Thứ trưởng Bộ TTTT làm Chủ tịch Hiệp hội ATTT

01:50 PM 09/09/2019 In bài viết

Thứ trưởng Bộ TTTT Nguyễn Thành Hưng được bầu làm tân Chủ tịch Hiệp hội ATTT Việt Nam nhiệm kỳ 3.  

Đại hội cũng bầu ra 12 Phó Chủ tịch bao gồm các ông Vũ Quốc Thành, Ngô Huy Đồng, Đặng Vũ Sơn, Hoàng Văn Mai, Nguyễn Mạnh Hùng, Nguyễn Trung Chính, Huỳnh Quang Liêm, Nguyễn Thanh Nam, Nguyễn Đại Trí, Vũ Quốc Khánh, Khổng Huy Hùng, Ngô Tuấn Anh,

Các ủy viên được bầu gồm: các ông Vũ Thế Bình, Đinh Thế Nam, Nguyễn Huy Dũng, Dương Thế Dũng, Dương Anh Đức, Võ Văn Khang, Trịnh Ngọc Minh, Lê Minh Mạnh, Tô Hồng Nam, Nguyễn Quang Thanh, Nguyễn Trí Thành, Phạm Việt Trung, Dương Dũng Triều và bà Trần Thị Kim Phượng.

Ban chấp hành VNISA nhiệm kỳ 3 (2019 - 2024)

Đại hội nhiệm kỳ 3 đã nêu rõ trong giai đoạn đẩy mạnh triển khai Chính phủ điện tử, thành phố thông minh và chuyển đổi số của đất nước, vai trò của đảm bảo an toàn, an ninh thông tin càng hết sức quan trọng. Đó là thời cơ nhưng cũng là thách thức đối với các tổ chức trong lĩnh vực ATTT. Để hoàn thành tốt vai trò của mình, Hiệp hội phải có những định hướng hoạt động mang tính đột phá, có tính thực tiễn cao và thu hút được sự tham gia tích cực của đông đảo hội viên, cộng đồng.

Bên cạnh đó, để tham gia vào tiến trình phát triển đưa Việt Nam trở thành trung tâm về ATTT của khu vực, việc nâng tầm và mở rộng hợp tác quốc tế của cũng là một nhiệm vụ Hiệp hội cần chú trọng trong nhiệm kỳ tới.

Hiệp hội đề ra những nhiệm vụ chính trong nhiệm kỳ III gồm: Củng cố, xây dựng tổ chức, phát triển hội viên; Tích cực tham gia phản biện, xây dựng chính sách của nhà nước trong lĩnh vực an toàn, an ninh thông tin; Đẩy mạnh hoạt động hợp tác trong nước và quốc tế.

Hiệp hội sẽ nâng cao chất lượng, hiệu quả sự kiện Ngày ATTT Việt Nam hằng năm, theo đó, quy mô và chất lượng của Hội thảo quốc tế “Ngày ATTT Việt Nam” được nâng tầm. Chủ đề và chương trình Hội thảo được xây dựng bám sát các vấn đề thời sự về an toàn, an ninh thông tin trong nước và quốc tế. Hoạt động trình diễn công nghệ mới về ATTT của các chuyên gia VNISA trong khuôn khổ hội thảo được duy trì.

Hiệp hội sẽ tăng cường quy mô, chất lượng chuyên môn của Cuộc thi toàn quốc “Sinh viên với ATTT” với việc đầu tư nâng cao chất lượng của đề thi đạt tầm quốc tế; Mời các chuyên gia, tổ chức có uy tín trong và ngoài nước tham gia Ban giám khảo và xây dựng đề thi; Cải tiến hơn nữa nội dung, hình thức thi để tăng tính hấp dẫn, quyết liệt, đồng thời đảm bảo tính công bằng, minh bạch của cuộc thi và thu hút được nhiều cơ sở đào tạo đại học tham gia cuộc thi.

Hiệp hội sẽ phối hợp với Cục An toàn thông tin (Bộ TTTT) mở rộng phạm vi, chất lượng của cuộc điều tra thực trạng ATTT; Tăng cường chất lượng, hiệu quả, tính lan tỏa của Chương trình bình chọn sản phẩm, dịch vụ ATTT chất lượng cao hàng năm; Tăng cường các hoạt động truyền thông để Chương trình được lan tỏa trong cộng đồng.

Hiệp hội cũng sẽ tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về ATTT thông qua việc xây dựng website của Hiệp hội có chất lượng để trở thành một kênh chia sẻ thông tin và quảng bá, hỗ trợ có hiệu quả cho các hoạt động của Hiệp hội. Tổ chức kênh thông tin giới thiệu về sản phẩm, dịch vụ mới của Hội viên; Hợp tác chặt chẽ và có hiệu quả với các cơ quan truyền thông trong lĩnh vực CNTT, an toàn, an ninh thông tin; Phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước có các hình thức tuyên truyền thực hiện chính sách, pháp luật của nhà nước trong lĩnh vực an toàn, an ninh thông tin.

Lan Phương