Hai doanh nghiệp bị xử phạt vì vi phạm liên quan đến tên miền quốc tế

11:05 AM 05/02/2018 In bài viết

Từ ngày 18 đến 29/12/2017, Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) và Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội đã phối hợp tổ chức thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật trong hoạt động quản lý, cung cấp dịch vụ đăng ký, duy trì và sử dụng tên miền quốc tế  (TMQT) đối với 7 Doanh nghiệp trên địa bàn Hà Nội.     

Theo quy định tại Luật Công nghệ Thông tin, nội dung Điều 23 quy định tổ chức, cá nhân khi thiết lập trang thông tin điện tử không sử dụng tên miền Quốc gia Việt Nam ".vn" phải thông báo trên môi trường mạng với Bộ Bưu chính, Viễn thông (nay là Bộ Thông tin và Truyền thông - TT & TT) những thông tin như tên tổ chức; Số, ngày cấp, nơi cấp chứng minh thư nhân dân hoặc hộ chiếu của cá nhân; Địa chỉ trụ sở chính của tổ chức hoặc nơi thường trú của cá nhân; Số điện thoại, số fax, địa chỉ thư điện tử; Các tên miền đã đăng ký.  

Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ quy định tại Điều 15 về Nhà đăng ký TMQT tại Việt Nam. Trong đó có nội dung quy định về trách nhiệm Quản lý thông tin về tổ chức, cá nhân ở Việt Nam đăng ký TMQT tại đơn vị mình; Hướng dẫn tổ chức, cá nhân đăng ký TMQT thông báo việc sử dụng TMQT theo quy định của Bộ TT & TT; Báo cáo Bộ TT & TT về cung cấp dịch vụ đăng ký, duy trì TMQT tại Việt Nam.  Đối với thủ tục đăng ký TMQT, nội dung này được quy định rõ tại Thông tư số 24/2015/TT-BTTTT ngày 18/8/2015 của Bộ TT & TT Quy định về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet.

Hiện cả nước có 43 doanh nghiệp được công nhận là Nhà đăng ký TMQT đã báo cáo cung cấp dịch vụ đăng ký, duy trì TMQT (danh sách tại thongbaotenmien.vn), tập trung chủ yếu ở Hà Nội (14 doanh nghiệp) và TP.HCM. Ngoài ra, còn có nhiều tổ chức cung cấp dịch vụ TMQT mà không đăng ký hoạt động, không đủ điều kiện hoạt động theo quy định tại Điều 15 Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng. Kết quả thanh kiểm tra của Thanh tra Sở TT & TT Hà Nội cho thấy, 7 doanh nghiệp cung cấp dịch vụ đăng ký duy trì TMQT đều không nắm được quy định về cung cấp dịch vụ TMQT theo Thông tư số 24/2015/TT-BTTTT. Cụ thế, các hành vi vi phạm trong hoạt động quản lý, cung cấp dịch vụ đăng ký, duy trì và sử dụng TMQT như sau: 

- Cung cấp dịch vụ TMQT mà không đăng ký hoạt động, không đáp ứng một trong các điều kiện để trở thành nhà đăng ký TMQT tại Việt Nam theo quy định của Bộ TT & TT; 
- Cung cấp dịch vụ đăng ký, duy trì tên miền cho tổ chức, cá nhân nhưng không bảo đảm lưu giữ thông tin đầy đủ, thiếu thông tin hoặc thông tin không chính xác theo quy định;
- Nhà đăng ký TMQT tại Việt Nam không báo cáo việc cập nhật danh sách TMQT mà mình đang quản lý với Bộ TT& TT qua môi trường mạng theo đúng quy định về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet;

Trong quá trình thanh tra, Thanh tra Sở TT & TT Hà Nội và VNNIC còn phối hợp thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, nhắc nhở các doanh nghiệp về việc chấp hành, thực hiện đúng các quy định quản lý và sử dụng tài nguyên Internet tại Việt Nam.

Đặc biệt, Thanh tra Sở TT& TT Hà Nội đã ban hành hai Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Công nghệ Tương lai Việt Nam, Công ty Cổ phần Vinno Việt Nam với số tiền là 20 triệu đồng do đã có các hành vi vi phạm trong hoạt động quản lý, cung cấp dịch vụ đăng ký, duy trì và sử dụng TMQT.

Trong năm 2018, Bộ TT&TT sẽ đẩy mạnh việc thực hiện quản lý đăng ký, sử dụng TMQT. Theo đó, các chủ thể đăng ký sử dụng TMQT phải tuân thủ các quy định pháp luật tương tự, không có gì khác biệt với các chủ thể đăng ký, sử dụng tên miền “.vn”.

Bộ TT & TT cũng đang xây dựng dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 174/2013/NĐ-CP ngày 13/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện. Trong thời gian tới khi Dự thảo Nghị định thay thế Nghị định 174/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện được ban hành, Bộ TT & TT sẽ tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra hoạt động đăng ký, sử dụng và cung cấp dịch vụ về tên miền quốc tế và phối hợp với các cơ quan liên quan, các doanh nghiệp ISP để xử lý các vi phạm liên quan.

Theo đó, một số hành vi vi phạm như tên miền sử dụng trang thông tin điện tử có các hành vi cung cấp thông tin sai sự thật, vu khống, xuyên tạc, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức… đặc biệt là một số chủ thể sử dụng TMQT đăng ký tại Nhà đăng ký, đại lý tên miền quốc tế có hành vi vi phạm như sử dụng thông tin đăng ký sử dụng tên miền không chính xác, không trung thực hoặc mạo danh tổ chức, cá nhân khác để thực hiện việc đăng ký tên miền sẽ bị áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả là thu hồi tên miền. Một số hành vi vi phạm về đăng ký, sử dụng và cung cấp TMQT trong thời gian qua đã gây nhiều khó khăn cho công tác quản lý vì không có chế tài xử phạt hoặc mức phạt thấp, tới đây sẽ được tăng mức phạt tiền hoặc bổ sung biện pháp khắc phục hậu quả hoặc hình thức xử phạt bổ sung trong Dự thảo Nghị định thay thế Nghị định 174/2013/NĐ-CP. Trong thời gian tới, Sở TT & TT Hà Nội sẽ tiếp tục tham mưu cho UBND TP Hà Nội cùng ký kết thỏa thuận hợp tác phối hợp với VNNIC và Bộ TT & TT để tăng cường công tác quản lý nhà nước về tài nguyên Internet. Trên cơ sở đó, các bên sẽ tăng cường công tác thanh, kiểm tra, cũng như tuyên truyền về hoạt động đăng ký, cung cấp dịch vụ và sử dụng tên miền quốc tế với quy mô lớn và toàn diện hơn cũng như tăng cường các hoạt động thúc đẩy phát triển tài nguyên Internet.

Hải Vân