Chính quyền điện tử Lào Cai - “ở đâu có người dân - ở đó có Chính quyền”

10:16 PM 06/11/2017 In bài viết

Phát triển hạ tầng gắn liền với ứng dụng

Trong xu thế cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 có tác động ngày càng lớn trong mọi lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội; Lào Cai xác định tập trung ứng dụng công nghệ thông tin – truyền thông (CNTT-TT) vào hiện đại hoá nền hành chính, xây dựng chính quyền điện tử là một trong 3 khâu đột phá quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ đó là xây dựng Chính phủ liêm chính, kiến tạo và hành động.

Tại Hội thảo hợp tác phát triển CNTT-TT Việt Nam lần thứ 21 được tổ chức mới đây tại Lào Cai, ông Đặng Xuân Thanh – Phó Chủ tịch UBND tỉnh – cho biết: Là một tỉnh miền núi, biên giới, kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn, song Lào Cai đặc biệt chú trọng ban hành và tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiều đề án, cơ chế, chính sách tạo môi trường phát lý thuận lợi cho phát triển CNTT trên địa bàn tỉnh. Nhiều năm liền, Lào Cai luôn là một trong những địa phương đi đầu về thúc đẩy ứng dụng CNTT. Qua các nhiệm kỳ, Tỉnh ủy Lào Cai đều dành riêng một Đề án cho Phát triển CNTT-TT. Xây dựng kết cấu hạ tầng CNTT luôn là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được đưa vào Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh”.

Ông Đặng Xuân Thanh – Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Xác định nguồn nhân lực CNTT và công tác đảm bảo an toàn thông tin là yếu tố quan trọng để phát triển Chính quyền điện tử hiệu quả, Lào Cai cũng là một trong những tỉnh sớm ban hành các chính sách thu hút, đãi ngộ công chức, viên chức chuyên trách về CNTT. Năm 2016 Hội đồng nhân dân tỉnh tiếp tục ban hành chính sách đãi ngộ cho công chức, viên chức làm nhiệm vụ đảm bảo an toàn thông tin mạng giai đoạn 2016-2020. Các chính sách này mang lại hiệu quả thiết thực đối với một tỉnh miền núi, vùng sâu, vùng xa như Lào Cai, nơi mà việc thu hút các cán bộ có năng lực về làm việc còn rất khó khăn.

Đặc biệt, Lào Cai đã sớm thành lập Tổ ứng cứu sự cố máy tính của tỉnh, phục vụ công tác điều phối, ứng cứu an toàn thông tin mạng trong các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh và tham gia công tác ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng quốc gia.

Song song với việc tiếp tục đầu tư, phát triển hạ tầng CNTT, hạ tầng mạng, đặc biệt trong năm 2017 với sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo tỉnh, Lào Cai là một trong những tỉnh đầu tiên trong cả nước triển khai có hiệu quả việc thuê dịch vụ CNTT và triển khai sâu rộng, đồng bộ 3 phần mềm chính quyền điện tử dùng chung, liên thông trên cả 3 cấp tỉnh, huyện xã, và kết nối với Chính phủ, đó là hệ thống Cổng Thông tin điện tử của tỉnh, phần mềm quản lý văn bản điều hành có tích hợp chữ ký số và hệ thống dịch vụ công trực tuyến tích hợp một cửa điện tử; triển khai hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến xuyên suốt 3 cấp tỉnh, huyện, xã. Bước đầu triển khai số hóa dữ liệu, tạo nền tảng cho việc xây dựng các cơ sở dữ liệu (CSDL) dùng chung trọng điểm của tỉnh như CSDL dân cư, đất đai, doanh nghiệp, an sinh xã hội,… Khẩn trương chuẩn bị các điều kiện để phát triển một số ngành, lĩnh vực theo hướng thông minh như du lịch thông minh, y tế, giáo dục, quản lý môi trường và giao thông thông minh; triển khai hệ thống tương tác với nhân dân qua mạng xã hội.

Triển khai dịch vụ công trực tuyến trên cổng thông tin điện tử của Tỉnh

Để nâng cao năng lực cạnh tranh, tạo thuận lợi cho các nhà đầu tư nắm bắt, tiếp cận các thông tin về phát triển kinh tế, xã hội, các cơ chế, chính sách của tỉnh, Lào Cai đăng tải cung cấp thông tin một cách công khai, minh bạch trên Hệ thống Cổng thông tin điện tử của tỉnh, tăng cường cung cấp các dịch vụ hành chính công.

