà soát những vướng mắc, bất cập, điểm nghẽn trong phát triển. Tổ chức các hội nghị chuyên đề, đưa ra các quyết sách phù hợp, thúc đẩy phát triển lĩnh vực có tiềm năng, lợi thế như: Xuất khẩu, logistics, giảm chi phí, kết nối hạ tầng giao thông; tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về cơ chế, chính sách liên quan đầu tư, xây dựng, phòng chống thiên tai…

Thực hiện đồng bộ các giải pháp cơ cấu lại ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới; ban hành chính sách hỗ trợ, phát triển ngành nghề nông thôn và khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn. Sáu tháng, tốc độ tăng trưởng nông nghiệp tăng cao nhất từ 2012 đến nay (3,93%).

Xác định nhiệm vụ mới về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, trong đó ban hành 2 nghị định cắt giảm, đơn giản hóa hơn 700 điều kiện kinh doanh và kiểm tra chuyên ngành thuộc ngành Công Thương, Y tế. Riêng lĩnh vực an toàn thực phẩm đã cắt giảm trên 95% thủ tục kiểm tra chuyên ngành đối với thực phẩm nhập khẩu, 90% sản phẩm doanh nghiệp được phép tự công bố, tiết kiệm 7,7 triệu ngày công, tương đương trên 3.100 tỷ đồng. Lĩnh vực khoa học, công nghệ đã chuyển 91% nhóm sản phẩm hàng hóa sang áp dụng cơ chế hậu kiểm.

Bên cạnh đó, qua website Chính phủ với người dân, Chính phủ với doanh nghiệp, đã tiếp nhận 389 kiến nghị của doanh nghiệp, đã chuyển 256 đến các cơ quan có thẩm quyền, có 180 kiến nghị được trả lời doanh nghiệp; tiếp nhận và chuyển 113 kiến nghị của người dân đến Bộ, cơ quan, đã xử lý có kết quả 96 kiến nghị. Hầu hết, người dân và doanh nghiệp hài lòng với kết quả giải quyết của các Bộ, cơ quan.

Trong giải quyết thủ tục hành chính, Bộ trưởng Mai Tiến Dũng cho biết: Chính phủ đã lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ, gắn kết giữa cải cách thủ tục hành chính với xây dựng Chính phủ điện tử. Mô hình một cửa, một cửa liên thông được triển khai mạnh mẽ, đã có 30 Trung tâm hành chính công được thành lập hiện đại với 2 mô hình (trực thuộc UBND tỉnh hoặc Văn phòng UBND tỉnh).

Bên cạnh đó, đã tinh giản biên chế các cơ quan hành chính gần 4.300 người, đơn vị sự nghiệp công lập trên 24.700 người, công chức cấp xã 5.770 người. Sắp xếp giảm 15 Vụ thuộc Bộ, 189 phòng thuộc Vụ, Cục. Riêng Bộ Công an đang sắp xếp theo hướng: không còn 6 Tổng cục, giảm từ 125 đơn vị cấp Cục còn 60, giảm 20 Sở cảnh sát phòng cháy chữa cháy.

“Chính phủ tổ chức hội nghị về công tác giải quyết các vụ việc đông người, phức tạp, kéo dài; chỉ đạo lập kế hoạch giải quyết từng vụ việc; chấn chỉnh việc thực hiện trách nhiệm tiếp công dân, đối thoại giải quyết vụ việc. Đồng thời rà soát để sửa đổi, bổ sung các quy định không phù hợp, nhất là các quy định về thu hồi đất, bồi thường thiệt hại… để bảo đảm lợi ích chính đáng của người dân”- Bộ trưởng Mai Tiến Dũng thông tin.

Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về kiểm tra thực hiện nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao tiếp tục thể hiện rõ quyết tâm của một Chính phủ hành động. Thông qua hoạt động của Tổ công tác, nhiều khó khăn, vướng mắc đã được tháo gỡ, việc thực hiện nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao có sự chuyển biến tích cực rõ rệt.

Kết quả công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ được thể hiện rõ nét thông qua tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2018, nổi bật là: Tốc độ tăng trưởng kinh tế 6 tháng đầu năm đạt 7,08%, là mức tăng 6 tháng cao nhất kể từ năm 2011 trở về đây. Kinh tế vĩ mô ổn định; lạm phát được kiểm soát; môi trường đầu tư kinh doanh được cải thiện; công tác xây dựng, hoàn thiện chính sách, pháp luật đã từng bước tháo gỡ vướng mắc, bất cập, tạo môi trường thuận lợi, minh bạch, bình đẳng cho phát triển; khuyến khích đổi mới sáng tạo đã tạo hiệu ứng mạnh mẽ trong cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân và xã hội; đời sống của nhân dân được cải thiện; các chính sách an sinh xã hội được thực hiện tốt; quốc phòng, an ninh được giữ vững; hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế được nâng cao.

Những kết quả này đã củng cố thêm niềm tin của nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp, các nhà đầu tư trong và ngoài nước, được các tổ chức quốc tế đánh giá cao, tạo không khí phấn khởi, thi đua trong toàn xã hội để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018.

Tuy nhiên, Bộ trưởng Mai Tiến Dũng cho biết, chất lượng xây dựng thể chế chưa đáp ứng yêu cầu, việc chuẩn bị một số dự án luật còn chậm, phải xin lùi tiến độ; có dự án luật hồ sơ chưa đúng quy định. Thủ tục hành chính còn rườm rà, chồng chéo, gây khó khăn trong quản lý, điều hành và hoạt động của doanh nghiệp.

“Vẫn còn tình trạng né tránh, ngại đề xuất những vấn đề mới có tính đột phá, chưa mạnh mẽ trong việc đề xuất phân cấp gắn với kiểm tra giám sát và trách nhiệm người đứng đầu”- Bộ trưởng nói.

Những hạn chế nêu trên một phần do nguyên nhân khách quan nhưng nguyên nhân chủ quan là chủ yếu. Trong đó, phải kể đến kỷ luật của một bộ phận cán bộ, công chức chưa cao, chưa làm hết trách nhiệm; có lúc, có nơi còn nhũng nhiễu, tiêu cực. Một số địa phương chưa sâu sát thực tiễn, chưa chủ động nắm tình hình, còn bị động, bất ngờ trong xử lý tình huống, để xảy ra sự việc gây mất trật tự an toàn xã hội, ảnh hưởng môi trường đầu tư và hình ảnh Việt Nam…/.

Thu Hằng (dangcongsan.vn)