Lễ báo công dâng Bác nhân Ngày truyền thống ngành Thông tin và Truyền thông

03:39 PM 26/08/2017 In bài viết

Nhân kỷ niệm Quốc khánh 2/9, 72 năm Ngày truyền thống ngành Thông tin và Truyền thông (28/8/1945 - 28/8/2017), sáng ngày 26/8/2017, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, tr­ước Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Bộ Thông tin và Truyền thông đã tổ chức Lễ báo công dâng Bác. Đoàn Bộ Thông tin và Truyền thông gồm có các đồng chí Lãnh đạo Bộ, Lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ, Đảng ủy cơ quan, Công đoàn, Đoàn Thanh niên và đại diện Lãnh đạo các doanh nghiệp trong Ngành tham dự.

Đoàn đại biểu do các Thứ trưởng Bộ TTTT Nguyễn Minh Hồng và Phạm Hồng Hải dẫn đầu

Thay mặt lãnh đạo Bộ TT&TT cùng gần 8 vạn cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong ngành, Thứ trưởng Nguyễn Minh Hồng đọc diễn văn báo công lên Chủ tịch Hồ Chí Minh, nêu những thành tích, kết quả nổi bật mà Ngành đã đạt được trên lĩnh vực Thông tin và Truyền thông

Thứ trưởng Nguyễn Minh Hồng đọc diễn văn báo công lên Chủ tịch Hồ Chí Minh

Trong thời gian qua, công tác quản lý nhà nước của Bộ TT&TT luôn được triển khai tốt trên tất cả các lĩnh vực: Báo chí, Xuất bản, Bưu chính, Viễn thông, Công nghệ thông tin. Bộ tích cực triển khai có hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, thực hiện nghiêm sự chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng theo với tinh thần xây dựng Chính phủ kiến tạo, liêm chính, hành động, phục vụ nhân dân.

Ngành TT&TT tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò tiên phong trong quá trình đổi mới, là ngành đa lĩnh vực, tác động đến mọi mặt của đời sống xã hội, có tỷ trọng đóng góp lớn cho GDP của đất nước, góp phần đưa Việt Nam cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng.

Thứ trưởng Nguyễn Minh Hồng hứa trước anh linh của Chủ tịch Hồ Chí Minh: Bộ TT&TT luôn quyết tâm đoàn kết phấn đấu thực hiện theo lời dạy của Người, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; tiếp tục tuyên truyền vận động thực hiện các phong trào thi đua yêu nước.

Toàn cảnh Lễ báo công dâng Bác.

Toàn ngành TT&TT luôn phát huy tinh thần "Đoàn kết, trí tuệ, đổi mới, hội nhập và phát triển" để xây dựng một xã hội thông tin lành mạnh, góp phần xây dựng một đất nước Việt Nam cường thịnh, trong đó lấy CNTT-TT làm nền tảng để phát triển đất nước.

Kết thúc buổi Lễ báo công dâng Bác, Đoàn đã kính cẩn dâng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Đoàn đi tham quan khu vực Phủ Chủ tịch

Đoàn nghe giới thiệu về tác phong sống và làm việc của Bác tại khu di tích

Minh Thiện