Ban chỉ đạo CNTT của tỉnh gồm các thành viên là thủ trưởng các cơ quan, đơn vị chỉ đạo sát sao công tác phát triển, ứng dụng CNTT; hằng năm tổ chức đánh giá, xếp hạng mức độ ứng dụng CNTT trong các CQNN của tỉnh, đưa chỉ số đánh giá mức độ ứng dụng CNTT vào bộ chỉ số chấm điểm, xếp hạng cải cách hành chính và là chỉ tiêu thành phần trong bộ chỉ tiêu đánh giá, xếp loại hoàn thành nhiệm vụ hàng năm của các cơ quan, qua đó thúc đẩy được sự vào cuộc, chủ động ứng dụng CNTT sâu rộng trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh. Sau khi thực hiện đánh giá có đơn vị đã bứt phá từ vị trí gần cuối bảng của năm trước vươn lên vị trí dẫn đầu năm sau.

Để tạo thêm nguồn lực cho các Đề án, dự án CNTT, tỉnh đã ký kết và triển khai các thỏa thuận hợp tác với các đối tác lớn về CNTT như Tập đoàn VNPT, Tập đoàn Viettel, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam, FPT. Ngay sau khi ký kết, tỉnh đã chỉ đạo các cấp, các ngành bắt tay vào triển khai hiệu quả các nội dung đã thỏa thuận.

Với sự chỉ đạo có trọng tâm, trọng điểm, kết quả phát triển CNTT của tỉnh đã có sự bứt phá mạnh mẽ: Chỉ số xếp hạng ICT Index của tỉnh Lào Cai năm 2017 xếp thứ 7/63 tỉnh, thành phố, trong đó chỉ số xếp hạng về ứng dụng CNTT xếp thứ 6/63 tỉnh, thành phố (tăng 4 bậc so với năm 2016); xếp thứ 4 về dịch vụ công trực tuyến (tăng 16 bậc so với năm 2016).

“Ở đâu có người dân, ở đó có Chính quyền”

Trong giai đoạn mới, để bắt nhịp với xu thế phát triển cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, cấp ủy, chính quyền tỉnh Lào Cai đang tiếp tục có sự đổi mới, bứt phá trong phát triển CNTT với phương châm chỉ đạo:“ở đâu có người dân, ở đó có Chính quyền”, :

Về tổng thể, tiếp tục hoàn thiện Chính quyền điện tử - gắn kết với triển khai đô thị thông minh, ưu tiên phát triển 5 ngành, lĩnh vực trọng điểm của tỉnh giai đoạn 2017-2025, gồm: du lịch, y tế, giáo dục, tài nguyên-môi trường, giao thông, hình thành Trung tâm điều hành của tỉnh tuân thủ kiến trúc chung, tăng khả kết nối, liên thông, tích hợp, chia sẻ dữ liệu dùng chung phục vụ tốt công tác dự báo, hoạch định chiến lược; đảm bảo tính tương tác, kết nối giữa chính quyền với người dân trên nhiều phương thức; cung cấp dịch vụ công và tạo điều kiện cho người dân và doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận, khai thác thông tin chính thống mọi lúc, mọi nơi; luôn hướng tới sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp.

Giai đoạn 2017-2020 tỉnh Lào Cai có Đề án số 20-ĐA/TU về phát triển CNTT của tỉnh. Theo Đề án sẽ thực hiện số hóa, xây dựng các cơ sở dữ liệu trọng điểm dùng chung về dân cư, đất đai, chính sách xã hội..., xử lý dữ liệu lớn, hỗ trợ việc phân tích, đưa ra quyết định và tạo lợi thế cạnh tranh; Triển khai các giải pháp đảm bảo an toàn, an ninh thông tin, phát triển nguồn nhân lực CNTT song cùng với công tác phát triển hạ tầng, ứng dụng CNTT, chính quyền điện tử và đô thị thông minh.

Tỉnh đang đẩy mạnh thực hiện giải pháp về thuê dịch vụ CNTT, dịch vụ về hạ tầng kỹ thuật, phần mềm ứng dụng,... trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, Lào Cai đang triển khai có hiệu quả các thỏa thuận hợp tác về CNTT mà UBND tỉnh Lào Cai đã ký kết với Tập đoàn VNPT, Viettel, Bưu điện VN,...

Với những định hướng đó, việc phát triển CNTT-TT ở các cấp, các ngành của tỉnh Lào Cai trong thời gian tới sẽ là phương tiện, là điều kiện để xây dựng nền hành chính của tỉnh liêm chính, minh bạch, hiệu quả và luôn hướng tới sự hài lòng của người dân, góp phần cho phát triển kinh tế xã hội, đưa Lào Cai vươn lên trở thành tỉnh phát triển của khu vực Tây Bắc.

Minh Thiện