Tạp chí CNTT&TT phát hành số Kỳ 2 đặc biệt “Chào mừng thành công Đại hội Đảng lần thứ XII”

Tạp chí CNTT&TT phát hành số Kỳ 2 đặc biệt “Chào mừng thành công Đại hội Đảng lần thứ XII”

Tạp chí CNTT&TT phát hành số Kỳ 2 đặc biệt “Chào mừng thành công Đại hội Đảng lần thứ XII”
Tin mới
AladiEx - Nền tảng số gọi vốn

AladiEx - Nền tảng số gọi vốn

Trong kinh doanh, làm ăn, vốn có vai trò quan trọng góp phần tạo nên thành công. Tuy nhiên, trong hoàn cảnh khó khăn do dịch bệnh Covid-19 như hiện nay, việc để các doanh nghiệp (DN) huy động nguồn vốn kinh doanh luôn là điều quan trọng, cần thiết vào lúc này. "
Kinh tế số
Công ty khởi nghiệp fintech hỗ trợ các nữ doanh nhân tại ASEAN

Công ty khởi nghiệp fintech hỗ trợ các nữ doanh nhân tại ASEAN

Nữ doanh nhân là lực lượng xung kích và đóng góp quan trọng đối với mỗi quốc gia ASEAN, do đó cần tạo điều kiện thuận lợi, nâng cao quyền năng kinh tế và hỗ trợ phát triển nữ doanh nhân trong khu vực. "