Vai trò của ICT trong phát triển các thành phố bền vững thông minh

03:45 PM 09/05/2016 In bài viết

Theo báo cáo của Liên Hợp Quốc, hiện có khoảng 54% dân số thế giới đang sống ở đô thị và tỷ lệ này sẽ lên tới 66% vào năm 2050. Tính đến năm 2014, có 28 siêu đô thị trên toàn cầu với tổng số khoảng 453 triệu người. Quá trình di cư từ nông thôn ra thành thị vẫn đang diễn ra ngày càng tăng, dẫn tới một loạt các vấn đề phát sinh cần phải giải quyết, bao gồm sự khan hiếm nghiêm trọng các tiện nghi cơ bản, khủng hoảng môi trường và mức độ ô nhiễm tăng cao. Hậu quả là cuộc sống của người dân tại các thành phố lớn trên thế giới đang bị de dọa.

Nhiều dự báo cho thấy xu hướng này sẽ vấn tiếp tục trong tương lai. Thực tế, các thành phố có thể chiếm tới 75-80% tổng sản phẩm nội địa của một quốc gia (GDP), và được coi là động lực cơ bản của tăng trưởng kinh tế toàn cầu. Tuy nhiên, việc đô thị hóa nhanh chóng  đã dẫn tới nhiều vấn đề phát sinh như các thành phố chiếm khoảng 50% chất thải toàn cầu cùng với 60% lượng khí nhà kính toàn cầu. Thêm vào đó là áp lực ngày càng tăng về sự sẵn sàng đáp ứng của các nguồn tài nguyên thiên nhiên như nước, đất và nhiên liệu. Ngoài ra còn các vấn đề liên quan khác tới cơ sở hạ tầng giao thông, việc cung cấp các dịch vụ chăm sóc sức khỏe đầy đủ, tiếp cận với giáo dục, và sự an toàn cho người dân tại các khu vực đô thị.

Việc này đã đưa các nhà quy hoạch thành phố rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan: hoặc là thúc đẩy các thành phố như là động lực của tăng trưởng kinh tế hoặc là chú tâm tới các vấn đề liên quan đến sự gia tăng dân số như: sử dụng quá nhiều và phụ thuộc vào tài nguyên, ô nhiễm môi trường,... Việc ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông (ICT) để đưa các thành phố này trở nên thông minh và phát triển bền vững phần nào sẽ giải quyết được những thách thức này.

Khái niệm các thành phố bền vững thông minh (Smart Sustainable Cities) đã xuất hiện cách đây hơn một thập kỷ. Đó là một thành phố sáng tạo sử dụng ICT và các phương tiện khác để nâng cao chất lượng cuộc sống, hiệu quả hoạt động và các dịch vụ đô thị và cạnh tranh, trong khi vẫn phải đảm bảo thành phố thông minh đáp ứng các nhu cầu của các thế hệ hiện tại và tương lai theo các tiêu chí kinh tế, xã hội và môi trường.

Sự tích hợp của ICT trong các quy trình của thành phố bền vững thông minh là thích hợp để đạt được tính bền vững. ICT có thể hỗ trợ việc thiết lập các thành phố bền vững thông minh thông qua sự đổi mới, cũng như thiết kế lại quy trình hiện có. Điều này có thể bao gồm các ứng dụng mới, công nghệ và hệ thống năng lượng thông minh, giao thông thông minh, tòa nhà thông minh, quản lý nước thông minh và chính phủ thông minh.

Thực tế, ICT mang lại một cách tiếp cận tích hợp để phát triển bền vững tại các thành phố, trong đó ICT đóng vai trò là chất xúc tác trong việc đạt được ba trụ cột của sự phát triển bền vững, đó là tăng trưởng kinh tế, hòa nhập xã hội và cân bằng môi trường. Về môi trường, ICT có thể hỗ trợ thông qua việc giám sát và báo cáo các vấn đề về phát thải khí nhà kính và tiêu thụ năng lượng. ICT cũng giúp cung cấp các sản phẩm bền vững sử dụng các nguyên tắc thiết kế có tính đến môi trường.

(Theo: itu magazine)

TH