Lộ trình đưa Hà Nội trở thành Thành phố thông minh vào năm 2025

09:04 PM 06/11/2017 In bài viết

Chiến lược “dài hơi”

Chia sẻ một số kết quả trong xây dựng chính quyền điện tử, hướng tới xây dựng thành phố thông minh trong Hội thảo Hợp tác phát triển Công nghệ thông tin – Truyền thông (CNTT-TT) Việt Nam lần thứ XXI năm 2017 diễn ra tại Lào Cai mới đây, bà Phan Lan Tú, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cho biết: Đến năm 2020, Hà Nội sẽ hoàn thành xây dựng chính quyền điện tử và các cơ sở dữ liệu cốt lõi; phấn đấu đạt tỷ lệ trên 80% dịch vụ công được cung cấp trực tuyến mức 3, 4, gắn với hệ thống một cửa điện tử liên thông 3 cấp; hình thành hệ thống điều hành tác nghiệp liên thông 3 cấp và kết nối với Văn phòng Chính phủ. Hình thành cơ bản các thành phần cốt lõi của thành phố thông minh; Xây dựng các hệ thống thông minh trong các lĩnh vực thiết yếu: Giáo dục, y tế, giao thông, du lịch, an toàn xã hội và môi trường.

Bà Phan Lan Tú, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội

Thủ đô Hà Nội với diện tích hơn 3.300 km2 Hà Nội là một trong 17 Thủ đô có diện tích tự nhiên lớn nhất thế giới, với số dân hơn 7,5 triệu người. Hệ thống Chính quyền gồm: 27 Sở, Ngành, 30 Quận/Huyện/Thị xã và 584 xã/phường/ thị trấn. Hà Nội đang trên đà phát triển mạnh mẽ. GRDP Hà Nội năm 2016 tăng trưởng 8,2%, và dự kiến năm 2017 sẽ đạt khoảng 8,5 - 9%.

Dân số đông và phân bố mật độ dân cư không đều, tập trung chủ yếu ở khu vực nội thành 11.855 người/km2, ngoại thành 1.455 người/km2.

Diện tích rộng, mật độ dân số cao nhưng quy hoạch hạ tầng chưa tương xứng với tốc độ phát triển làm nảy sinh vấn đề ùn tắc giao thông khu vực nội đô, vấn đề về giáo dục, y tế, môi trường, …

Việc ứng dụng khoa học, công nghệ, đặc biệt là Công nghệ thông tin trong các lĩnh vực là giải pháp thành phố Hà Nội đang thực hiện nhằm tháo gỡ khó khăn trước mắt, hướng tới xây dựng Thành phố Hà Nội thông minh và phát triển bền vững.

Trong quy hoạch phát triển thành phố Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn 2050, Hà Nội đã đặt ra tầm nhìn: “Xây dựng và Phát triển Thủ đô Hà Nội trở thành Thành phố Xanh – Văn hiến – Văn Minh – Hiện đại, trên nền tảng phát triển bền vững, Hà Nội trong tương lai sẽ phát triển năng động và hiệu quả, là biểu tượng cho cả nước Việt Nam, đóng vai trò trung tâm hành chính- chính trị Quốc gia, trung tâm lớn của Quốc gia về văn hoá – khoa học – giáo dục – kinh tế, một trung tâm du lịch và giao dịch Quốc tế có tầm khu vực Châu Á – Thái Bình Dương. Thủ đô Hà Nội sẽ là nơi có môi trường sống tốt nhất, sinh hoạt giải trí với chất lượng cao và có cơ hội đầu tư thuận lợi.”

Để hiện thực hóa tầm nhìn này, Hà Nội đẩy mạnh phát triển Chính quyền điện tử làm nòng cốt để hướng tới xây dựng Thành phố thông minh, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân và doanh nghiệp khi giao tiếp với cơ quan Chính quyền. Hà Nội đang xây dựng cơ sở hạ tầng với Trung tâm giám sát và điều hành tập trung kết nối đến hạ tầng viễn thông, IoT;  Hình thành hệ thống thông tin và Cơ sở dữ liệu lớn, tích hợp, khai thác và hỗ trợ các cấp Lãnh đạo ra quyết định kịp thời, chính xác. Đồng thời, thành phố cũng tăng cường công tác đào tạo nguồn nhân lực CNTT chất lượng cao cho phát triển Thành phố thông minh, tăng cường công tác truyền thông, quảng bá.

Hà Nội đã xây dựng lộ trình cụ thể để thực hiện kế hoạch:

Giai đoạn 1, đến 2020: Hoàn thành xây dựng Chính quyền điện tử Hà Nội và Các Cơ sở dữ liệu cốt lõi; phấn đấu đạt tỷ lệ trên 80%  DVC được cung cấp trực tuyến mức 3, 4, gắn với hệ thống 1 cửa điện tử liên thông 3 cấp; hình thành hệ thống điều hành tác nghiệp liên thông 3 cấp và kết nối với VPCP. Hình thành cơ bản các thành phần cốt lõi của Thành phố thông minh; Xây dựng các hệ thống thông minh trong các lĩnh vực thiết yếu: Giáo dục, Y tế, Giao thông, Du lịch, An toàn xã hội và Môi trường....

Giai đoạn 2, từ 2021 – 2025: Hoàn thành cơ bản các hệ thống thông minh trong các lĩnh vực kinh tế - xã hội; Người dân chủ động tham gia trong quản lý và xây dựng chính sách phát triển xã hội; Thông tin, cơ sở dữ liệu trở thành nguồn lực cơ bản trong phát triển xã hội, hình thành  và phát triển nền kinh tế số

Giai đoạn 3, sau 2025: Thành phố Hà Nội phát triển ở trình độ cao với đặc trưng của nền kinh tế tri thức.

Những bước đi đầu tiên

Để thực hiện có hiệu quả và đúng tiến độ theo kế hoạch, thành phố đã lập Ban chỉ đạo Ứng dụng CNTT thành phố Hà Nội do Chủ tịch UBND Thành phố làm Trưởng Ban chỉ đạo. Định hướng triển khai ứng dụng ICT được xác định chắc chắn ngay từ đầu theo hướng tổng thể, đồng bộ và sử dụng chung thống nhất trên một hệ thống. Đồng thời, để triển khai nhanh và tiết kiệm chi phí đầu tư ban đầu, thành phố ưu tiên hình thức thuê dịch vụ CNTT theo Quyết định 80/2014/QĐ-TTg ngày 30/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ.

Đến nay, Hà Nội đang triển khai Trung tâm dữ liệu nhà nước; Đã hoàn thành triển khai mạng WAN tới 100% sở, ban, ngành; UBND quận, huyện thị xã và xã, phường, thị trấn; Hoàn thành triển khai Cổng thông tin điện tử Thành phố; Hình thành Cổng dich vụ công (DVC) Thành phố.

Hoàn thành cơ sở dữ liệu dân cư cho hơn 7,5 triệu người dân; Triển khai hình thành các hệ thống thống thông tin và cơ sở dữ liệu cốt lõi; Tiếp tục hoàn thiện Hệ thống và giải pháp an toàn, an ninh thông tin.

Đặc biệt, Thành phố đã xây dựng và triển khai các hệ thống thông tin trên một nền tảng ứng dụng đồng bộ, dùng chung, thống nhất. Triển khai các dịch vụ công lĩnh vực: tư pháp, tài nguyên và môi trường, giao thông, y tế, giáo dục và đào tạo, thông tin và truyền thông… trên Cổng DVC Thành phố dùng chung thống nhất (có trên 5000 tài khoản cán bộ tham gia và số lượng hồ sơ xử lý đạt trên 6 triệu hồ sơ): Triển khai cho 30 quận, huyện; 584 xã, phường và 20 Sở, ngành; Triển khai tổng cộng 391 dịch vụ công (281 DVC mức 3, 100 DVC mức 4); Tỷ lệ giao dịch qua mạng một số lĩnh vực đạt kết quả cao tới trên 90%; Hết năm 2017 triển khai hoàn thành ít nhất 55% DVC TT mức độ 3.

Những vướng mắc cần được khai thông

Trong quá trình triển khai xây dựng thành phố thông minh tại Hà Nội và một số tỉnh thành trong nước đã cho thấy hành lang pháp lý vẫn còn thiếu, một số chính sách, quy định trong lĩnh vực CNTT đã lạc hậu, cần sửa đổi, bổ sung.

Việc kết nối đến Cổng dịch vụ công Quốc gia để thống nhất cung cấp dịch vụ công mức 3 và mức 4 chưa có hướng dẫn cụ thể.

Kết nối liên thông, ứng dụng các hệ thống thông tin do Bộ, ngành triển khai còn gặp khó khăn, không nắm được thông tin và tiến độ, lộ trình triển khai của các Bộ, ngành để có kế hoạch triển khai ứng dụng phù hợp.

Hiện còn thiếu các chuẩn cấu trúc dữ liệu dùng chung và chuyên ngành để phục vụ cho việc kết nối, chia sẻ thông tin giữa các hệ thống.

Một số Bộ, ngành khi triển khai các ứng dụng CNTT cho địa phương không có kế hoạch và thông báo trước nên nhiều nội dung trùng lặp với kế hoạch triển khai của Thành phố. Nhiều nội dung Thành phố đã hoặc đang thực hiện nhưng phải dừng lại để tiếp nhận ứng dụng do bộ, ngành chuyển giao.

Thiếu cơ chế khai thác các hệ thống CSDL đã hoàn thành xây dựng tại các các Bộ, ngành để thực hiện kết nối, khai thác dữ liệu phục vụ phát triển kinh tế xã hội tại địa phương

Đại diện Sở TT&TT Hà Nội cho rằng, để triển khai hiệu quả Chính phủ điện tử, Văn phòng Chính phủ cần có hướng dẫn về việc kết nối đến Cổng dịch vụ công Quốc gia để thống nhất cung cấp dịch vụ công mức 3 và mức 4.

Các Bộ, ngành theo nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 và Quyết định số 1819/QĐ-TTg ngày 26/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ cần sớm thực hiện và công bố lộ trình triển khai các hệ thống thông tin, dịch vụ công được triển khai trên toàn quốc để các địa phương biết và phối hợp triển khai đồng bộ.

Về việc kết nối giữa các hệ thống thông tin: Cần có hướng dẫn các chuẩn cấu trúc dữ liệu dùng chung và chuyên ngành để phục vụ cho việc kết nối, chia sẻ thông tin giữa các hệ thống; Các Bộ, ngành khi triển khai các phần mềm dùng chung cần khảo sát và nắm rõ yêu cầu quản lý, hiện trạng ứng dụng tại địa phương; Đối với những ứng dụng đã được các địa phương triển khai hiệu quả, đề nghị các Bộ, ngành thống nhất việc kết nối giữa các hệ thống

Minh Thiện